เลขาสนง. ศาลรัฐธรรมนูญ แถลง มติเสียงข้างมากการเลือกตั้งไม่ชอบ-เลือกตั้งใหม่

ประชาไท—8 พ.ค.2549 นายไพบูลย์ วราหะไพทูรย์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนุญแถลงเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพิจารณาการเลือกตั้ง 2 เม.ย. ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ

 

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาใน 2 ประเด็นหลักคือ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาหรือไม่ โดยมีมติว่าศาลฯมีอำนาจพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 198 เป็นกรณีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับกับพระราชกฤษฎีกากาสั่งการ เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลพิจาณา ของพระราชกฤษฎามติ สั่งการ ประกาศ

 

จากนั้น ศาลได้พิจารณากันถึงประเด็นการเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น การประกาศพิจารณาผลการเลือกตั้งโดยไม่มีการปรึกษาหารือกัน และการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งมิได้ดำเนินการการเลือกตั้งทั้งหมดโดยมติเสียงข้างมาก โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้กรรมการการเลือกตั้งได้ชี้แจง แล้วคณะตุลาการศาลรับธรรมนูญได้มีการอภิปราย จนเป็นที่ยุติ ได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันนี้ซึ่งนายไพบูลย์แถลงว่าศาลได้พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ 8 ต่อ 6 เสียง วินิจฉัยว่าการดำเนินการของ กกต. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีปัญหาเกี่ยวกับวามชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

 

โดยตุลาการเสียงข้างมาก 8 คนประกอบด้วย นายผัน จันทรปาน นายจิระ บุญพจนสุนทร นายนพดล เฮงเจริญ นายมงคล สระฏัน ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ นายอภัย จันทนะจุลกะ นายปรีชา เฉลิมวณิชย์ และนายอุระ หวังอ้อมกลาง

 

ขณะที่ตุลาการอีก6 คนเห็นว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญประกอบด้วย นายจุมพล ณ สงขลา นายมานิต วิทยาเต็ม นายศักดิ์ เตชาชาญ นายสุธี สุทธิสมบูรณ์ พล.อ. สุวรรณ สุวรรณเดโช และนายสุวิทย์ ธีรพงศ์

 

หลังจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญลงมติเป็นประเด็นที่ 2 เมื่อการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่ 2 เมย. ถึงปัจจุบัน มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จะต้องให้มีเรื่องผลการเลือกตั้งและต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่หรือไม่

 

ประเด็นนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 9 คนประกอบด้วยนายผัน จันทรปาน นายจิระ นายนพดล เฮงเจริญ นายปรีชา เฉลิมวณิชย์ นายมงคล สระฏัน นายมานิต วิทยาเต็ม ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ นายอภัย จันทนะจุลกะ และนายอุระ หวังอ้อมกลาง วินิจฉัยว่าให้มีการเพิกถอนการเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่

 

ด้านความเคลื่อนไหวจากคณะกรรมการการเลือกตั้งภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่ 2 เม.ย. เป็นโมฆะนั้น กกต. กำลังอยู่ระหว่างการหารือ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์