ลำดับเหตุการณ์ การเสนอร่าง พรบ. หลักประกันสุขภาพของภาคประชาชน

ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

 


เม.. 43

เริ่มรณรงค์


องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาชน 11 เครือข่าย ได้เริ่มกิจกรรมรณรงค์, จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ และจัดเวทีให้

ความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


 


 


11 .. 43

ประกาศเจตนารมย์ และ

รวบรวมรายชื่อ


 องค์กรประชาชน 11 เครือข่ายได้รวบรวมรายชื่อ ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคคือ   1. เอกสารไม่ครบ ส่วนใหญ่ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน

        2. ค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องทำสำเนาเอกสารหลายอย่าง

        3. ใช้เวลานาน ทั้งในช่วงรวบรวม และตรวจสอบเอกสาร


 


 


26 มี.. 44

ยื่นรายชื่อ  62,412 ชื่อ


 

 9 .. 44

ติดตามผล


รัฐสภาแจ้งว่าตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้ว มีครบสมบูรณ์ 56,908 ชื่อ ขั้นตอนต่อไปคือทำสรุปประมวลผลโดยบันทึกในแผ่นดิสก์ และส่งให้  กกต.


 


 


4 มิ.. 44

รัฐสภาส่งข้อมูลให้ กกต.


รัฐสภาส่งข้อมูลซึ่งบันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์ ให้ กกต. ตรวจสอบสิทธิ


 


 


27 มิ.. 44

กกต. ตรวจสอบสิทธิเสร็จ ส่งเรื่องกลับมาที่รัฐสภา


 กกต. ส่งรายชื่อไปให้กรมการปกครองเป็นผู้ตรวจสอบ และ กกต. มีภาระกิจการเลือกตั้งซ่อม 


 


 


11 .. 44

รับทราบเบื้องต้นว่า

ชื่อไม่ครบ


จากการประสานงานกับรัฐสภาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้รับทราบตัวเลขคร่าว ๆ อย่างไม่เป็นทางการว่า ชื่อจะเหลือไม่ครบ 50,000 ชื่อ

เครือข่ายประชาชนจึงรวบรวมรายชื่อเพิ่มเติม


 


 


15 .. 44

รัฐสภาแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ผ่าน 44,946 ชื่อ

 

จึงได้ยื่นรายชื่อ (เพิ่มเติม)

อีก 9,481 ชื่อ


ในการประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก กกต. รัฐสภาอ้างเหตุผลว่า ระบบแฟ้มข้อมูลที่ส่งกลับมาจาก กกต. ต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่รัฐสภา จึงต้องใช้เวลานานในการเปิดแฟ้มข้อมูล และประมวลผล

 


 


 


9 .. 44

รับแจ้งผลการตรวจสอบ(เพิ่มเติม) ผ่าน 7,891 ชื่อ

รวมทั้งหมด 52,837 ชื่อ


รัฐสภาแจ้งผลการตรวจสอบ ว่ามีชื่อครบ 50,000 ชื่อแล้ว และจะทำการส่งรายชื่อไปปิดประกาศในพื้นที่เพื่อร้องคัดค้าน เป็นเวลา 20 วัน


 


 


26 .- 15 .. 44

ติดประกาศเพื่อร้องค้าน


ข้อสังเกต  การจัดส่งเอกสารไปยังพื้นที่ เป็นไปอย่างล่าช้า ในขณะที่ร่าง พรบ.ฉบับนี้ของรัฐบาล เข้าสู่สภาในวันที่ 22 .. 44 ภาคประชาชนผลักดันจนได้มีตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญร่วมพิจารณาจำนวน 5 คน 


 


 


29 .. 45

รับแจ้งผลการดำเนินการ

มีชื่อ 52,772 ชื่อ


ประธานรัฐสภา มีบัญชาทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. ฉบับนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

 

 

……………………………………………….

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์