เครือข่ายผู้ติดเชื้อไทยคว้ารางวัล Red Ribbon บทพิสูจน์การทำงานเพื่อเข้าถึงการรักษา

วันที่ 16 สิงหาคม 2549 ในระหว่างการประชุมเอดส์นานาชาติครั้งที่ 16 ที่โตรอนโต้ แคนาดา เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในห้าขององค์กรที่ได้รับรางวัลโบว์แดง (Red Ribbon Award) ในฐานะองค์กรชุมชนที่แก้ปัญหาด้านการเข้าถึงการรักษา โดยจะได้รับเงินรางวัล 20,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 800,000 บาท

 

รางวัลโบว์แดงเป็นรางวัลนานาชาติที่องค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (UNDP) และองค์กรเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้ร่วมกันจัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทขององค์กรชุมชนในการแก้ปัญหาเอดส์ โดยเปิดตัวรางวัลดังกล่าวนี้เมื่อวันเอดส์โลก ปีที่ผ่านมา (2548) และเปิดให้สมัครหรือเสนอชื่อองค์กรชุมชนที่มีผลงานดีเด่นในการแก้ปัญหาเอดส์ระดับชุมชนใน 5 ด้าน คือ การเข้าถึงการรักษา, การแก้ปัญหารังเกียจตีตรา, การแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชาย, การส่งเสริมการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และการดูแลเด็กกำพร้าจากเอดส์และเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง และในระหว่างการประชุมเอดส์นานาชาติครั้งที่ 16 ได้เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชน 25 แห่งทั่วโลกที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอผลงานในระหว่างการประชุมนานาชาติที่มีผู้ทำงานเอดส์ในด้านต่างๆ และระดับต่างๆ จากทั่วโลกมาประชุมร่วมกัน

 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ติดเชื้อปัจจุบันที่มีมากกว่า 800 กลุ่มกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และมีบทบาทอย่างมากในการผลักดันให้ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ และประสบผลสำเร็จในการรณรงค์ให้รัฐบาลต้องรวมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสไว้ในโครงการหลักประกันสุขภาพ หรือโครงการสามสิมบาท ใน พ.ศ. 2544 และคาดว่า่ภายในปี 2549 ยาต้านไวรัสจะสามารถรวมเข้าอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพปกติได้

 

นอกเหนือจากการผลักดันให้รัฐบาลรวมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสไว้ในสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทยที่มีความจำเป็นต้องได้รับยาสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ได้ดำเนินโครงการการดำเนินงานศูนย์องค์รวม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อได้พลิกบทบาทจากการเป็นผู้รับบริการมาเป็นผู้ร่วมจัดบริการ เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการรักษาด้วยยาต้านไวรัสให้แก่ผู้ติดเชื้อ, ให้บริการปรึกษาในการรักษาเพื่อส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการกินยาเป็นไปได้อย่่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ซึ่งจะส่งผลให้การรักษาด้วยยาต้านมีประสิทธิภาพเต็มที่

 

ตลอดสัปดาห์ของการประชุมเอดส์นานาชาติ ตัวแทนจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ยังได้ร่วมกับนักกิจกรรมด้านเอดส์จากนานาชาติ ในการประท้วงเพื่อขจัดอุปสรรคจากการเข้าถึงการรักษาต่างๆ อาทิ การเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุนทุนเพื่อแก้ปัญหาเอดส์ในแอฟริกาซึ่งกำลังเผชิญกับสถานการณ์ขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข, การประท้วงบริษัทยาแอบบอตให้ลดราคายา Kaletra, การเรียกร้องร่วมกับนักกิจกรรมจากอินเดียเรียกร้องไม่ให้อินเดียต้องยอมรับข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในอีก 4 ปีข้างหน้า หรือ ปี 2010 ตามเื่งื่อนไขขององค์การการค้าโลก เนื่องเพราะอินเดียเป็นแหล่งผลิตยาเลียนแบบที่สำคัญ ไม่ใช่สำหรับเฉพาะในประเทศอินเดียเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายด้วย

 

ยิ่งไปกว่านั้น เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยร่วมกับนักกิจกรรมจากเกาหลีใต้และนานาประเทศที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเอฟทีเอกับสหรัฐอเมริกา ประท้วงเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกายุติการเจรจาที่มีข้อเสนออันไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะในประเด็นว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีเงื่อนไขเกินไปกว่าที่ไทยและนานาประเทศในองค์การการค้าโลกได้ยอมรับร่วมกันในข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ หรือ ทริปส์  ให้มีสภาพเป็นทริปส์พลัส หรือเกินกว่าที่ข้อตกลงทริปส์ได้ตกลงกันไว้

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์