ส.ว. เตรียมทำหนังสือวอน "ทักษิณ...ออกไป"

ประชาไท - 28 ก.พ. 49 วันนี้ ที่รัฐสภา กลุ่ม ส.ว.อิสระ ประมาณ 30 คน ได้เปิดการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน โดยมี พ.อ.สมคิด ศรีสังคม ส.ว.อุดรธานี ทำหน้าที่ประธาน หลังจากการประชุม นายสัก กอแสงเรือง ส.ว.กทม.ได้แถลงว่า

 

"จากการพูดคุยกันถึงสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้ มี ส.ว.จำนวน 50 - 60 คน ที่จะร่วมกันลงชื่อทำหนังสือขอร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยจะยื่นหนังสือภายในวันศุกร์ที่ 3 มี.ค.นี้ และเชื่อว่า วิธีการนี้ จะทำให้ปัญหาสงบโดยเร็ว"

 

"เนื่องจากที่ผ่านมาทางกลุ่ม ส.ว.ได้ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองมาโดยตลอด โดยเฉพาะเหตุการณ์การชุมนุมของประชาชน และการเรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ถึงวันนี้กระแสเรียกร้องแผ่ขยายกว้างออกไปอย่างมาก ขณะที่พรรคการเมืองซีกรัฐบาล และฝ่ายค้านเห็นไม่ตรงกัน และในที่สุดมีแนวโน้มว่าจะมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งออกไป สถานการณ์อย่างนี้ทำให้เกิดความสับสนส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ และอาจขยายผลไปสู่ความรุนแรง

 

"สิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ คือ รัฐธรรมนูญ มาตรา 7 ที่ระบุว่า ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนี้ไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นฐานรองรับ ซึ่งเชื่อว่าจะผ่าทางตันวิกฤตของบ้านเมืองได้" นายสัก กล่าว

 

ด้าน นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ส.ว.กทม. กล่าวว่า "เหตุที่ต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ลาออกจากตำแหน่งนั้น เพราะเมื่อเกิดความสับสนในสังคมกับการบริหารบ้านเมืองของนายกฯ หากนายกฯยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปบ้านเมืองก็จะเสียหาย เพราะความน่าเชื่อถือในตัวท่านได้สลายไปหมดแล้ว ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจก็วุ่นวาย ทั้งความมั่นใจในการลงทุน การติดต่อกับต่างประเทศ การบริหารประเทศ การลงทุนก็ไม่เกิด ความมั่นคงในประเทศก็มีปัญหา พวกเราจึงขอร้องให้นายกฯ เห็นแก่ประเทศลาออกไป เพื่อให้บ้านเมืองมาเริ่มต้นกันใหม่"


ส่วนในอนาคตหากเกิดวิกฤตทางตัน นายกฯ ลาออกจะดำเนินการอย่างไร เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นนายกฯ ต้องมาจาก ส.ส. นายเจิมศักดิ์ กล่าวว่า ทาง ส.ว.ได้ศึกษาแล้วว่าจะนำวิธีใดเข้ามาใช้ได้บ้าง ในมาตรา 7 ตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ชัด สามารถนำมาใช้ได้ ตามประเพณีในการนำมาใช้จะต้องขอพระราชทานคณะรัฐมนตรีชั่วคราวมาดูแลประเทศ เพราะประเทศจะเว้นว่างจากผู้นำไม่ได้ และหลังจากนั้น จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาปฏิรูปการเมืองโดยจะคัดเลือกบุคคลที่มีความเป็นกลางจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้บุคคลที่ดีเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินต่อไป


ขณะที่ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ส.ว.อุบลราชธานี กล่าวว่า ปัญหาที่ผ่านมา คือวิกฤตศรัทธาต่อตัวนายกฯ กับสังคมไทยในการบริหารประเทศ ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งจากรัฐสภา เมื่อผู้นำมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งการขายหุ้นของบริษัท ชินคอร์ป การขายดาวเทียม ไอพีสตาร์ ไอทีวี การซุกหุ้น และการเลี่ยงภาษี ได้ทำลายความเชื่อมั่นและภาพพจน์ของนายกฯ ทั้งในและต่างประเทศ

 

ดังนั้น นายกฯ ควรพิจารณาด้วยตัวเอง เพราะหากไม่พิจารณาด้วยแนวทางสันติวิธี ปัญหาอาจบานปลายจนอาจเกิดความรุนแรงขึ้นและตนไม่อยากให้รัฐบาลรักษาการมีส่วนทำให้เกิดความรุนแรง เช่น การที่จะนำเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาดูแลความสงบใน กทม.และการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นสิ่งที่รัฐบาลรักษาการไม่ควรจะกระทำอย่างยิ่ง ในฐานะ ส.ว.จึงต้องเตือนสติ
 

