สิงห์อมควันไทยตายเพราะควันปีละ 52,000 คนและไปเร็วขึ้นอีก 22 ปี

ประชาไท—1 มิ.ย. 2549    มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยรายงานคนไทยตายจากโรคที่เกิดจากการบุหรี่ปีละ 52,000 คน หรือวันละ 142 คน หรือสูงถึงชั่วโมงละ 6 คน ขณะที่ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคอันเนื่องมาจากบุหรี่ปีละ 5 ล้านคน หรือวันละ 13,700 คน

 

นอกจากนี้ข้อมูลองค์การอนามัยโลก รายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในอีกประมาณ 25 ปีข้างหน้า ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่สูงขึ้นเป็นปีละ 10 ล้านคน หรือวันละ 27,000 คน หรือนาทีละ 20 คน

 

หมายถึงว่าต่อไปบุหรี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ วัณโรค อุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย และการเสียชีวิตระหว่างคลอดรวมกันทั้งหมด และจากการวิจัยทางการแพทย์พบว่า อัตราเสี่ยงต่อการป่วยและเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่นั้น สูงกว่าที่เคยคาดไว้ โดยพบว่า 1 ใน 2 หรือครึ่งหนึ่งของผู้สูบบุหรี่ที่เริ่มสูบตั้งแต่วัยรุ่นและสูบต่อไปเป็นประจำจะเสียชีวิตในวัยกลางคน หรือหมายถึงคนเหล่านี้จะมีอายุสั้นกว่าคนทั่วไปถึง 22 ปี

 

สำหรับวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งเริ่มจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531 โดย "องค์การอนามัยโลก" เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ โดยการจัดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก" ก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

 

การสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่เป็นประจำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ นอกจากนี้ยังส่งผลทำให้มีโอกาสเกิดโรคบางโรคมาก กว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่นๆอีกหลายโรค

 

"ควันบุหรี่" ประกอบด้วย สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ นิโคติน ทาร์ เป็นต้น จากการสำรวจพบว่าผู้ที่เป็นมะเร็งปอดนั้น 90% เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ และถ้าสูบเกินวันละ 1 ซอง จะมีโอกาสเป็น "มะเร็งปอด" มากกว่าผู้ที่ไม่สูบ 5-20 เท่า นอกจากนี้ผู้ที่ป่วยด้วย "โรคหลอดลมอักเสบ" 80% และ "โรคหัวใจ" 50% ก็มีผลมาจากการสูบบุหรี่เช่นเดียวกัน ปัจจุบันบุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยง อันดับ 2 ของการสูญเสียทางสุขภาพของคนไทย

 

วันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ กรุงเทพมหานคร(กทม.) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ อันจะนำไปสู่การลด ละ เลิกสูบบุหรี่ได้

 

โดยกทม.ได้จัดทำโครงการเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรัก เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ 2549 ให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 แห่งเปิดบริการบำบัดรักษาผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ ผลการดำเนินการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2549 มีผู้เข้ามาบำบัด 1,327 ราย อยู่ระหว่างบำบัด 669 ราย สามารถเลิกสูบได้ 101 รายอยู่ระหว่างติดตามผล 102 ราย ติดตามผลการรักษาไม่ได้ 120 ราย เลิกสูบไม่ได้ โดยผู้ที่ผ่านการบำบัดและเลิกสูบบุหรี่ได้ คิดเป็นร้อยละ 15

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์