ไทยรักไทยไม่เหนื่อยรอบ 3 คู่แข่งลงครบทุกเขต

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ครั้งที่ 3 ใน 14 เขต ในภาคใต้เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีผู้สมัครจากพรรคเล็กมาลงสมัครกันอย่างคับคั่ง ส่งผลให้ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยไม่ต้องแข่งคนเดียวแต่ต้องได้คะแนนเกิน 20% จึงจะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


 

เริ่มที่จังหวัดปัตตานี มีการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน 2 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ เขตที่ 1 และ 2 โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผุ้มาสมัคร 3 คน ได้แก่ นายวัยโรจน์ พิพิธภักดี จากพรรคไทยรักไทย นายอาหมาด สาแมะ จากพรรคชีวิตที่ดีกว่า และนายพันธกร มะลี จากพรรคประชากรไทย

 

ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้มาสมัคร 4 คน ได้แก่ พ.ต.ท.เจ๊ะอิสมาแอล เจ๊ะโมง จากพรรคไทยรักไทย นายมะรอพี สาแมะ นายมูฮัมมัดซามรี ปาแน จากพรรคสยาม และนายมูฮัมมัดสุไฮมี แลเมาะ จากพรรคประชากรไทย

 

ที่จังหวัดพัทลุง การเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 3 ในเขตเลือกตั้งที่ 2 มีมาผู้สมัคร 5 คนได้แก่ นายคณนาถ หมื่นหนู พรรคไทยรักไทย ซึ่งย้ายมาจากเขตเลือกตั้ง 1 นายณรงค์ชัย พรรคประชากรไทย นายเขมาวุฒิ สุวรรณ พรรคพัฒนาชาติไทย นายวิรัตน์ รัตนสุบรรณ พรรคเผ่าไทย และนางสาวดรุณี สังข์ขาว พรรคคนขอปลดหนี้ อดีตผู้สมัครในเขตจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2549

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 3 ใน 3 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ เขต 3, 4 และ เขต 6 โดยเฉพาะเขต 3 พรรคไทยรักไทยได้เปลี่ยนผู้สมัครจากนายชูชัย ทองขาว มาเป็น นายประเสริฐ บุญประสพ อดีตสมาชิกสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้สมัครคู่แข่ง 1 คน ได้แก่ นายสุพร จันทร์แก้ว พรรคคนขอปลดหนี้

 

ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 4 มีนายสมชาย หิรัญรัตนธรรม จากพรรคไทยรักไทยเช่นเดิม นายวรพจน์ วิชัยดิษฐ์ พรรคประชากรไทย และ พ.ต.สมพงษ์ คงสบาย จากพรรคคนขอปลดหนี้ เขตเลือกตั้งที่ 6 มีนายประกิจ เพชรรัตน์ จากพรรคไทยรักไทยเช่นเดิม นอกจากนี้ยังมีนางสาวสุมิตรา แก้วอินทร์ จากพรรคคนขอปลดหนี้ และนายฐากูรศิลป์ สิทธิสุราษฏร์ จากพรรคพลังธรรม

 

ที่จังหวัดพังงา ในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 3 ในเขตเลือกตั้งที่ 1 มี 3 คน ได้แก่คือ นายปราโมทย์ แหล่ทองคำ จากพรรคไทยรักไทย นางบุปผา จิ้วสกุล จากพรรคพลังประชาชน และนางสาววาสนา โกมล พรรคสยาม

 

จังหวัดตรัง การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งครั้งที่ 3 ในเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้มาสมัคร 6 คน ประกอบด้วย นายศุภชัย ใจสมุทร จากพรรคไทยรักไทย ลงสมัครแทน นายไกรสิน โตทับเที่ยง ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 20 % นายวิญาสิษฐ์ สุนทรนนท์ จากพรรคประชากรไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่2 เมษายน 2549 ลงสมัครในเขตเลือกตั้งที่ 3 และการเลือกตั้งครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2549 ลงสมัครในเขตเลือกตั้งที่ 1 แต่ถูกศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งไปเสียก่อน

 

นอกจากนี้ยังมีนางอรสา สวัสดิพันธ์ จากพรรคชีวิตที่ดีกว่า นายจิเรก พันธุ์คีรี จากพรรคสยาม นายรัตน์ ซุ่นสั้น จากพรรคพลังธรรม และนางสุภาพร รัตนกิจ จากพรรคเกษตรกรไทย

 

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สมัครใหม่มีการเปิดรับสมัครครั้งที่ 3 ใน 2 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ เขต 2 และเขต 8 สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2 นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทย ซึ่งไม่ผ่านการเกณฑ์ 20 % มาถึง 2 ครั้ง ได้มาสมัครอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้มีคู่แข่งจากพรรคเล็กถึง 2 คน ได้แก่ นายกนก ชิตมาลย์ จากพรรคประชากรไทย และนายวันชัย จินดานุ จากพรรคคนขอปลดหนี้ มาลงสมัครแข่งขันด้วย

 

ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 8 นายอาคม สุวรรณนพ ผู้สมัครพรรคไทยรักไทย มาลงสมัครแทนนายประกอบ แต้มสีทอง ที่ถูกสั่งให้ถอนตัว โดยขณะนี้กำรอดูว่าจะมีคู่แข่งจากพรรคเล็กมาลงสมัครด้วยหรือไม่

 

ส่วนที่จังหวัดสงขลา การเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 3 ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ภายในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 อำเภอเมืองสงขลา ปรากฏว่ามีผู้มาสมัคร 4 คน ได้แก่ 1.นายสุวิทย์ มุเส็มสะเดา จากพรรคชีวิตที่ดีกว่า 2.นายอ้วน เจียรบุตร พรรคเพื่อนเกษตรไทย 3.นายนิติธรรมวัฒน์ รัตนสุวรรณ พรรคคนขอปลดหนี้ และ 4.นายอรรถชาญ เชาวน์วาณิชย์ ผู้สมัครคนเก่าจากพรรคไทยรักไทย


สำหรับนายอ้วน เจียรบุตร พรรคเพื่อนเกษตรไทย ก่อนหน้านี้ในการเลือกตั้งวันที่
23 เมษายน 2549 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดยะลามาแล้ว แต่สอบตกโดยแพ้ให้แก่ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้งครั้งที่ 3 จึง จึงย้ายมาสมัครในเขตเลือกตั้งที่ 2 ของจังหวัดสงขลา

 

ที่จังหวัดภูเก็ต การเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 3 ในเขตเลือกตั้งที่ 2 มีนายวิสุทธิ์ สันติกุล ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทย ซึ่งผิดหวังจากการเลือกตั้ง 2 ครั้ง เนื่องจากไม่ผ่าเกณฑ์ 20 % เดินทางมาสมัครอีกครั้ง โดยมีผู้ติดตามมาให้กำลังใจจำนวนมาก

 

นอกจากนี้ยังมีนายประยูร พูลจันทร์ ผู้สมัครจากพรรคพัฒนาชาติไทย เดินทางมาสมัครด้วย แต่เมื่อมาถึงที่รับสมัคร กลับถูกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้นายประยูรไม่ลงสมัคร แต่ไม่เป็นผล ส่วนนายวิสุทธิ์ จันทิรา จากพรรคประชากรไทย ได้เดินทางมาลงสมัครในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์