นางนิพัทรา อมรรัตนเมธา ส.ว.ปทุมธานี แสดงความเห็นว่า อยากขอให้นายกฯตัดสินใจลาออกเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติ เพราะขณะนี้ปัญหาของส่วนรวมอยู่ที่ตัวนายกฯ เพียงคนเดียว และการที่นายกฯประกาศยุบสภาก็ทำให้ปัญหาเกิดมากขึ้นอีก   

 

ด้าน นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.กทม.กล่าวว่า สิ่งที่ ส.ว.เป็นห่วง เพราะประชาชนออกมาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่ท้องสนามหลวงและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เราเกรงว่า จะมีการรวมตัวมากขึ้น จึงเสนอและขอร้องไปยังนายกรัฐมนตรี ว่า หากสถานการณ์เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่านำพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่บังคับใช้ใน 3 จังหวัด มาใช้ประกาศบังคับใช้เด็ดขาด เพราะหากนำมาใช้จริง จะเป็นหนทางที่ พ.ต.ท.ทักษิณ จะปฏิวัติหรือทำรัฐประหารตัวเอง

 

นอกจากนี้ ยังเป็นห่วงที่ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รักษาการ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกมาเตรียมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ส่วนหนึ่งเข้ามา กทม.เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย จึงขอร้อง นายยงยุทธ ว่า อย่าให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวออกมาก่อความรุนแรงใดๆ ในการเรียกร้องและการชุมนุมของประชาชน
 
ทั้งนี้ เบื้องต้น มี ส.ว.ตอบรับที่จะร่วมลงชื่อในหนังสือเรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ลาออก จากนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย พ.อ.สมคิด ศรีสังคม ส.ว.อุดรธานี, นายทองใบ ทองเปาด์ ส.ว.มหาสารคาม, นายสัก กอแสงเรือง, นายเสรี สุวรรณภานนท์, นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, นายโสภณ สุภาพงษ์, นายแก้วสรร อติโพธิ ส.ว.กทม., นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, นายพิเชฐ พัฒนโชติ ส.ว.นครราชสีมา, นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ, นายวิชัย ครองยุติ ส.ว.อุบลราชธานี, นางมาลีรัตน์ แก้วก่า, นายวิญญู อุฬารกุล ส.ว.สกลนคร, พญ.มาลินี สุขเวชวรกิจ ส.ว.นครสวรรค์, นางนิพัทรา อมรรัตนเมธา ส.ว.ปทุมธานี,นายวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ส.ว.พังงา,

 

นางเตือนใจ ดีเทศน์ ส.ว.เชียงราย, นายการุณ ใสงาม ส.ว.บุรีรัมย์, นายพิชัย ขำเพชร ส.ว.เพชรบุรี, นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี ส.ว.เพชรบูรณ์, นายสมบูรณ์ ทองบุราณ ส.ว.ยโสธร, นายสวัสดิ์ กฤตรัชตะนันท์ ส.ว.นครศรีธรรมราช, นายฟัครุคดีน บอตอ ส.ว.นราธิวาส, พล.ต.อ.วีระ อนันตกูล ส.ว.ชลบุรี, พล.ต.ต.เสกสรรต์ อุ่นสำราญ ส.ว.สระแก้ว, นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ส.ว.อ่างทอง, นายณภินทร ศรีสรรพางค์, นายปราโมทย์ ไพรชนม์ ส.ว.ราชบุรี, พ.ต.อ.ไพจิต ศรีคงคา, นายบุญญา หลีเหลด ส.ว.สงขลา,นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ ส.ว.นครนายก, พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร ส.ว.สระบุรี, นายสราวุธ นิยมทรัพย์ ส.ว.นครปฐม เป็นต้น

 

ด้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคไทยรักไทย เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคมนี้จะจัดเวทีปราศรัยใหญ่ที่ท้องสนามหลวง เพื่อเปิดใจและชี้แจงกับประชาชนหลังถูกหลายฝ่ายพุ่งเป้าโจมตีอย่างต่อเนื่อง

 

"ก็ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับ เพราะว่าเป้าหมายมันไม่ใช่เรื่องเจรจา เป้าหมายมันคือเรื่องให้ผมออก ก็ไม่เป็นไรครับ ก็เมื่อมีการยุบสภาแล้ว คืนอำนาจในประชาชนแล้ว ก็ต้องให้อำนาจประชาชนตัดสินใจ ทำไมกลัวการตัดสินใจของประชาชนล่ะ เมื่อประชาชนตัดสินใจอย่างไร ก็คือเป็นอย่างนั้น  แต่เมื่อเขาไม่ลง ก็พรรคอื่น มีแค่ใหนลงแค่ใหนก็แค่นั้นครับ กติกามี รัฐธรรมนูญมี  ในกติการัฐธรรมนูญก็ระบุชัดว่า รวมทั้งกฏหมายลูกนะครับ ถ้าสมมุติว่าบางเขตไม่มีการแข่งขัน ก็ต้องคะแนน 20 เปอร์เซ็นต์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ถ้ามันได้เกิน 20 เปอร์เซนต์ก็ถือว่าครบ " พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าว

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์