แถลงการณ์ เครือข่ายคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซ

รัฐบาลยุบสภา สร้างภาพ ฟอกตัว

"ถึงยุบ เรายังทูด" 

เพื่อ "ล้มระบบเงินฟาดหัว และหยุดทำลายหลักการศาสนาอิสลาม" 

      เราเชื่อมั่นว่าการประกาศยุบสภาของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ประกาศยุบสภาเพื่อหนีปัญหาการโกงกิน และปัญหาคอรัปชั่นของตนเอง ครอบครัว และพวกพ้องเท่านั้น การออกมา "ยิก"ทักษิณของคนทั้งประเทศที่ผ่านมาเป้าหมายๆไม่ใช่เพียงเพื่อให้รัฐบาลยุบสภา การยุบสภาไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ปัญหาที่เกิดเป็นเพราะทักษิณ ชินวัตร เป็นปัญหาของแผ่นดินไทย เข้ามาบริหารประเทศโดยทุกจริตและครอบครองผลประโยชน์ของประเทศชาติไปเป็นของตน การ "ยุบสภา"เป็นเพียงกลไกการ สร้างภาพและทำการ"ฟอกตัว"เพื่อกลับเข้ามาบริหารประเทศใหม่เท่านั้น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้รับการแก้ไข มิหนำซ้ำเราเชื่อมั่นว่าปัญหาการโกงกินต่างๆที่หมักหมมไว้จะหนักหนาขึ้นจนยากจะแก้ไข ตัวอย่างการแก้กฎหมายให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนและครอบครองผลประโยชน์ของประเทศชาติ ปัญหาโครงการพัฒนาของรัฐที่มีผลกระทบกับชาวบ้านโครงการต่างๆก็จะไม่ได้รับการแก้ไข เช่นโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย เป็นต้น

      การดำเนินการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซียนำโดยนายกทักษิณ ชินวัตร และบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย(ทีทีเอ็ม) ดำเนินการท่ามกลางแนวความคิดเพื่อผลประโยชน์ของนายทุนพรรคไทยรักไทย และบริษัทต่างชาติโดยใช้อำนาจและใช้กฎหมายทุกรูปแบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนต่างชาติ อาทิ การคุกคามข่มขู่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำลายหลักการศาสนาอิสลาม นายกทักษิณ ชินวัตรดำเนินโครงการนี้อย่างไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม ด้วยเหตุและผลดังต่อไปนี้

      หนึ่ง ผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการได้ต่างชาติ ทั้งที่ไทยและมาเลเซียลงทุนเท่ากันฝ่ายละ 50 : 50 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่กลับตกไปอยู่ในมือต่างชาติ ได้แก่ บริษัทไตรตันออยล์ของประเทศอเมริกา ได้ผลประโยชน์ 50 % ประเทศมาเลเซียได้ผลประโยชน์ 35 % ส่วนไทยได้เพียงประมาณ 15 %เท่านั้นทั้งที่ลงทุนเท่ากัน และที่สำคัญประเทศไทยเปิดโอกาสให้ประเทศมาเลเซียนำก๊าซไปใช้พัฒนาประเทศล่วงหน้าก่อนที่ประเทศไทยจะใช้เป็นระยะ 5-10 ปี และหากประเทศไทยยังไม่พร้อมหรือไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ก๊าซอีกเนื่องจากมีพลังงานที่มีอย่างล้นเหลือ ประเทศมาเลเซียก็สามารถใช้ก๊าซต่อไปได้ซึ่งก๊าซอาจหมดก่อนที่ประเทศไทยจะได้ใช้

       และผลประโยชน์เพียง 15 %ที่ไทยได้รับปัจจุบันผลประโยชน์ตกไปอยู่ในมือของนายทุนไม่กี่กลุ่ม เพราะนายกทักษิณ ชินวัตร ได้แปรรูปปตท. ทำการขายหุ้นปตท.ให้กับเอกชนไปแล้ว ดังนั้นผลประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่ของประเทศชาติ(ทั้งๆที่ก๊าซเป็นสมบัติของชาติ)อีกต่อไป เป็นเพียงผลประโยชน์ของกลุ่มนายทุนพรรคไทยรักไทยและเอกชนเท่านั้น  

