'กลุ่มโดมแดง' เรียกร้องคณบดีรัฐศาสตร์ มธ. ถอนตัวจากการร่วมร่างธรรมนูญฯ

ศิษย์เก่า-ปัจจุบันธรรมศาสตร์ ในนามกลุ่มโดมแดง เรียกร้องให้คณบดีรัฐศาสตร์มธ. ถอนตัวจากการเป็น 'สมาชิกร่างธรรมนูญการปกครอง' ชี้ "คณะรัฐประหาร" ไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองตั้งแต่ต้น


 


แถลงการณ์ 'กลุ่มโดมแดง'


จากการที่กลุ่มบุคคลซึ่งเรียกตนเองว่า "คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" (ซึ่งในที่นี้ ทางกลุ่มมีความเห็นร่วมกันที่จะใช้ชื่อว่า "คณะรัฐประหาร") ซึ่งนำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ได้กระทำการรัฐประหาร ใช้อำนาจจากปากกระบอกปืนล้มล้างรัฐบาล ฉีกทำลายรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ได้มาด้วยการต่อสู้ทางการเมือง ช่วงชิงอำนาจอธิปไตยไปจากมือของประชาชน ทั้งยังได้ริดรอนกระทั่งริบเอาสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น เข้าควบคุมแทรกแซงสื่อ ตลอดจนใช้อำนาจบาตรใหญ่ออกคำสั่งต่างๆ ฯลฯ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า "คณะรัฐประหาร" ไม่เห็นคุณค่า ความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ขาดความเคารพต่อเสียงของประชาชน และเป็นการกระทำที่ขาดวุฒิภาวะทางการเมืองอันเป็นการสะท้อนถึงความไม่อดทนอดกลั้นต่อการยอมรับการคลี่คลายปัญหาตามครรลองประชาธิปไตย


การกระทำดังกล่าว เป็นการซ้ำเติมเพิ่มปัญหาให้กับประเทศชาติมากยิ่งขึ้น ซ้ำร้ายยังเป็นสิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าที่เคยเกิดขึ้นในรัฐบาลภายใต้การนำของทักษิณเสียอีก


กลุ่ม 'โดมแดง" อันประกอบไปด้วยศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันจำนวนหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความเห็นร่วมกันว่า การกระทำดังกล่าวส่งผลเสียอย่างประมาณค่ามิได้ต่อประเทศชาติ ต่อประชาธิปไตย และต่อการดำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมไปถึงยังเป็นการสร้างบรรทัดฐานแบบเผด็จการในมิติทางการเมืองโดยรวม มากไปกว่านั้น การเข้ามาของ "คณะรัฐประหาร" ขาดความชอบธรรมเพียงพอ ซึ่งท้ายที่สุดก็จะพาบ้านเมืองไปสู่ยุคมืดที่มีแต่ความไร้เหตุผล


ดังนั้นกลุ่ม 'โดมแดง" จึงขอประณาม คัดค้าน ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่ขอร่วมสังฆกรรมในทุกๆ ทางกับ "คณะรัฐประหาร" ทั้งในแง่มุมของการก่อกำเนิดของตัว "คณะรัฐประหาร" ที่ไม่มีความชอบธรรมในทางการเมืองตั้งแต่ต้น หรือผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาภายใต้การนำของ "คณะรัฐประหาร"


นอกจากนี้ ทางกลุ่ม 'โดมแดง" มีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมต่อคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ถอนตัวจากการเป็น 'สมาชิกร่างธรรมนูญการปกครอง' อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความชอบธรรมให้กับ "คณะรัฐประหาร" โดยทางกลุ่มฯ จะดำเนินการยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีมาตรการอื่นๆ เป็นลำดับต่อไป


22 กันยายน 2549

ไม่จบ

เห็นด้วยที่สุด ยุติความร่วมมือต่างๆกับคปค. เพื่อสร้างความชอบธรรมแค่คณปฏิวัติ

เอก

เราต้องการประชาธิปไตย

ไม่ต้องการ อำนาจเผด็จการ [emo15.gif]

ฝุ่นเมือง

โผล่หัวเป็นคนแรกเลยหมอนั่นน่ะ

ครับ

คนเดียวกับที่ดิ้นรนกับ ม.7 ใช่มั้ยครับ

อาธร

ดีจัง ธรรมศาสตร์ จุฬา ลอยนวลเลยเหรอ?
ด้วยความเคารพ ในสถาบันอย่างสูง

*

เสรีภาพไม่ได้มาด้วยกระบอกปืน... [emo5.gif]

