ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 8ต่อ6 ไม่รับคำร้อง28 ส.ว.แก้วสรรยันเดินหน้าต่อ

ประชาไท—16 ก.พ. 2549 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 6 ไม่รับคำร้องของ 28 ส.ว.กรณีวินิจฉัยการสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยให้เหตุผลว่าประเด็นในคำร้องไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงการกระทำใดของนายกรัฐมนตรีที่จะนำไปสู่การวินิจฉัยจึงไม่อาจรับคำร้องไว้ได้      

         

ทั้งนี้ตุลาการฯ ได้พิจารณาคำร้องของ 28 ส.ว. นำโดยนายแก้วสรร อติโพธิ ซึ่งยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี หากมีการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 216 ประกอบมาตรา 209

 

ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า ศาลฯ มีอำนาจในการวินิจฉัยคำร้องดังกล่าวแต่ผู้ร้องต้องแสดงข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่ชัดเจนให้ปรากฎ

 

โดยศาลฯ ได้วินิจฉัยว่า ศาลฯ จะมีอำนาจเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติม แต่กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต้องไต่สวนในประเด็นคำร้องที่ชัดเจน และไม่เคลือบคลุมเป็นหลัก แต่คำร้องดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีเป็นการเข้าไปบริหารจัดการเกี่ยวกับหุ้น หรือกิจการของบริษัท หรือยังคงค้างไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด หรือไม่แจ้งต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในกรณีที่นายกรัฐมนตรีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่การวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 216 ประกอบมาตรา 209

 

นอกจากนี้ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ข้อ 6 ประกอบข้อ 12 วรรคสอง ตามมาตรา 296 ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่อาจรับคำร้องไว้วินิจฉัยให้ได้ และกรณีดังกล่าวไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ร้องในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่จะเข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภาได้อีก หากปรากฎข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพึงรับไว้วินิจฉัย ดังนั้นอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย

         

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 คน ที่ลงมติไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย ได้แก่ นายผัน จันทรปาน, นายจุมพล ณ สงขลา, นายนพดล เฮงเจริญ, นายมานิต วิทยาเต็ม, นายศักดิ์ เตชาชาญ, นายสุธี สุทธิสมบูรณ์, พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช และนายอุระ หวังอ้อมกลาง

         

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 6 คน ที่รับคำร้องไว้วินิจฉัย ได้แก่ นายจิระ บุญพจนสุนทร, นายปรีชา เฉลิมวณิชย์, นายมงคล สระฎัน, นายสุวิทย์ ธีรพงษ์, นางเสาวนีย์ อัศวโรจน์ และ นายอภัย จันทนจุลกะ

 

ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่รับคำร้อง นายแก้วสรร อติโพธิ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจะดำเนินการถอดถอนนายกรัฐมนตรีต่อไป แต่ขณะนี้ขอไม่เปิดเผยรายละเอียด

 

ด้านนายสุริยะใส กตะศิลา ได้แสดงความผิดหวังและกล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์