ย้อนรอยหลากมุมมอง การปฏิรูปการเมืองยุคท้ากกกกสิน ... ออกไป

ความระส่ำระสายของสังคมการเมืองไทยที่เกิดขึ้นมาพักใหญ่ และยังคงต้องลากยาวต่อไปอีกหลายยกนั้น ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ "สนธิ ลิ้มทองกุล" เดินสายจัดรายการ "เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร" เปิดโปงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาลในทุกกระบวนท่ามาตั้งแต่ปลายปี 2548 จนกระทั่งการเคลื่อนไหวลุกลามใหญ่โต ต่อเนื่อง ฝุ่นตลบจนเหมือนมองไม่เห็นหนทางข้างหน้า

 

ตลอดระยะเวลาดังกล่าว สังคมไทยได้พยายามดิ้นรนค้นหาคำตอบและทางออกจากสภาวการณ์นี้อย่างแตกต่างหลากหลาย บ้างว่าถึงทางตัน บ้างว่าไม่ บ้างว่าควรไปขวา บ้างว่าตรงไปก่อนดีกว่า ในวาระหยุดพักยาวจากเทศกาลสงกรานต์ "ประชาไท" คัดสรรงานวิเคราะห์และข้อเสนอที่ผ่านมาตามลำดับเหตุการณ์และเวลา เพื่อสรุปบทเรียนหรือกระตุ้นเตือนอะไรบางอย่างท่ามกลางฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย

 

 

15 ต.ค.48         ปาฐกถา "14 ตุลา" ธงชัย วินิจจะกูล: ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=1670&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

21 พ.ย.48        เกษียร เตชะพีระ : นีโอ-ชาตินิยม กับปรากฏการณ์ศึกทักษิณ VS สนธิ

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=1649&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

4 ธ.ค.48           ปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 เป้าเดิม ทำไมต้องเปลี่ยนวิธี?

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=1787&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

11 ธ.ค.48         ปาฐกถา อุทัย พิมพ์ใจชน : รัฐธรรมนูญแก้ได้แต่ต้องรู้ที่มา

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=1856&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

13 ธ.ค.48         สัมภาษณ์พิเศษ : คาใจม็อบสนธิ "นิธิ เอียวศรีวงศ์" ไขข้อข้องใจ

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=1872&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

18 ธ.ค.48         วิพากษ์เศรษฐกิจ พิศการเมือง ตอน 1 : พิศการเมือง กับ เอนก เหล่าธรรมทัศน์

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=1919&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

25 ธ.ค.48         ครป. วิเคราะห์ปี 49 การฟื้นตื่นของการปฏิรูปการเมือง

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=1999&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

29 ม.ค.49         คู่มือเคลื่อนม็อบ แด่ "สนธิ" ... สิ่งที่คุณต้องทำก่อนวันที่ 4 ก.พ.

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2366&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

29 ม.ค.49         อัลตระ รอแยลลิสต์ (Ultra Royalist) - ชำนาญ จันทร์เรือง

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2365&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

31 ม.ค.49         บทความประเวศ วะสี: ปฏิจจสมุปบาทแห่งการฆาตกรรมชาติ

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2377&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

4 ก.พ.49          สนธิพูดอะไร ในวันที่ 4 กุมภาฯ

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2440&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

4 ก.พ.49          สัมภาษณ์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล : ขบวนการไล่นายกฯ ต้องไม่จบแค่วันที่ 4

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2434&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

7 ก.พ.49          สัมภาษณ์ สุริยะใส กตะศิลา: ล้มทักษิณไม่พอ ต้องล้มระบอบทักษิณ

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2460&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

10 ก.พ.49        เกษียร เตชะพีระ : "ความอิจฉาเป็นบ่อเกิดแห่งความเสมอภาค"

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2506&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

10 ก.พ.49        เปิดตัวแล้ว พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2504&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

21 ก.พ.49        "ขอประชาธิปไตยที่กินได้ อัปรีย์จะไป จัญไรจะมา...ช่างหัวมัน" - ประภาส ปิ่นตบแต่ง

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2644&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

22 ก.พ.49        ความทรงจำสีจาง : "เลี้ยบ" และ "มิ้ง" ที่รัก

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2654&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

22 ก.พ.49        คำถามถึงการชุมนุม 26 ก.พ. จากพรรคแนวร่วมภาคประชาชน

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2655&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

23 ก.พ.49        ใครอยากรื้อระบอบทักษิณ ฝากรื้อศาลรัฐธรรมนูญด้วย - วรเจตน์ ภาคีรัตน์

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2681&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

24 ก.พ.49        เตือนกันฉันท์มิตร ถึงพันธมิตรฯเพื่อประชาธิปไตย - ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2706&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

25 ก.พ.49        คำแถลงยุบสภาของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ   http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2720&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

25 ก.พ.49        พุทธทาสภิกขุ : การเมืองคืออะไร?           

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2718&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

27 ก.พ.49        จดหมายจากสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ถึง สนนท. : ถอนตัวออกจาก "พันธมิตร" 

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2752&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

2 มี.ค.49           นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ : เหตุและผลของการไม่มีทักษิณ และการขอนายกฯพระราชทาน

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2807&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

3 มี.ค.49           กชวรรณ ชัยบุตร "เราไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจโดยไม่ได้มาจากประชาชน"           

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2817&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

3 มี.ค.49           "ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" ตอบ : ทางสองแพร่งของสังคมไทย ลาออก หรือ ไม่ลาออก

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2856&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

4 มี.ค.49           คำต่อคำ : "ธีรยุทธ บุญมี" จะเอาประชาธิปไตยนอมินี หรือประชาธิปไตยคุณธรรม

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2840&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

