แถลงการณ์นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ

แถลงการณ์นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ภาคเหนือ

เรื่อง  การออกแถลงการณ์ของนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ

---------------

                        จากเหตุการณ์ที่ได้มีการแถลงการณ์ของนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนิสิตเก่าจำนวนหนึ่ง เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาในแถลงการณ์แสดงความไม่เห็นด้วยกับการออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกของคณะอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ โดยเห็นว่าเป็นการก้าวสู่บรรยากาศของการโค่นล้มทางการเมือง และมีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงต่อคณะอาจารย์ดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคณบดีฯ อีกทั้งยังได้นำรายชื่อนิสิตเก่า
รัฐศาสตร์ จุฬาฯที่ไม่เห็นด้วยกับจดหมายปิดผนึกของคณะอาจารย์ดังกล่าวไปมอบให้นายกรัฐมนตรีผ่านทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปแล้ว นั้น

 

                        ผมขอเรียนว่าในเรื่องการเมือง นั้น ทุกคนที่อยู่ภายใต้รัฐย่อมที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่มีทางเป็นไปได้ที่ทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันหมด แม้แต่ในประเทศที่ปกครองในระบอบเผด็จการเองก็ตาม

 

                        ฉะนั้น จึงไม่น่าแปลกอะไรที่ในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นนี้ที่คณะอาจารย์ทั้งหลายจะออกจดหมายเปิดผนึกพร้อมกับการลงชื่อต่อท้ายเพื่อเรืยกร้องทางการเมือง แต่การออกแถลงการณ์โดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงต่อคณะอาจารย์ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนกับนิสิตเก่าทั้งหลายเช่นกัน นั้น ต่างหากที่น่าจะก่อให้เกิดผลในทางลบต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากกว่าผลดีอย่างแน่นอน

 

                        ผมในฐานะนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯหรือสิงห์ดำล้านนาคนหนึ่งจึงไม่อาจยอมรับการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำในฐานะตัวแทนนิสิตเก่าทั้งมวลในครั้งนี้ได้

 

                                                                        จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                            นายชำนาญ จันทร์เรือง

                                                  นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ

                                                                             ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์