เรามาต่อต้านการยุบพรรคกันเถอะ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ขอความกรุณาใช้สติกันให้มากหน่อยนะครับ "วิกฤติที่สุดในโลก" ของการเมืองไทยเวลานี้ ไม่ใช่อยู่ที่การดำรงอยู่ของระบอบทักษิณ หากแต่เป็นการปกครองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และคณะบุคคลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเข้ามาครอบงำชี้นำสังคมไทยแบบไม่ยอมให้เป็นอื่นนอกจากตามความต้องการของตนเอง

 

ผมไม่ได้หมายถึง "พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย" นะครับ เพราะพันธมิตรไม่ได้มีผลชี้นำการเมืองไทยได้ขนาดนั้น แต่เป็นเครื่องมือหรือไม่ ผมไม่ทราบ

 

ความกลัวระบอบทักษิณ และคุณทักษิณ มันทำให้เราต้องพังทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อร่างสร้างมา แม้แต่ฉีกมันทิ้งซึ่งหลักการขั้นสุดยอดคือ "อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย" แล้วปล่อยให้คณะบุคคลไม่กี่คนมาตัดสินมาชี้เป็นชี้ตายการเมืองไทย

 

ในการเมืองประชาธิปไตยระบบตัวแทน ประชาชนจะเสนอนโยบาย โครงการ ที่ออกมาในรูปของกฎหมาย มติ ครม. อย่างไร ถ้าไม่มีพรรคการเมือง พรรคการเมืองแม้จะชั่วร้ายอย่างไร ก็ยังเป็นสิ่งชั่วร้ายที่มีความจำเป็น

 

ในการเมืองของไทย หากไม่นับการยุบพรรคด้วยเหตุผลการรวมพรรค การไม่มีคนทำงาน หรือการยินยอมพร้อมใจที่จะให้ยุบพรรค การยุบพรรคของประชาชนล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากเผด็จการอำนาจนิยม

 

พรรคการเมืองทั้ง 5 ที่อัยการสูงสุดกำลังจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค  เป็นพรรคของประชาชน เฉพาะพรรคไทยรักไทยมีสมาชิกประมาณ 14 ล้านคน พรรคประชาธิปัตย์มีสมาชิกประมาณ 9 ล้านคน แต่ศาลรัฐธรรมนูญมี 13 คน คณะกรรมการตรวจสอบของอัยการสูงสุด มี 11 คน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มี 3 คน ให้บวกคนอื่นๆ บวกคนในแวดวงทั้งเล็กทั้งใหญ่ บวกสื่อมวลชนที่อยากเห็นการยุบพรรคด้วยความสะใจ จะมีสักหมื่นคนหรือไม่ก็ยังน่าสงสัย

 

นี่ไม่ใช่เรื่องเสียงมากเสียงน้อย แต่บทลงโทษฐานยุบพรรคนั้น มีขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองทำผิดข้อหาร้ายแรงบางข้อเท่านั้น อย่างเช่น การฉีกรัฐธรรมนูญ แม้แต่พรรคการเมืองนั้นไม่ยอมรับการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญ ก็ไม่แน่ว่าจะสามารถยุบพรรคได้ ตราบใดที่พรรคการเมืองนั้นยังไม่ใช้กำลังเข้าบังคับใคร

 

เรื่องแบบนี้ปรากฏให้เห็นในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นต้นแบบหนึ่งที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนำมาใช้ในการยกร่างเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ

 

ถามหน่อยเถอะครับ ถ้าเรายุบพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือยุบทั้งห้าพรรค โดยเฉพาะพรรคที่ใหญ่อันดับ1 และ 2  ของไทยไปแล้ว การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นหรือไม่ นโยบายจะมาจากไหน จะเอื้อประโยชน์ให้ใคร พรรคชาติไทย มหาชน และพรรคที่มีอยู่นั้น ได้สะท้อนเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนไทยเพียงพอหรือไม่

 

และถ้าไม่มีการเลือกตั้งยาวนาน ถามว่าใครจะเป็นรัฐบาลรักษาการยาวนาน รัฐบาลรักษาการที่มาจากพรรคไทยรักไทย จะยังคงทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการในฐานะไหน เอาความชอบธรรมมาจากไหน

 

หากไม่ใช่รัฐบาลรักษาการโดยพรรคไทยรักไทย จะมีรัฐบาลรักษาการจากไหน นอกจากรัฐบาลพระราชทานตามช่องทางมาตรา 7 และเมื่อเป็นเช่นนั้น นั่นหมายความว่า เราจะได้พรรคราชการ และพรรคของคณะบุคคล เข้ามากำหนดนโยบาย (แต่ไม่ยอมลงเลือกตั้ง) ใช่หรือไม่ ซึ่งหมายความว่า อำนาจไม่ได้เป็นของปวงชนชาวไทยใช่หรือไม่

 

 

ต่อไปนี้คือข้อเรียกร้องในนาม "ประชาไท"

 

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ เราขอเรียกร้องให้การพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการยุบพรรค คำนึงทางออกจากวิกฤติการณ์บนหลักการประชาธิปไตย ที่อำนาจต้องเป็นของประชาชน และทำให้เกิดการเลือกตั้งอย่างเร็วที่สุด บนปรัชญาของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อการพิทักษ์เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมากกว่าการตกอยู่ภายใต้กฎระเบียบบางข้อ หรือการชี้นำของคณะบุคคลใดๆ (หากมี)

 

ต่อพรรคประชาธิปัตย์ เราขอเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ดำเนินการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อปกป้องประชาธิปไตย มากกว่าเพื่อผลทางการเมือง กล่าวคือ เลิกล้มแนวทางเคลื่อนไหวเพื่อยุบพรรคไทยรักไทย ปกป้องพรรคตัวเอง หรือเลิกโทษว่าการชี้มูลยุบพรรคประชาธิปัตย์มาจากการกลั่นแกล้งของระบอบทักษิณ เพราะไม่ว่าจะเป็นพรรคใดๆ ก็ไม่สมควรจะถูกยุบด้วยเหตุผลหรือความผิดของกรรมการบริหารเพียงบางคน

 

ต่อนักวิชาการและเพื่อนนักสื่อสารมวลชน เราขอเรียกร้องให้ทำหน้าที่คืนสติให้กับสังคม เลิกกลัวระบอบทักษิณกระทั่งความกลัวนั้นต้องแลกมาซึ่งการทำลายระบอบประชาธิปไตย เพราะเราต่างก็รู้ว่า ภายใต้บริบทการเมืองปัจจุบันไม่มีทางที่ระบอบทักษิณจะทำงานได้แบบเดิมอีกแล้ว

 

ต่อพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เราขอเรียกร้องให้หันกลับมาสู่แนวทางการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย ต่อต้านการยุบพรรคทุกพรรค หลุดพ้นจากกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้น แม้ว่าแนวทางและหลักการนี้จะทำให้ภาพลักษณ์ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ถูกตั้งคำถามว่าเอื้อประโยชน์กับพรรคไทยรักไทยซึ่งเคยเป็นศัตรูหมายเลข 1 ก็ตาม

 

ต่อประชาชน จงเชื่อมั่นและหวงแหนอำนาจอธิปไตยของตนว่าจักต้องเป็นของปวงชนชาวไทย โดยมิยอมให้ใครคนใด หรือคณะบุคคลใดแอบอ้าง หรือฉวยเอาไป และเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งอย่างเร็วที่สุด

 

และขอโทษ เราไม่มีข้อเรียกร้องต่อพรรคไทยรักไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง จริงๆ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์