YM

หน้าแหลมนั่นน่ะเหรอ
อ้าว...ก็เค้าดิ้นรนเพื่อสิ่งนี้กันไม่ใช่เหรอ

ทหารก็จัดให้แล้ว เค้าก็เข้าไปร่วมมือกะทหารในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามสูตรใต้อุ้งตรีน...เป๊ะ ๆ

YM

ชื่อเค้าออกยาว เค้าก็บังคับให้เรียกให้ครบ ยังไงก็ต้องห้อยสถาบันการันตีไว้

เด็กสวนกุหลาบ

ประชาชนกำลังมีความสุขหลังจากการทำรัฐประหารของทหารกล้า

แต่คนกลุ่มหนึ่งกำลังต่อความทุกข์
ให้สถาณการณ์เลวร้ายลง

กลุ่มอมนุษย์นี้สมควรได้รับการประณาม

*******

ถึงคณะรัฐประหาร ที่เคารพ

ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย เห็นว่า การที่คณะของท่านทำการรัฐประหาร และเสนอระบอบการเมืองอันใดไม่รู้จัก

ความขัดแย้งของท่านกับรัฐบาลเก่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดกันแล้วอ้างประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

แต่ทำไมทำเช่นนี้ ท่านไม่มีความชอบธรรม

อำนาจสูงสุดในประเทศนี้ เป็นของราษฎรทั้งหลาย

โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง

อำนาจสูงสุดในประเทศนี้ เป็นของราษฎรทั้งหลาย

เหลืองแดง

อาการแบบนี้เรียกว่า _มาจนตรอก หรือ ถูกน้ำร้อนลวกหว่า

พูนธรรม

ขอไว้อาลัยแค่รัฐธรรมนูณไทยด้วยคน
........................................................................................................................................................................................................
ขอร่อมรำลึกถึง วีรกรรมของประชาชน 14 ตุลาคม 6 ตุลาคม และพฤษภาคม .................................

มธก. แท้ๆ

คห.ที่ 12 บ้าในเศษกระดาษ
ฉีกทิ้งแล้วก็เขียนใหม่ได้

boonkwang

ที่รับไม่ได้อย่างยิ่งคือ

รัฐบาลนี้จะเป็นหุ่นให้กับอำนาจเก่าที่ชักใยอยู่เบื้องหลัง
การฟอร์มคนเข้ามาจัดการปัญหาบ้านเมืองมิได้สะท้อนให้เห็นความจริงใจในการแก้ปัญหาแต่เพื่อสนองตอบและปูนบำเหน็จให้กับพวกพ้องของตน
ดังเช่นที่ได้เห็นแล้ว
เป็นเพียงการเข้ามาแก้แค้นทางการเมืองมิได้แก้ปัญหาชาติบ้านเมือง

ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ย่อมต้องสนองกลุ่มผู้มีอำนาจ มิใช่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ [emo5.gif]

ดำแดง

[emo24.gif]เอา ประชาธิปไตย คืนมา เอาพวกมันออกไป

กวนบาทา

ในมหาวิทยาลัย จุฬา มธ เต็มไปด้วยอาจารย์ศักดินา
สำนึกประชาธิปไตย ก็อ้างเพื่อศักดินาของตนเท่านั้น
อนิจจา วีรชนเดือนตุลา กลายเป็นพวกหอคอยงาช้าไปแล้ว

ศิษย์เก่า มช.

คนเรามองในสิ่งเดียวกันไม่เหมือนกัน
เพราะมีประสบการณ์ในอดีตที่ต่างกัน

ประสบการณ์ในอดีตเป็นตัวกำหนดวิธีคิด
ได้รับการฟูมฟักมาอย่างไร ก็มีวิธีคิดมาแบบนั้นจะคิดป็นแบบอื่นไม่ได้

คนที่คิดอคติก็จะใช้แง่มุมอคติคิดไปเรื่อยๆ เพราะไม่สามารถคิดนอกกรอบนี้

ตัวอย่างมีให้เห็นในกระทู้และตอบกระทู้
ก็น่าสงสารเพียงแค่ยกเลิกรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ร้องไห้ฟูมฟายยิ่งกว่าญาติเสีย

เวรกรรม

ศิษย์เก่า มธ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
จาก ศิษย์เก่า มธ

พูนธรรม

ถึง คห. 13
ความเห็นผมจะถูก จะผิด อย่างไร ก็เป็นความเห็นผม
คุณจะเป็นมธก.แท้ๆ หรือเทียมๆ ก็เป็นตัวคุณ
แต่สำเนียกที่ส่อออกมา คุณเป็นยิ่งกว่า...
...
ยอมรับความต่าง เข้าใจความเหมือน เป็นเรื่องคุณธรรมในตัวตน
.....
การแสดงออกมาอย่างนั้น แสดงถึงธาตุแท้ในตัวตนว่าเป็นอย่างไร
มธก.แท้ๆ นะ เขาไม่ทำกันหรอก อย่างนั้น
มธก. เขาสอนให้รู้ ธรรม
มธก.สอนให้รู้เหตุและผล
มธก.สอนอีกหลายๆอย่าง แต่มธก.นะ ไม่เคยสอนให้ด่าว่าความคิดเห็นคนอื่น เยี่ยงนั้น

