กก.สิทธิฯออกแถลงการณ์ระบุเลือกตั้งขัดรธน.

ประชาไท—3 เม.ย. 2549 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ เรื่องการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร และกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ติดตามเหตุการณ์ เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง ของประชาชนมาโดยตลอด ทั้งยังได้รับฟังข่าวสารในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งมีปัญหาในการปฏิบัติ เช่น การจัดคูหาลงคะแนนโดยหันออกนอกหน่วยเลือกตั้ง และให้ผู้ลงคะแนนหันหลัง ให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้สังเกตการณ์นอกหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งทำให้บุคคลอื่น สามารถมองเห็นการลงคะแนน ของผู้ที่เข้าไปใช้สิทธิได้โดยง่าย นอกจากนี้ ยังมีการติดรูปถ่าย พร้อมป้ายหมายเลขผู้สมัครในคูหาเลือกตั้งอีกด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่า การกระทำดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิทางการเมือง ด้วยการเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การกำหนดวิธีการดังกล่าว ทำให้บุคคลภายนอก สามารถมองเห็นการลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิได้ ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับ กรณีจึงเป็นการกำหนดวิธีการปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการลงคะแนนโดยตรงและลับ นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าว ยังขัดต่อกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามรับรองด้วยแล้ว กติการะหว่างประเทศดังกล่าว ถือว่า เป็นกติกาสากล ที่มีสาระสำคัญ เกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้งของพลเมือง โดยได้กำหนดไว้ใน ข้อ 25 ที่ว่าด้วยการลงคะแนนลับ

 

ในแถลงการณ์ยังระบุว่า การติดรูปถ่ายของผู้สมัครในคูหาเลือกตั้ง ยังเป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๔๘ ด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่า การเลือกตั้งดังกล่าว กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยรวม และมีผลต่อการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกติกาสากลระหว่างประเทศ ดังนั้น การดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ต่อระบอบประชาธิปไตย จึงสมควรที่จะได้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง เหมาะสม ก่อนที่จะนำไปใช้ปฏิบัติในโอกาสต่อ ๆ ไป

 

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์