รัฐรับภาระหนี้แทน รฟม. ต่ออีก 5 ปี เป็นเงินกว่า 1.7 หมื่นล้าน

ประชาไท—31 พ.ค. 2549 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทบทวนมติครม. เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 46 เรื่องการชำระหนี้เงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

 

โดยจากเดิมที่กำหนดให้รัฐบาลรับภาระจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวในช่วง 3 ปีแรกที่เปิดบริการเดินรถ คือตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547-2549 ก่อน สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าว ในส่วนที่ รฟม.มีรายได้ไม่เพียงพอจ่ายชำระคืนให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ เปลี่ยนเป็นให้รัฐบาลรับภาระชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นรายปีไปก่อนต่อไปอีก 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2554 โดยให้ รฟม. ถือเป็นหลักการว่า ภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนของรัฐบาล

 

สำหรับภาระชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,757.20 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แก่ รฟม.เพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวเป็นรายปี หรือจนกระทั่งมีการโอนภาระดังกล่าวออกจาก รฟม. ตามแผนการจัดการหนี้ระยะยาว และหากยังมีความจำเป็นที่จะต้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ก็ให้นำเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์