ทหาร

จงหยุดแสดงความคิดเห็น เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน! [emo5.gif]

กวนบาทา

คห 17 ขอบคุณที่บอกว่าเป็นศิษย์เก่าที่ไหน เหมือนกับพวกนักวิชาการที่ต้องหอบเอาสถาบันไปด้วย ...
หวังว่าคงช่วยให้ความเห็นคุณดูดีขึ้น ...

ที่คุณบอกว่าแค่รัฐธรรมนูญถูกยกเลิกก็ร้องไหฟูมฟายน่ะ ...
ขอบอกจริงๆ ผมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีอะไรห่วยๆซุกอยู่เยอะ ...
มีช่องโหว่ให้อำนาจนอกประชาธิปไตยเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย ...
(ขอทำนายไว้เลยว่า ฉบับที่กำลังจะเขียน จะุยิ่งกว่านี้ จะมีอะไรซุกยิ่งกว่านี้ เชื่อมือ มีชัย สิ)
ถ้าหากจะฉีกไปก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ถ้าหาก "ประชาชน" เป็นผู้ดำเนินการ ....
...
แต่ที่เสรีชนอย่างผมต่อต้าน ก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญโดยผู้หวังดี (ทุกที) ...
ที่แสดงตนว่า มีอำนาจยิ่งกว่าประชาชนชาวไทย (อำนาจกระบอกปืน อำนาจที่ครอบงำสังคมไทยอยู่ณขณะนี้) ...
เพราะพวกเขาได้อ้างเจตนาดีต่อบ้านเมืองทุกครั้งที่มีรัฐประหาร ...

ผมว่า แปลกนะ ที่บางอาชีพ ดำรงอยู่เพราะว่ามีความขัดแย้ง ...
คุณคิดว่าเราจะมีทหารหรือไม่ ถ้าไม่มีสงคราม มีแต่เสรีภาพ ...
คุณคิดไหมว่า ถ้าสังคมไทย แก้ไขปัญหาการเมืองได้ด้วยราษฎรด้วยกัน แล้ว อาชีพอะไรจะต้องสูญพันธ์ุไป ...
ด้วยความเคารพ

พูนธรรม

เรียนคุณ ทหาร
ไม่อยากเลยที่จะบอกประชาชนให้ทำนี่ ไม่ทำนั้น
ไม่ยากเลยที่จะข่มขู่ประชาชน
แต่อย่าได้หวังว่า ประชาชนจะยอมจำนน
อย่าได้หวังว่า ประชาชนจะไม่ต่อสู้และยอมสิโรราบ
ปากกระบอกปืนที่จ่อใส่หัวประชาชน นั้น ไม่อาจสยบการต่อสู้ได้ ตัวอย่างมีให้เห็นมาตลอดช่วงประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
อย่าได้มาย้ำเตือนประชาชนให้หยุดเลย
....จงย้ำเตือนเหล่าทหารหาญ ให้หยุดข่มขู่ ..ประชาชนเสีย บทเรียนมีไว้ให้จด ให้จำ มิได้มีไว้ให้ลืม

สิงห์แดง19

แต่คนมธก.แท้ๆเขาเกลียดทรราชแม้ว ยิ่งกว่าทหารของในหลวง
ทำไปเลยท่านคณบดีรัฐศาสตร์ ขืนไปฟังความเห็นของคนองุ่นเปรี้ยวพวกนี้ อีกไม่นานบ้านเมืองเราคงต้องเสียให้กับต่างชาติที่แม้วมันนำเข้ามาแน่ๆ
แล้วคนพวกนี้ที่เอาแต่เขียนด่า เขียนวิจารณ์คนอื่นเขาลูกเดียว จะรู้จักรับผิดชอบอะไร

สิงห์สามน้ำ

ผมจบทั้งรัฐศาสตร์จุฬา ธรรมศาสตร์ รามคำแหง ผมสงสาร สังเวช หดหู่ และเศร้าใจ กับ การกระทำของคนที่มีอาชีพเป็นอาจารย์ ไม่ใช่อาจารย์อาชีพ แสวงหาผลประโยชน์ ลืมหลักการ สังเกตเถอะแก็งค์อาจารย์สีชมพู และเหลือแดงบางคน ที่ไม่เป็นกลาง ขาดความเคารพหลักการ การกระทำของพวกเขาจะทำลายตัวเขาเองในที่สุด หลอกใครก็ได้แต่ขออย่าหลอกตัวเองอาจารย์ อาเจียน อาจม [emo1.gif]

