"ปะจู ไขข่าว - อาสุพรทิพย์" 2 ตำนานนักจัดรายการแดนใต้