      สอง การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์และโกงแผ่นดินไทย บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงแยกก๊าซมีที่ดินสาธารณประโยชน์เนื้อที่กว่า 10 ไร่ ซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นทางวะกัฟของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่บริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย ได้ฮุบที่โดยล้อมรั้วทำการก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯ เป็นการกระทำผิดกฎหมายโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำเภอจะนะ สำนักงานที่ดินสงขลา สาขาจะนะ และตำรวจสภ.อ.จะนะให้การสนับสนุน ชาวบ้านเครือข่ายคัดค้านท่อก๊าซฯแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับบริษัทแต่ตำรวจกลับเพิกเฉย อีกกรณีหนึ่งได้แก่ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกชายทะเล บริษัททรานส์ไทย-มาเลเซียได้มาโดยมิชอบและอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนั้น ซึ่งแท้จริงเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์โคกชายทะเล ชาวบ้านได้เข้าแจ้งความที่สภ.อ.จะนะ ร้องเรียนกับนายอำเภอ ฟ้องร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กลับเพิกเฉยไม่ยอมดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

      สาม การดำเนินโครงการนี้ได้ทำลายหลักการศาสนาอิสลาม เพราะบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย ได้ฮุบเอาที่ดินวะกัฟตามหลักศาสนาอิสลามไปก่อสร้างโรงแยกก๊าซ ซึ่งดินวะกัฟตามหลักการศาสนาอิสลามนั้นเป็นดินที่อุทิศให้กับพระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางสาธารณะสัญจรไปมาร่วมกัน ไม่สามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จ่าย โอนได้ แต่บริษัทกลับฮุบเอาไปถือเป็นการทำลายหลักการศาสนาอิสลาม

      สี่ ใช้กระบวนการยุติธรรม ทำลาย คุกคาม ข่มขู่ ใส่ร้ายเครือข่ายคัดค้านท่อก๊าซฯ กรณีการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2545 คราที่นายกทักษิณ ชินวัตรจัดครม.สัญจรที่โรงแรมเจบีหาดใหญ่ ทั้งที่ชาวบ้านชุมนุมกันอย่างสงบตามสิทธิของระบอบรัฐธรรมนูญแต่เจ้าหน้าที่กลับใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุม ทำร้ายร่างกายและทรัพย์สินให้เกิดความเสียหาย ยังจับดำเนินคดีและตั้งข้อหาร้ายแรงทั้งที่ไม่มีความผิด

       และกรณีที่เครือข่ายคัดค้านท่อก๊าซฯได้ลุกขึ้นมาปกป้องที่ดินสาธารณประโยชน์โคกชายทะเลจากการฮุบที่และยึดครองของบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย(ทีทีเอ็ม) ทางเครือข่ายคัดค้านท่อก๊าซฯกลับถูกผู้รับเหมาของบริษัทซัมซุง ซึ่งเป็นชาวเกาหลีแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ รัฐบาลชุดนี้ปล่อยให้คนต่างชาติเข้ามาแจ้งความจับคนไทยบนผืนแผ่นดินไทย และซ้ำร้าย สภ.อ.จะนะยังได้มีการออกหมายจับและทำสำนวนเท็จส่งให้พนักงานอัยการสงขลา ทั้งๆที่ข้อเท็จจริงคือทางเครือข่ายคัดค้านท่อก๊าซลุกขึ้นมาปกป้องที่ดินสาธารณประโยชน์ของชาติ แต่เมื่อชาวบ้านไปแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซียในข้อหาบุกรุกดินสาธารณประโยชน์สมบัติของชาติตำรวจ สภ.อ.จะนะกลับนิ่งเฉย อีกทั้งยังสมคบกับต่างชาติโกงแผ่นดินเสียเอง

      ขบวนการดำเนินการโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย สะท้อนให้เห็นว่านายกทักษิณ ชินวัตร บริหารประเทศโดยการเอื้อผลประโยชน์ให้กับนายทุนและพรรคพวกของพรรคไทยรักไทย ตลอดจนบริษัทต่างชาติอย่างบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย การบริหารประเทศของนายกทักษิณ ชินวัตร ที่ผ่านมาใช้อำนาจและกลไกรัฐ คุกคามชาวบ้าน และเป็นเครื่องมือเพื่อหาผลประโยชน์ เพื่อตนเอง

      จากการบริหารประเทศที่ผ่านมาทำให้เราเชื่อมั่นว่านายทักษิณ ชินวัตร หมดความชอบธรรม ขาดคุณธรรมที่จะกลับมาบริหารประเทศอีกแล้ว เราจึงต้องช่วยกัน "ทูดทักษิณ"ใหถึงที่สุด เพราะหาก "สร้างภาพ และฟอกตัว" เสร็จแล้วกลับมาบริหารประเทศก็จะโกงกินประเทศชาติ เหลิงในอำนาจ และทำลายหลักการศาสนาอิสลาม ดังนั้นเราต้องช่วยกัน "ล้มระบบเงินฟาดหัว"ของนายทักษิณ ชินวัตรให้ได้  

เครือข่ายคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย

และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

25 กุมภาพันธ์ 2549

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์