สตช. สั่งยึด "ฟ้าเดียวกัน" ฉบับสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทย

เจ้าพนักงานการพิมพ์สำหรับกรุงเทพมหานคร ออกหนังสือที่ 1 / 2549 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2549 ถึง นายธนาพล อิ๋วสกุล สั่งห้ามการขายหรือจ่ายแจกและให้ยึดสิ่งพิมพ์ "ฟ้าเดียวกัน" ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2548 ฉบับสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทย โดยให้เหตุผลว่าได้ลงโฆษณาอันอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานการพิมพ์สำหรับกรุงเทพมหานคร ระบุว่าอาศัยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 ในการดำเนินการดังกล่าว ลงชื่อ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำหรับมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 ความว่า

เมื่อปรากฏว่าได้มีการโฆษณา หรือเตรียมการโฆษณาสิ่งพิมพ์ ใดๆ ซึ่งเจ้าพนักงานการพิมพ์เห็นว่าอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชนเจ้าพนักงานการพิมพ์เห็นว่าอาจมีคำสั่งเป็นหนังสือ แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งทั่วไปโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือหนังสือพิมพ์รายวัน ห้ามการขายหรือจ่ายแจกสิ่งพิมพ์นั้น ทั้งจะให้ยึดสิ่ง พิมพ์และแม่พิมพ์นั้นด้วยก็ได้

ถ้าผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้แยกยึดแต่เฉพาะส่วนของสิ่งพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ เท่าที่จำเป็น และการแยกเช่นนี้อาจทำได้ ก็ให้แยกยึดได้ แต่ค่าใช้จ่ายใน การแยกนี้ให้ผู้ร้องขอเป็นผู้เสีย

ถ้าพ้นกำหนดสามปีแล้ว เจ้าพนักงานการพิมพ์มิได้ถอนการยึดสิ่งพิมพ์หรือ แม่พิมพ์ซึ่งได้ยึดไว้ เจ้าพนักงานการพิมพ์อาจสั่งให้ทำลายสิ่งพิมพ์นั้นเสีย ได้แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของทราบ ส่วนแม่พิมพ์นั้นอาจสั่งให้รื้อ หรือทำโดยประการอื่นมิให้ใช้พิมพ์ต่อไป แต่ต้องคืนตัวพิมพ์และวัตถุแห่งแม่พิมพ์ทั้ง สิ้นที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ

0 0 0

ที่ ตช.0028 143 1922

ที่ทำการเจ้าพนักงานการพิมพ์ สำหรับกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

28 มีนาคม 2549

เรื่อง ห้ามการขายหรือจ่ายแจกและให้ยึดสิ่งพิมพ์

เรียน นายธนาพล อิ๋วสกุล

ด้วยปรากฏว่า สิ่งพิมพ์ ชื่อ "ฟ้าเดียวกัน" ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2548 ฉบับสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทย ได้ลงโฆษณาข้อความอันอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เจ้าพนักงานสิ่งพิมพ์สำหรับกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2484 แจ้งคำสั่งเจ้าพนักงานการพิมพ์กรุงเทพมหานครที่ 1/2549 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2549 เรื่อง ห้ามการซื้อขายหรือจ่ายแจกและให้ยึดสิ่งพิมพ์มายังท่านเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เจ้าพนักงานการพิมพ์สำหรับกรุงเทพมหานคร

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

โทร 0-2251-8967

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์