คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน ชูธง 5 ประเด็นปฏิรูปการเมือง

ประชาไท—17 พ.ค. 2549 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน เดินหน้า รื้อระบอบทักษิณ นำทัพกรรมกรร่วมกับขบวนการประชาชนทุกสาขาอาชีพ จัดตั้งสมัชชากรรมกรเพื่อการปฏิรูปการเมือง ออกเดินสายปลุกระดมกรรมกรให้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมือง ชูธง 5 ประเด็นสำคัญแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 49 นส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานได้ แถลงว่า ตัวแทนสหภาพแรงงานและองค์กรพัฒนาเอกชนได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกัน เพื่อผลักดันการปฏิรูปการเมืองโดยที่ประชุมได้กำหนดข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 5 ประเด็น

 

1.ให้ยกเลิกการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสส.และ สว.ว่าจะต้องจบปริญญาตรี  

2. ให้ผู้ใช้แรงงานและประชาชนที่อาศัยหรือทำงานในพื้นที่นอกทะเบียนบ้านของตนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในเขตพื้นที่ซึ่งตนอาศัยหรือทำงานอยู่ได้

3 แนวนโยบายของรัฐ มีการประกันรายได้ขั้นต่ำของผู้ใช้แรงงาน ให้สามารถเลี้ยงชีพพอเพียงสำหรับคนงานและครอบครัว คุ้มครองความเสมอภาคการจ้างงานและกำจัดการเลือกปฏิบัติการจ้างงานและสภาพการจ้าง การคุ้มครองแรงงานนอกระบบและการรักษาทรัพยากรและรัฐวิสาหกิจ

4 สิทธิการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและการได้รับการคุ้มครองโดยรัฐ

5 สิทธิการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ โดยไม่ต้องถูกฟ้องร้องหรือแทรกแซงโดยรัฐ

    

ประเด็นดังกล่าวถือ เป็นภารกิจสำคัญของขบวนการแรงงานที่จะร่วมมือกับองค์กรประชาชนส่วนต่างๆ เพื่อนำมาสู่การปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานจะได้ขยายแนวร่วมเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มทุกองค์กรมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ข้อเรียกร้องทั้ง 5 ประเด็นบรรลุเป้าหมาย นอกเหนือไปจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ยังจะผลักดันให้พรรคการเมืองได้มีนโยบายที่ชัดเจนในกาแรก้ไขปัญหาแรงงานและมีแนวทางการปฏิรูปการเมืองอีกด้วย

 

ที่ประชุมได้จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วย นายทวีป กาญจนวงศ์ นายสาวิทย์ แก้วหวาน นส.วิไลวรรณ แซ่เตีย นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข โดยคณะทำงานจะได้กำหนดแผนงานในการเดินสายประชุมกับสหภาพแรงงานทุกกลุ่ม ทุกจังหวัด ต่อไป เพื่อประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

 

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข หนึ่งในแกนนำของคณะทำงาน ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานได้เปิดเผยถึงประเด็นสำคัญที่สุดของการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะอยู่ที่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 107 และมาตรา 125 ซึ่งกำหนดให้บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 

" รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยังกีดกันการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชั้นล่างกรรมกร ชาวนา ด้วยการกำหนดให้บรรดาสส.และสว.นั้นจบปริญญาตรีขึ้นไป จะเห็นได้ว่า ในช่วงหกปีที่ผ่านมา บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่ผ่านมานั้น ถึงแม้ว่าจะจบปริญญาตรีและหลายคนได้รับปริญญาเอก แต่กลับทำให้การเมืองไทยตีบตัน ไร้ทางออก และเต็มไปด้วยปัญหาวิกฤติการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่จบการศึกษาสูงมักจะมีเล่เหลี่ยมกลโกง ขาดจริยธรรม เป็นอย่างมาก การเมืองไทยจึงล้าหลังและตกต่ำ  คุณสมบัติทางการศึกษาจึงไม่มีความหมาย ในการพัฒนาทางการเมือง

 

ดังนั้นจึงเห็นสมควรจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนชั้นล่างในสังคม ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การเมืองดีขึ้นและเป็นประชาธิปไตยอย่างแน่นอน " นายสมยศ กล่าวในที่สุด

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์