สานใจครู/ ผู้ปกครอง จัดโครงการนำร่องสานสัมพันธ์ชุมชนใน "นราธิวาส"

ประชาไท - 24 มิ.ย. 49     วันที่ 23 มิ.ย. นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผช.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 และในฐานะประธานสมาพันธ์ครู จ.นราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนระหว่างข้าราชการครูโรงเรียนบ้านมะรือโบตก ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ กับผู้ปกครอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเป็นการลดช่องว่างความเหินห่างในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่จะลอบทำร้ายครูในระหว่างการเดินทางรวมทั้งระหว่างการปฏิบัติหน้าที่


 


โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น โต๊ะครูและโต๊ะอิหม่าม จำนวนกว่า 500 คน ได้เดินทางมาร่วมงาน ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่จัดขึ้นเป็นแห่งแรกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


 


 กิจกรรมครั้งนี้ นายอับดุลวาฮับ สะมูดิง โต๊ะครูประจำมัสยิดมะรือโบตก เป็นผู้นำคณะตัวแทนของผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงโต๊ะครูและโต๊ะอิหม่าม ในการทำพิธีละหมาดฮาญัต เพื่อขอพรจากพระเจ้าดลบันดาลให้ผู้หลงผิดกลับตัวกลับใจเป็นพลเมืองดีของแผ่นดิน และเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากพื้นที่ รวมทั้งอวยพรให้ข้าราชการครูแคล้วคลาดจากภัยอันตราย


 


ส่วน นายเฉลิม พละสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านมะรือโบตก อ.ระแงะ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้นำศาสนาได้บรรยายธรรมในหัวข้อ "ความสำคัญของการศึกษาและวิถีชีวิตมุสลิม" ที่ต้องเดินควบคู่กันไปในสังคมปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม ที่มุ่งไปสู่ปมแห่งการคลี่คลายปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้ผู้ปกครองและข้าราชการครูมีจิตสำนึกในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่สมบูรณ์ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงต้องการให้คนในชาติรู้รักสามัคคีให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


 


น.ส.พรศิลป์ ถาวรศรี ครูโรงเรียนบ้านมะรือโบตก ซึ่งสอนอยู่ชั้นอนุบาลและปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 11 ปี เปิดเผยว่า เมื่อมีการจัดกิจกรรมนำร่องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียนขึ้นแล้วรู้สึกสบายใจและมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นเป็นอย่างมาก เปรียบกับในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาต้องผจญกับความหวาดระแวงมาตลอด ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของชีวิต


 


น.ส.พรศิลป์ ยังระบุว่า ได้หยิบยกนำประสบการณ์มาถ่ายทอดเป็นบทเพลงและได้ออกอัลบั้มส่วนตัวมาแล้วถึง 2 ชุด ที่สร้างชื่อเสียงคือ ชุดอัลบั้มที่ชื่อว่า " ชีวิตครูใต้" ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการทำงานในแต่ละวันที่ต้องเสี่ยงกับภัยอันตราย ถือว่าเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งที่สามารถนำมาเลี้ยงชีพ


 


วันเดียวกัน นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


 


โดยการปฏิบัติงานในระยะสั้น ให้จัดทำคู่มือชี้แจงประเด็นประวัติศาสตร์ชายแดนภาคใต้ประกอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจกับประชาชน ส่วนในระยะยาว ให้รวบรวมเอกสาร ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่ถูกต้อง และจัดทำเป็นหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้


 


ทั้งนี้การจัดทำคู่มือชี้แจงประเด็นประวัติศาสตร์ดังกล่าวได้ตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทน วธ. กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานความมั่นคง และข่าวกรองแห่งชาติ จะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ส่วนหนังสือประวัติศาสตร์จะเป็นการรวบรวมและชำระประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสอดแทรกวิธีคิด เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศเกิดความเข้าใจ และสามารถดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

koomkumkaew

ดี
แต่อย่าให้เป็นการตบมือข้างเดียวก็แล้วกัน