ใต้วิจัยปัญหาแรงงานเด็ก เตรียมรับนิคมอุตฯฮาลาล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ที่โรงแรม เจ.บี.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี จัดสัมมนาเรื่องสภาพการใช้แรงงานเด็กในภาคประมงของจังหวัดปัตตานีและสงขลา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก มีเจ้าหน้าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปัตตานีและสงขลา เข้าร่วม 30 คน

 

นายมานพ จิตภูษา อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รองหัวหน้าโครงการวิจัยสภาพการใช้แรงงานเด็กในภาคประมงของจังหวัดปัตตานีและสงขลา กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับเด็ก ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยเฉพาะแรงงานเด็กยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ในขณะที่ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเด็กก็มีความรู้เฉพาะด้านเท่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ขึ้นมา เพราะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยการผลักดันของกลุ่มผลประโยชน์ เพราะฉะนั้น จะทำอย่างไรที่จะไม่ให้อุตสาหกรรมไปทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในพื้นที่ ดังนั้น ต้องพัฒนาแรงงานในพื้นที่ให้เป็นแรงงานที่มีความรู้ ไม่ใช่แรงงานคุณภาพต่ำ ส่วนการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในแบบที่เลวร้าย จะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการดูแลเด็กในชุมชนของตนเอง ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา เป็นต้น โดยต้องพร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการด้วย

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้คณะกรรมการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี ดูแลเรื่องการใช้แรงงานเด็ก โดยให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ เป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวังการใช้แรงงานเด็กในทางที่เลวร้าย และการจัดทำฐานข้อมูลการใช้แรงงานเด็กในพื้นที่

 

ที่ประชุม ได้เสนอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา ดูแลเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานเด็ก โดยเฉพาะแรงงานเด็กในภาคประมงพื้นบ้าน และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ พร้อมกับเสนอให้มีการอบรมเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการ รวมทั้งให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจะได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลเรื่องแรงงานเด็กในชุมชน

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์