เวทีลานหอยเสียบประกาศ "ถึงยุบ เรายังทูด"

กลุ่มคัดค้านฯท่อก๊าซจะนะกว่า 200 คน จัดเวที "ถึงยุบ เรายังทูด" ที่ลานหอยเสียบ เพื่อแฉถึงถึงการการโกงกินบ้านกินเมืองและการทำลายหลักการศาสนาอิสลาม ทำลายชุมชนกรณีโครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซไทย มาเลเซีย และยังยืนยันถึงเป้าหมายของกลุ่มว่า แม้รัฐบาลจะยุบสภา แต่ทางเครือข่ายจะ "ทูดทักษิณ" ให้ถึงที่สุดไม่ต้องมาสร้างภาพและฟอกตัว 

วันที่ 25 ธันวาคม 2548 เวลา 12.00น. กลุ่มคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้ร่วมกันจัดเวทีอภิปรายขึ้นที่ลานหอยเสียบ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา โดยเชิญ เครือข่ายพันธมิตรกู้ชาติ กู้ประชาธิปไตยสงขลามาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมี อ.ภานุ พิทักษ์เผ่า ผศ.ประสาท มีแต้ม นายแพทย์เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา และคุณรัชนี ธงไชย จากมูลนิธิเด็กมาร่วมด้วย 

ก่อนที่เวทีจะเริ่มตัวแทนชาวบ้านโดย นางสุไรด๊ะห์ โต๊ะหลี ได้แจกแถลงการณ์ให้กับนักข่าว และชาวบ้านได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า เราเชื่อมั่นว่าการประกาศยุบสภาของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เพื่อหนีปัญหาการโกงกินและปัญหาคอรัปชันของตนเอง ครอบครัวและพวกพ้องเท่านั้น การออกมา "ยิก"ทักษิณของคนทั้งประเทศที่ผ่านมาเป้าหมายไม่ใช่เพียงเพื่อให้รัฐบาลยุบสภา การยุบสภาไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้น ปัญหาในขณะนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะทักษิณ ชินวัตรเป็นปัญหาของแผ่นดินไทย เข้ามาบริหารประเทศโดยทุจริตและครอบครองผลประโยชน์ของประเทศชาติไปเป็นของตน การยุบสภา เป็นเพียงกลไกการสร้างภาพและทำการ "ฟอกตัว" เพื่อกลับเข้ามาบริหารประเทศใหม่เท่านั้น ซึ่งเท่ากับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้รับการแก้ไข มิหนำซ้ำเราเชื่อมั่นว่าปัญหาการโกงกินต่างๆที่หมักหมมไว้จะหนักหนาขึ้นจนยากที่จะแก้ไข ตัวอย่างการแก้ปัญหา เช่น การแก้กฎหมายให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนและครอบครองผลประโยชน์ของประเทศชาติ ปัญหาโครงการพัฒนาของรัฐที่มีผลกระทบกับชาวบ้านโครงการต่างๆก็จะไม่ได้รับการแก้ไข เช่นโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย เป็นต้น

และการดำเนินโครงการต่างชาติเป็นผู้ได้ประโยชน์ การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์และโกงแผ่นดินสาธารณะ รวมทั้งการดำเนินโครงการที่ทำลายหลักการศาสนาอิสลาม เช่นบริษัทฮุบเอาที่ดินวะกัฟตลอดจนการใช้กระบวนการยุติธรรม ทำลาย คุกคาม ข่มขู่ ใส่ร้ายเครือข่ายคัดค้านท่อก๊าซฯ กรณี 20 ธันวาคม 2545 ทั้งที่ชาวบ้านิทธิอันชอบธรรมตามระบอบรัฐธรรมนูญ 

จากการบริหารประเทศที่ผ่านมาเราเชื่อมั่นแล้วว่า นายกทักษิณ ชินวัตร หมดความชอบธรรม ขาดคุณธรรมที่จะกลับมาบริหารประเทศอีกแล้ว เราจึงต้องช่วยกัน "ทูดทักษิณให้ถึงที่สุด เพราะหาก "สร้างภาพและฟอกตัว"เสร็จแล้วกลับมาบริหารประเทศก็จะโกงกินประเทศชาติ เหลิงอำนาจ และทำลายหลักการศาสนาอิสลาม ดังนั้นเราต้องช่วยกัน " ล้มระบบเงินฟาดหัว"ของนายกทักษิณ ชินวัตรให้ได้ 

ต่อมา อ.ภานุ จากเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ได้ขึ้นเวที พูดถึงกรณีที่นายกทักษิณได้สั่งเดินหน้าโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย มาเลเซีย ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยการยัดเยียดโครงการที่ชาวบ้านไม่ต้องการ และซ้ำร้ายยังสั่งตีชาวบ้านที่ชุมนุมกันอย่างสงบ เมื่อ 20 ธันวาคม 2545 ซึ่งเป็นตราบาปที่รัฐหยิบยื่นให้ ชาวบ้าน และละเมิดหลักการศาสนาอิสลาม

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เป็นการกระทำของอำนาจรัฐที่ข่มเหงรังแกประชาชนและคดโกงทุกรูปแบบ คนๆนี้เป็นได้แค่พ่อค้าที่คดโกง จะเป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์ก็ไม่ได้ และทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวร่ำรวย

