ผลการนับคะแนนสมาชิกวุฒิสภาอย่างไม่เป็นทางการจากภาคกลางตอนล่างเสร็จสิ้นแล้ว

สมุทรสงครามมี ส.ว. ได้ 1 คน


หมายเลข 2 นายนุกูล ธนิกกุล


 


เพชรบุรี 1 คน


นายธานินทร์ สังวานิช


 


ชัยนาท 1 คน


นางพรทิวา นาคาใส


 


สิงห์บุรี


นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร


 


อ่างทอง


นายเพทาย ออประเสริฐ


 


ราชบุรี มี 3 คน  1. นายวันชัย ธระสัตยกุล
  2. นายโกเมศ แดงทองดี
  3. นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์

กาญจนบุรี 3 คน  1. น.พ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล
  2. นายธงชาติ รักษากุล
  3. พล.ต.ต.วัชระ เขมศักดิ์สิทธิ์

 


สุพรรณบุรี 3 คน  1. นายประสิทธิ โพธสุธน
  2. พล.ต.ต.สมศักดิ์ รักซ้อน
  3. พ.ต.อ.ปรีดี เจริญศิลป์

ประจวบคีรีขันธ์ 2 คน


นายสุชน อินทเสม


นายทิวา ศุภจรรยา

ผู้ใหญ่แสน

น่าจะลงคะแนนผู้ที่ได้เป็น ว่าที่ สว.ด้วยนะครับ

และจะดู จว.ต่อไปคลิ๊กตรงไหนครับ...[emo5.gif][emo5.gif][emo5.gif]