นักเรียนไทยในฮาวาย`อิ เรียกร้องใช้สภาถอดถอนนายกฯ


ประชาไท—4 ก.พ. 2549 กลุ่มนักเรียนไทยในมลรัฐฮาวาย`อิ ยื่นจดหมายถึงนาย<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />โภคิน พลกุล ประธานรัฐสภา เรียกร้องให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อถอดถอน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากพฤติกรรมอันแสดงว่าพ.ต.ท.ทักษิณ บริหารประเทศโดยปราศจากความโปร่งใส และขาดจริยธรรมของผู้นำ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ของชาติ อันรวมไปถึงการแทรกแซงกระบวนการนิติบัญญัติ และการดำเนินการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล

 


พร้อมกันนี้กลุ่มนักเรียนไทยในมลรัฐฮาวาย`อิ ยังเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภานิติบัญญัติป้องปรามรัฐบาลไม่ให้ใช้ความรุนแรง และยับยั้งการยั่วยุและการใช้กลไกรัฐบาลสกัดการชุมนุมแสดงความเห็นอย่างสันติในวันที่ 4 ก.พ.โดยหวังว่าประธานรัฐสภาในฐานะประธานฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จะได้ทำหน้าที่ตามกลไกทางการเมือง ก่อนจะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่จะนำมาซึ่งความเสียหายอันมิอาจบรรเทาได้