และการที่เด็กนักเรียนขาสั้นออกมาประณามนายก ว่าเป็น "ซาตานในคราบนักบุญ" และตนขอเสนอว่าใครที่ใช้มือถือ ของ AIS ให้เลิกใช้ เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่า อย่าใช้มือถือของ "เผด็จการ ครองเมือง หรือมารครองเมือง" 

ตนเชื่อว่าประชาชนทั่วไปรู้สึกว่าการยุบสภาทำให้บรรยากาศการเมืองคลี่คลาย แต่มันเป็นกลโกงของนักการเมือง ที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนผิด ไม่เกี่ยวกับระบบรัฐสภา และตอนนี้ธรรมมะกับอธรรมกำลังต่อสู้กัน แม้ว่ากองทัพอธรรมจะมาก แต่เราต้องแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรมออกมาและจะต่อสู้ให้ถึงที่สุด 

คุณรัชนี ธงไชย จากมูลนิธิเด็ก ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตนไม่เห็นด้วยกับนายกทักษิณตั้งแต่ที่ตัดสินใจเดินหน้าโครงการท่อก๊าซฯเพราะเห็นได้ชัดเจนว่า มันทำลายชุมชนและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงในชุมชน เพราะสิ่งที่ตนกำลังทำการศึกษาแบบทางเลือกใหม่ เป็นการศึกษาที่จะทำให้เด็กได้เห็นคุณค่าของชุมชน เกิดความภาคภูมิใจของดีในชุมชนแต่โครงการนี้มาทำลายของดีในชุมชนให้หมดไป ทั้งวิถีวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆกำลังสูญสลายไป 

ที่จับได้มาตลอดคือ การโกหกและมีผลประโยชน์ทับซ้อน เขาไม่ได้ทำเพื่อคนไทย แต่กำลังทำเพื่อครอบครัว หมดเวลาแล้วสำหรับนายกทักษิณเพราะหมดความชอบธรรมแล้ว 

ต่อมา ผศ.ประสาท มีแต้ม จากเครือข่ายกู้ชาติกู้ประชาธิปไตยจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่า เครือข่ายคัดค้านท่อก๊าซฯ เป็นคนจุดเทียนมาอย่างยาวนานที่ฟ้องคนทั้งประเทศว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความชอบธรรมอย่างไร ตั้งแต่สั่งเดินหน้าโครงการท่อก๊าซและสั่งทุบตีพี่น้องที่ทางเข้าโรงแรมเจบีหาดใหญ่ มาวันนี้คนทั่วประเทศได้เห็นพร้อมต้องกันแล้วว่า ทักษิณมีความชั่วร้ายอยางไรและส่งผลให้ คนเกลียดทักษิณกันทั้งเมือง 

และการยุบสภาที่แก้ปัญหาเราไม่เห็นว่าสภาจะมีปัญหาอะไร สภาไม่ได้เกิดความขัดแย้งอะไร แต่ตัวปัญหาจริงๆคือทักษิณ ถ้าเป็นพระก็ต้องปาราชิก  และถึงวันนี้พวกเราขอปฏิเสธการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นวงจรอุบาทว์เป็นการซื้อเสียง กกต.ก็เป็นคนของนายก แล้วจะเลือกตั้งทำไม อย่าเดินเข้าไปติดกับดักตรงนั้น เราต้องการให้นายกลาออกแล้วพ้นสภาพของนักการเมือง เพราะไม่มีคุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองที่ดีแล้ว 


นายแพทย์เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ได้พูดการถูกเอาเปรียบของต่างชาติทั้งที่กาวเป้นของคนท้งประเทศ แต่ให้ต่างชาติมาเอาเปรียบ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกเป็นของคนต่างชาติ ได้แก่บริษัทไตรตันออยล์ของอเมริกา ได้ผลประโยชน์ 50 %มาเลเซียได้ 35 %ส่วนไทยได้เพียงประมาณ 15 % และที่สำคัญให้มาเลเซียนำก๊าซไปใช้ก่อน 5-10 ปี และผลประโยชน์ 15 % ก็อยู่ในมือของนายทุนไม่กี่กลุ่ม เพราะปตท.ได้แปรรูปขายให้เอกชนไปแล้ว จึงเป็นผลประโยชน์ของพรรคไทยรักไทยเท่านั้น  

ถึงการยุบสภาแล้วเลือกตั้งกันใหม่นี่คือความได้เปรียบทุกอยาง รวมทั้งการแทรกแซงทุกอย่าง ตั้งแต่วันที่สมัครเลือกตั้ง วันเลือกตั้งนายกออกมาประกาศแล้วซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต.แต่กกต.ถูกซื้อเสียแล้ว  

ซึ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่นายกทักษิณไม่ยอมเสียภาษี จาก72300ล้านบาทแม้แต่แดงเดียวแต่กับคนจนกลับมานั่งนับถ้วยก๊วยเตี๋ยว นี่คือสิ่งที่คนจนอย่างเรารับไม่ได้สมควรต้องออกจากความเป็นนายกไปให้พ้นจากการเป็นนักการเมือง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์