ผู้นำแรงงานจวก สปส. ซื้อหุ้นไม่บอก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะทำงานการกระจายรายได้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง "ประกันสังคม: สวัสดิการและความท้าทายในการจัดการ" เพื่อประเมินสถานภาพการจัดสวัสดิการด้านประกันสังคมในประเทศไทย และกำหนดรูปแบบการจัดสวัสดิการด้านประกันสังคมให้คุ้มครองกลุ่มผู้ด้อยโอกาส


 

กรณีที่มีข่าวว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เข้าไปซื้อหุ้น บมจ. ชินคอร์ปอเรชั่น จำนวน 32 ล้านหุ้น นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า ตลอด 15 ปีมานี้ ผู้ประกันตนไม่เคยรู้รายละเอียดเลยว่า สปส. เอาเงินไปลงทุนอะไรบ้าง มีความเสี่ยงแค่ไหน และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ก่อนที่ สปส. จะเอาเงินไปลงทุน ควรเปิดเวทีให้ผู้แทนของผู้ประกันตนกลุ่มต่างๆ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ

 

นอกจากนี้ อยากให้ปรับปรุงระบบโครงสร้างขององค์กร เพราะเป็นคณะกรรมการที่มาจากสภา ไม่เป็นอิสระจากการครอบงำของการเมือง ควรมีผู้แทนจากกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ เพราะจะเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกันตนได้ดีกว่า

 

อย่างไรก็ตาม นางจิราภรณ์ เกษรสุจริต ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สปส. กล่าวว่า ด้านการมีส่วนร่วม สปส. กำหนดให้มีคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งมีผู้แทนจากนายจ้าง 5 คน ลูกจ้าง 5 คนและรัฐบาล 5 คน เป็นคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งคอยให้คำแนะนำรัฐมนตรีเรื่องนโยบายด้านการประกันสังคม

 

ส่วนเรื่องความโปร่งใสนั้น ได้มีการเผยแพร่ผ่านเวบไซต์ว่า ได้นำเงินไปลงทุนอย่างไรบ้าง ทุกปีก็ต้องนำเสนองบดุลผ่านสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และต้องเสนอต่อสภาเพื่อให้รับทราบสถานะของกองทุนทุกปีเช่นกัน

 

นอกจากนี้ แง่การลงทุนมีกฎกติกาว่า ต้องลงทุนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ในบอร์ดก็มีผู้แทนของกระทรวงการคลังอยู่ การนำเงินลงทุนต่างประเทศก็ไม่ได้ตัดสินใจตามลำพัง แต่ผ่านบริษัทจัดการกองทุนซึ่งคัดเลือกมาโดยผ่านบอร์ดอนุกรรมการการลงทุนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากภายนอก และเลือกลงทุนในหุ้นที่ทำกำไรได้ อย่างชินคอร์ป เราขายไปแล้วได้กำไร 459 ล้านบาท ยังไม่รวมปันผล

 

ด้านนายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ จากมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน แสดงความเห็นว่า อยากให้กระบวนการต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วม เช่น การเลือกคณะกรรมการประกันสังคมนั้นเสนอให้มีการเลือกตั้งไปเลย 1 คน 1 เสียง เพราะวิธีที่ใช้อยู่ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถของผู้แทนจากทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างไว้ชัดเจน กลุ่มคนที่ได้มาก็มักเป็นคนรู้จักกัน ไม่มีตัวแทนกลุ่มเข้าไปจริงๆ

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์