ศาลฎีกาไม่สรรหา กกต.แต่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมอ้ารับ

ประชาไท - 1 มิ.ย. 2549 วันที่ 31 พ.ค. เวลา 09.30 น. ที่ศาลฎีกา นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีกา ได้เรียกประชุมใหญ่ศาลฎีกา มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองประธานศาลฎีกา ประธานแผนกคดีพิเศษในศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และผู้พิพากษาศาลฎีการวม 82 คน เพื่อพิจารณากรณีที่นายสุชน ชาลีเครือ ประธานวุฒิสภา มีหนังสือขอให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาสรรหาผู้สมควร เป็นกรรมการการเลือกตั้ง แทนนายจรัล บูรณพันธุ์ศรี ที่เสียชีวิตระหว่างดำรงตำแหน่ง และพล.อ.จารุภัทร เรืองสุวรรณ ที่ลาออก โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง

 

นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขานุการศาลฎีกาแถลงภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นเพียงสั้นๆว่า ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 72 เสียง คะแนนเสียงข้างน้อย 4 เสียง และงดออกเสียง 6 เสียง เห็นสมควรไม่พิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นกกต. ตามหนังสือของประธานวุฒิสภาดังกล่าว จะมีหนังสือแจ้งประธานวุฒิสภา พร้อมเหตุผลต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าคำร้องของนายสุชน ชาลีเครือ รักษาการประธานวุฒิสภา เข้าข่ายมาตรา 266 ขัดแย้งในองค์กร จึงพร้อมตีความหากมีการยื่นเข้ามาที่ศาลรัฐธรรมนูญ โดยยืนยันจะพิจารณาตามหลักกฎหมายและไม่อิงกระแสสังคม

 

นายจุมพล ได้กล่าวว่าเห็นด้วยกับการดำเนินการของนายสุชน ที่ตัดสินใจส่งเรื่องไปยังที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพื่อให้ดำเนินการสรรหากกต.ที่ขาดอยู่ 2 คน เพราะถือว่าเป็นการดำเนินการที่ได้ทำตามกฎหมาย และข้อบังคับรัฐธรรมนูญที่ได้กำหนดไว้

 

"เมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไม่ดำเนินการตามคำร้องเชื่อว่าประธานวุฒิฯ ก็อาจส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญให้ตัดสินกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ได้เข้าตามช่องทางมาตรา 266 ที่ว่าด้วยความขัดแย้งระหว่างองค์กร" ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกล่าว

 

ด้าน นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ในขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากวุฒิสภาที่จะส่งกรณีปัญหาเรื่องดังกล่าวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม หากมีส่งคำร้องเรื่องดังกล่าวมาศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาจริง ทุกอย่างจะต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนข้อกำหนดวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนจะดำเนินการบรรจุให้เป็นวาระการพิจารณาเร่งด่วนได้หรือไม่นั้น คงจะต้องเนื้อหาร้องที่จะส่งมาก่อน

 

มาตรา 266 ว่าด้วยในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ให้องค์กรนั้นหรือประธานรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์