4 มี.ค.49           3 กวีไทยมอบบทกวีจากหัวใจแด่ "ทักษิณ ชินวัตร - อังคาร,เนาวรัตน์,วัฒน์

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2839&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

6 มี.ค.49           ความตาย และ ประชาธิปไตย ของ "ฉลาด วรฉัตร"

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2857&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

8 มี.ค.49           สมเกียรติ ตั้งนโม: ทางออกคือ นายกต้องลาออกและเว้นวรรคทางการเมือง

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2887&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

8 มี.ค.49           วิพากษ์ชนชั้นกลาง : ทักษิณดีที่สุดสำหรับทุนนิยม - มหรรณพ โฉมเฉลา

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2905&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

8 มี.ค.49           บทความ เจิมศักดิ์ : สู้ระบอบ "ทักษิณ" ด้วยสันติวิธี

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2899&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

9 มี.ค.49           จดหมายสมศักดิ์ เจียมธีรสุกล ถึง นิธิ, ม.เที่ยงคืน, ประชาไท, สนนท. ฯลฯ    

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2924&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

10 มี.ค.49         deja vu ทักษิณ VS นายกฯพระราชทาน, พิบูล-เผ่า VS สฤษดิ์- สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2931&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

10 มี.ค.49         "สันติวิธี" กับทางออกจากวิกฤตสังคมไทย - ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2930&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

11 มี.ค.49         คำตัดสินโดยละเอียดของศาลจำลอง มธ. ชี้มูลความผิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2946&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai

 

11 มี.ค.49         "เดอะ วอชิงตัน โพสต์" วิพากษ์ไทย : "พลังประชาชน" ที่เกิดขึ้นผิดเวลา

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2933&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

13 มี.ค.49         คำต่อคำ : "อานันท์" สอนสื่ออย่า "กลางตกขอบ"

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2963&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

14 มี.ค.49         Beware The Ides of March! ระวังความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 15 มี.ค.     

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2979&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

14 มี.ค.49         นิธิ เอียวศรีวงศ์ วิพากษ์ : "มาตรา 7" ทางออกหรือทางตันhttp://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2984&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

14 มี.ค.49         ความจริงที่ "ทักษิณ" ยังไม่ได้ตอบ  - สมาคมนักข่าวฯ http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2985&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

16 มี.ค.49         ประเวศ วะสี : "บวช" ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับนายกฯ ทักษิณ          

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3028&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

21 มี.ค.49         เรื่องที่มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอยู่ในวงๆ หนึ่งhttp://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3085&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

23 มี.ค.49         วิกฤตการเมืองปัจจุบัน ในบริบทของประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาร่วมสมัย-สมศักดิ์ เจียมฯ http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3116&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

23 มี.ค.49         กรณีนายกพระราชทาน : จดหมายเปิดผนึกถึงปัญญาชนและนักกิจกรรมทางสังคม - ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3115&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

23 มี.ค.49         เหตุผล 7 ประการ ที่ควรคัดค้านการเรียกร้อง "นายกฯพระราชทาน" - อุเชนทร์ เชียงแสน 

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3114&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

23 มี.ค.49         สัมภาษณ์ "สมเกียรติ ตั้งนโม" : "ไตรลักษณ์แห่งการปฏิรูปโครงสร้างสังคมไทย"

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3110&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

23 มี.ค.49         ความกลัวของพันธมิตรฯ - ชูวัส  ฤกษ์ศิริสุข http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms01&ContentID=1394&SystemModuleKey=BK&SystemLanguage=Thai

 

24 มี.ค.49         รายการถึงลูกถึงคน : มาตรา 7 ใช้ได้หรือไม่ได้    

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3131&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

26 มี.ค.49         บทความจากธงชัย: พระราชอำนาจแทรกแซงทางการเมือง ทางออกแบบพ่ายแพ้ทุกฝ่าย

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3154&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

26 มี.ค.49         สัมภาษณ์ ภัควดี วีระภาสพงศ์ : 2549 ฟ้าเปลี่ยนสี เมื่อพันธมิตรฯ ขอนายกฯพระราชทาน

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3158&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

28 มี.ค.49         จากผู้อ่าน : นายกฯ พระราชทาน เป็นมาตรการที่ได้ผล และปลอดภัยจริงหรือ ? http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3183&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

29 มี.ค.49         ปฏิรูปการเมือง : "การเมืองใหม่ สังคมใหม่เป็นไปได้"-กป.อพช.,FTA Watch,พันธมิตรฯ

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3195&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

31 มี.ค.49         บทความหมอประเวศ: ภารกิจของคนไทยในสถานการณ์ "ไม่ลาออก - ไม่พระราชทาน" http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3243&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

31 มี.ค.49         "รัก"ออกแบบไม่ได้ - ชูวัส  ฤกษ์ศิริสุข

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms01&ContentID=1438&SystemModuleKey=BK&System_Session_Language=Thai

 

2 เม.ย.49           สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย - ชำนาญ จันทร์เรืองhttp://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3284&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

5 เม.ย.49           บทความเจิมศักดิ์ : เสียรู้ทักษิณhttp://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3325&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

8 เม.ย.49           บททดลองเสนอ : รัฐสังคมประชาธิปไตยและระบบสวัสดิการสังคมกับการปฏิรูปทางการเมืองไทยครั้งที่ 2- มอ.ปัตตานี

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3352&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

8 เม.ย.49            ศ.ดร.ธงชัย ถามพันธมิตรฯ จะเป็นประชาธิปไตยแบบเอียงขวา? http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3350&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

9 เม.ย.49            สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี : สมัชชาประชาชนเพื่อราชาธิปไตย?     

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3353&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

9 เม.ย.49            ข่าวประชาธรรม : มองสังคมไทยหลังเลือกตั้งhttp://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=3359&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์