ลงชื่อ ขับ "แม้ว" 3,500 คนต่อวัน

ประชาไท - 14 ก.พ. 49     "อมธ." ชี้ ประชาชนลงชื่อถอดถอนครบ 50,000 ชื่อ ทัน 26 ก.พ.แน่ ล่าสุด ได้ 13,000 ชื่อแล้ว มีคนมาลงชื่อเฉลี่ย 3,500 คนต่อวัน เตรียมตั้งทีมนักศึกษาเขียนสำนวนยื่นถอดถอน "ทักษิณ" ส่วน นศ.หลากสถาบันคึกคักออกแถลงการณ์ "ไล่แม้ว" เพิ่ม


 

50,000 ชื่อ ทัน 26 ก.พ. แน่

นายจักรกฤษณ์ ด่านเฉลิมนนท์ ทีมกฎหมายองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการล่ารายชื่อเพื่อถอดถอน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่า วันที่ 13 ก.พ.ได้มีการตรวจสอบรายชื่อในเอกสารที่ถูกต้อง คุณสมบัติครบถ้วน สามารถใช้ในการยื่นถอดถอนได้ มีจำนวน 13,000 รายชื่อแล้ว ทั้งนี้ ผู้มาลงชื่อถอดถอนนายกฯ โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 3,500 คน
       
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อาสาสมัครกลุ่มนักศึกษารักประชาชน ที่จะมาช่วยรับลงชื่อจากประชาชนยังมีไม่เพียงพอ เพราะขณะนี้ใกล้สอบปลายภาค อมธ.จึงต้องจัดอาสาสมัครลงมาทำงานผลัดเปลี่ยนกัน  แต่มั่นใจว่าจะสามารถล่ารายชื่อได้ครบ 50,000 ชื่อภายในวันที่ 26 ก.พ.นี้แน่นอน เพราะหวังว่าจะลดกระแสอารมณ์อึดอัดของกลุ่มผู้ที่จะมาร่วมชุมนุมกับองค์กรพันธมิตรกู้ชาติลง

โดยขณะนี้ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดโต๊ะให้นักศึกษาลงชื่ออย่างเป็นทางการแล้วเช่นกัน ส่วนประชาชนที่นำเอาใบคำร้องกลับไปให้ญาติ หรือเพื่อนร่วมลงชื่อถอดถอน ก็เริ่มนำใบคำร้องทยอยกลับมาส่งคืนแล้ว
       
สำหรับการเขียนสำนวนยื่นถอดถอน พ.ต.ท.ทักษิณ นั้น ขณะนี้มีการตั้งทีมงานขึ้นมาแล้ว โดยเป็นนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี  :7j"อาจจะต้องขอคำแนะนำจากอาจารย์ หรือขอให้อาจารย์ช่วยขัดเกลาภาษาบ้างเท่านั้น โดยยืนยันว่าเป็นการดำเนินงานของนักศึกษาเอง

นอกจากนี้ ในวันที่ 20 ก.พ.จะมีการจัดเวทีสาธารณะอีกครั้ง ในเวลา 18.00 น. บริเวณอินเตอร์โซน มธ.ศูนย์รังสิต เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน รวมทั้ง ทาง อมธ.ยังได้รับการติดต่อจากนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ขอเป็นอาสาสมัครประสานงาน เพื่อรับใบลงทะเบียนถอดถอนเพื่อไปล่ารายชื่อในลักษณะเป็นปัจเจกบุคคลด้วย

 

เครือข่ายนิสิตฯ ออกแถลงการณ์เรียกร้อง'ทักษิณ'ลาออก
วันเดียวกัน เครือข่ายนิสิตนักศึกษาผู้ห่วงใยประเทศไทย อีกองค์กรหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาหลายสถาบันได้ออกแถลงการณ์เพื่อเรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณลาออกจากตำแหน่งนายกฯ และให้มีการปฏิรูปการเมืองเพิ่มอำนาจให้ประชาชน

 

แถลงการณ์ ระบุว่า  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ผู้นำประเทศและรัฐบาลสร้างปัญหาต่างๆ แก่สังคมแต่การตัดสินใจของประชาชนถูกกีดกัน ทั้งกรณีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กรณีลงนามตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กรณีการส่งกองทัพเข้าร่วมรบในสงครามอิรัก การใช้ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ จึงเป็นการทำลายซึ่งหลักการประชาธิปไตย ละเมิดซึ่งหลักการของรัฐธรรมนูญ บิดเบือนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปล่อยให้มีการใช้อำนาจนอกเหนือกฎหมายมากมาย

 

จึงข้อเสนอให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในฐานะนายกรัฐมนตรี และต้องมีการปฏิรูปการเมืองใหม่เพิ่มอำนาจให้ประชาชนมากกว่านี้ โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิเสรีภาพ หลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการทำประชามติและประชาพิจารณ์ให้มีอำนาจต่อการตัดสินใจและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล พร้อมทั้งสร้างความรู้ จิตสำนึก และปฎิรูปองค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบให้มากขึ้น

 

นอกจากนี้ กิจกรรมต่อเนื่องของกลุ่มดังกล่าวคือ การประท้วงและเรียกร้องต่อสถานการณ์ที่ด้วยการติดริบบินสีดำ เพื่อแสดงถึงจุดยืนทางความคิดว่าไม่ขึ้นกับฝ่ายใด และจัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นต่างๆ

 

ชมรม นศ.นิเทศฯ ราชภัฏภูเก็ต ออกแถลงขอให้ "ทักษิณ" ออก

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ชมรมนักศึกษานิเทศศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ประเทศ ได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกับแถลงการณ์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้ โดยมีสาระสำคัญว่า ขอให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยด่วน และให้มีการปฏิรูปการเมือง

 

สนนท. ตรียมจัด นศ. เข้าร่วมชุมนุมใหญ่

นายจักรพงศ์ บุริพา รองเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) กล่าวภายหลังการประชุมของกลุ่มแกนนำนิสิตนักศึกษา ซึ่งมีขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) เมื่อวันที่ 13   ก.พ. ว่า การชุมนุมในวันที่ 11 ก.พ. การเข้าร่วมของนิสิตนักศึกษาเป็นไปในลักษณะปัจเจกบุคคล สนนท.และกลุ่มเครือข่ายแกนนำนักศึกษา จึงเห็นพ้องกันว่า ควรจะมีการหารือกันในเรื่องดังกล่าวให้การออกมาเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะเดียวกัน คือมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น

 

ส่วนหลังจากนี้ สนนท.จะเปิดเวทีสาธารณะและให้ข้อมูลข่าวสารว่า ทำไมต้องมีการล่ารายชื่อ และการชุมนุมประท้วง เพื่อยื่นถอดถอน พ.ต.ท.ทักษิณออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แก่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเครือข่ายของ สนนท.อยู่แล้ว โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) วันที่ 15 ก.พ. 2549 จัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ และวันที่ 16 ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) คาดว่าจะมีการเปิดโต๊ะเพื่อล่ารายชื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรีพร้อมกันด้วย

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์