"ยินดีด้วยกับ "สุวรรณภูมิ" ปัญหามากมายที่ไม่เคยได้รับการเหลียวแล"

ประชาไท - 16 ก.ย. 2549 รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แถลงข่าวการประท้วงสนามบินสุวรรณภูมิ ว่า การเปิดสนามบินสุวรรณภูมิจำเป็นจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันฯ ชุมชน วัด โรงเรียนต่างๆ ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดสนามบินสุวรรณภูมิ โดยทางสถาบันได้ศึกษาถึงผลกระทบจากกรณีดังกล่าว


 


และที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2549 ได้ตกลงกับนายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยยินดีดำเนินการตามข้อเรียกร้องของสถาบันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว


         


ทั้งนี้ งบประมาณป้องกันเสียงอาคารเรียน รวมวงเงิน 214 ล้านบาท และมีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กทภ.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประชุมมีมติไม่อนุมัติการจ่ายเงินให้ตามคำมั่นสัญญากับทางสถาบัน แต่จะพิจารณา เมื่อสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่ทอท.ว่าจ้างให้ศึกษาการจ่ายค่าชดเชย ซึ่งทางสถาบันมองว่า ทางทอท.พยายามยืดเวลา เพื่อยืดการจ่ายเงินออกไป


 


ซึ่งทางสถาบันฯได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่าในระยะแรกของการเปิดสนามบินสุวรรณภูมิ มีอาคารเรียน จำนวน 22 อาคาร ที่จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากอยู่ในแนวเส้นเสียงที่ เอ็น อี เอฟ 30 - 35 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ไม่สามารถเรียนได้ ต้องมีการป้องกันก่อนสนามบินจะเปิดใช้ และอาคารพักอาศัยของบุคลากร มีความสูงอยู่ในขั้นอันตรายกับการบิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึง ให้การบินปลอดภัย และให้ผู้อยู่ในอาคารปลอดภัยด้วย โดยน่าจะมีการติดสัญญาณเตือนภัย


         


แม้ว่าสนามบินสุวรรณภูมิ จะเป็นหน้าเป็นตา และทำผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติก็ตาม แต่เมื่อมาทีหลังควรใส่ใจดูแลหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ว่าเขาเหล่านั้นจะมีชีวิตอย่างไร สามารถจัดการเรียนการสอนได้หรือไม่


 


ทุกวันนี้มีเสียงอื้ออึงว่าจะต้องหยุดสอนชั่วขณะ ทุกครั้งที่มีเครื่องบิน บินผ่านและต่อไปจะต้องมีการบิน 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ซึ่ง ทอท.ไม่ได้เป็นผู้รับผลกระทบเหล่านี้ คิดดูว่าการศึกษาเยาวชนของชาติจะเป็นอย่างไร ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของสังคม


 


ทางสถาบันฯมีมาตรการที่จะดำเนินการไปตามกรอบที่ต้องการ ประท้วงโดยสันติวิธี พร้อมทั้งยื่นฟ้องศาลปกครอง โดยใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม หากการเรียกร้องไม่เป็นผลก็จะขยายการประท้วงออกนอกสถาบันฯ ซึ่งอาจจะชุมชนร่วมในวันที่ 28 ก.ย.นี้ ซึ่งเป็นวันเปิดใช้สนามบิน


 


ด้านรศ.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสถาบัน กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขของปัญหาของสถาบันฯว่า อาคารเรียนที่จะต้องปรับปรุงเบื้องต้น 7 ประการด้วยกัน ประการแรก 22 อาคารที่อยู่ในแนวเสียงเครื่องบินๆผ่าน ตั้งแต่ 30 - 35 เอ็น อี เอฟ ในวงเงิน 214 ล้านบาท ประการที่ 2 งบประมาณในการติดตั้งไฟส่องสว่าง ของอาคารเรียน 12 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่มีความสูงเกินมาตรฐาน ในเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ จำนวน 4 ล้านบาท


         


ประการที่ 3 เมื่อสนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการ ทอท.จะต้องจัดงบประมาณผูกพันในส่วนที่เหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น 1021.7 ล้านบาทให้กับทางสถาบัน โดยเฉพาะเรื่องเสียง ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ประการที่ 4 ทอท.ต้องมีความชัดเจนของความรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังระดับเสียง และความสั่นสะเทือน เพื่อไม่ให้เกินมาตรฐาน ประการที่ 5 ต้องติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบคุณภาพอากาศในระยะยาว


 


ประการที่ 6 ขอให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการจราจร ซึ่งมีผลกระทบต่อสถาบันฯเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพการจราจรในปัจจุบัน ทางเข้าจากถนนอ่อนนุช ผ่านถนนฉลองกรุงมายังสถาบันฯ มีลักษณะเป็นคอขอด ในส่วนกายภาพของสถาบันที่ถนนฉลองผ่าสถาบันฯ ออกเป็นสองส่วน และทางรถไฟผ่าสถาบันออกอีกสองส่วน ทำให้สภาพภายในสถาบันมีลักษณะเหมือนอกแตก การรักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษาทำได้ยาก


 


ถ้าเป็นไปได้ควรปิดถนนส่วนที่ผ่านสถาบัน และสร้างถนนใหม่ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งมีการเปิดทางเข้าสถาบัน จากถนนมอเตอร์เวย์ เพื่อระบายการจราจรที่มีความคับคั่งบนถนนอ่อนนุช และประการสุดท้าย เมื่อสนามบินเปิดให้บริการในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก ทอท.ควรมีแผนการประชาสัมพันธ์ในการแก้ปัญหาและผลกระทบให้ทางสถาบันฯ และชุมชนใกล้เคียงเป็นระยะๆ


 


อนึ่ง ภายหลังการแถลงข่าว กลุ่มอาจารย์และนักศึกษา ได้มารวมตัวกันที่บริเวณหน้าห้องประชุม โดยถือป้ายซึ่งเขียนว่า "เสียงดังเรียนไม่รู้เรื่อง ความจริงของสังคม ความเสื่อมโทรมของสถานศึกษา ทอท.ไร้สัจจะไม่จริงใจ ไม่เคยใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ยินดีด้วยกับสุวรรณภูมิ กับปัญหาอีกมากมายที่ไม่เคยได้รับการเหลียวแล" รวมทั้งได้ตะโกนด่า ทอท.ไม่จริงใจ ดังกระหึ่มทั่วสถาบันฯ

koomkumkaew

มันก็เตะถ่วงกันทั้งนั้น
ไม่ว่าหน้าไหนๆ
เวลาจ่ายเงิน
ตัวเองก็เถอะ
หรือว่าไม่จริง

คนไทย

จะให้ทำยังไงกับปัญหา โครงการเกิดมาชั่วโคตรแล้ว ไม่มีใครทำให้เสร็จ พอทำได้ก็มีแต่คนขัด ถ้าจะขัดทำไมไม่ทำตั้งแต่แรก