ยุติการชุมนุมเที่ยงคืน ประกาศนัดใหม่ 26 ก.พ. จะชุมนุมจนกว่าได้ชัยชนะ

ประชาไท—12 ก.พ. 2549 การชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีที่ลานพระบรมรูปทรงม้ายุติลงแล้วโดยสงบเรียบร้อยก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 11 ก.พ. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศ ชุมนุมอีกครั้งที่สนามหลวงระบุจะชุมนุมจนกว่าจะได้รับชัยชนะ


 


เมื่อเวลาประมาณ 23.40 น. กิจกรรมบนเวทีชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีได้ยุติลง โดยรานสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นผู้อ่านคำประกาศของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฉบับที่ 1/2549 มีความว่าคณะกรรมการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ประชุมกันและวางแนวทางการเคลื่อนไหวต่อไป 3 ประการคือ ประการแรก ให้องค์กรเครือข่ายในองค์กรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เคลื่อนไหวรณรงค์ต่อประชาชนทั่วประเทศเพือ่ขยายเครือข่ายออกไป ประการที่ 2 นัดชุมนุมใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับชัยชนะ ณ ท้องสนามหลวง ภายใต้คำขวัญ "เอาแผ่นดินไทยของเราคืนมา"


    


ทั้งนี้ นายสุริยะใส กตะศิลา กรรมการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กล่าวว่าในการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นที่สนามหลวง คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมไม่ต่ำกว่าแสนคน