วีรชนที่ตายต้องลืมตาอีก

สนับสนุนทุกวิถีทางให้ก้วนกลุ่มพวกนี้ไปเสียเอาประชาธิปไตยคืนมา

ชื่อไทยแต่ใจทาส

ประเทศไหนเอ่ย.... หลายๆคนชอบเรียกหาเสรีภาพ

ประเทศไหนเอ่ย.... หลายๆคนชอบเผด็จการทหาร

อย่างนี้เรียกปากว่าตูดขมิบ

chng

ผมไม่ใช่ศิษย์เก่า แต่ขอคารวะ กลุ่มโมแดงด้วยความจริงใจ

nonsense

เห็นด้วยกับ คห 10
ทหารกลุ่มนี้เข้ามาปฎิวัติเพราะอะไร คนที่มีสมองคิดเองก็ย่อม(กระซิบบอก) กันได้
เหตุผลต่างๆที่อ้างในแถลงการณ์นั้น
คนที่มีสมองคิดก็ย่อมรู้ดีว่ามีความจริงกี่เปอร์เซนต์ เรื่องจริงใครๆก็รู้ พูดได้ไง

คนไทย

เรื่องจริงเป็นไงละ...เล่าให้ฟังหน่อยซิ...

J

เสรีภาพไม่ได้มาด้วยกระบอกปืน...

คนเหนือ

ผมว่ารอดูตอนจบดีกว่าว่าจะจบอย่างสวยหรูหรือจบแบบน้ำเน่า มหากาพย์เรื่องนี้ยังอีกยาวนาน แต่ถ้าเร่งได้ให้จบเร็วขออย่าให้เสียเลือดเสียเนื้อกันเลยครับ

F r e e Dom

สนับสนุน คห 14 22 ขอคารวะ จากใจ

k

บ้ากันไปใหญ่แล้ว ตั้งสติกันบ้างซิดโว้ย บ้านเมืองกำลังยุ่งอยู่ ดูให้ดีๆ แล้วคิดให้ถถี่ถ้วนว่าอะไรควรไม่ควร

อาจารยประหาร

อาจารย์เขาสนับสนุนการกระทำแบบนี้ เวลาสอนเรื่องปชต เขาจะอธิบายอย่างไรเอ่ย ตอนนี้พวกอาจารย์ทั้งหลายเอาปากไปไว้ที่ไหนกันหมด เงียบขนาดยุงบินผ่านยังได้ยินเสียง

seas6th_TU

เราจะยอมปล่อยเสรีภาพและประชาธิปไตยที่มีผู้ยอมพลีชีพเพื่อให้ได้มันไปง่ายๆ หรือไร เราต้องสู้เท่านั้นเพราะไม่มีอะไรที่ได้มาด้วยความสบาย

นอนมา

ปล่อยไว้ กลุ่มทักษิณกับพันธมิตรก็ตีกัน อย่างที่เคยเป็น และเป็นมานาน ไม่มีความคืบหน้า (อาจจะคืบหน้า คือได้เห็นเลือดกันในเร็วๆนี้)
มีรัฐประหาร ผมคิดว่าไม่ใช่ทางแก้ที่ถูกต้อง แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วผมจะรอดูการทำงานในสองอาทิตย์นี้ก่อนครับ ถ้าเป็นเผด็จการทหาร(แบบยาว)ก็คงหนักกว่าสมัยทักษิณละมั้ง
ในความคิดผม คณะปฏิรูปคงอยู่จนกว่าจะเช็กบิลคดีเก่าๆของทักษิณเรียบร้อยก่อน (แต่คงจะทำให้เข้าหลักกฎหมาย ให้ศาลตัดสิน ไม่งั้นอาจจะโมฆะเหมือนสมัย รสช) แล้วเปิดเลือกตั้งใหม่ ตอนนั้นทักษิณจะกลับมาลงเลือกตั้งหรือไม่ต้องรอดูกันต่อไป

ชวน

@@ ประชาไทขอทำการปิดความคิดเห็นนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม @@

OldAC

กลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวนี้ใจถึงจริง ขอชมเชย แต่ขอฝากข้อมูลสักนิด เจ้า2475นี่ ทะเยอทะยานมาก สถาปนาตนเป็นเจ้าพ่อท้องถิ่น กวาเงินวิจัยทั่วอาณาจักรเข้ากระเป๋าตน ลำพองว่าตนเก่ง ทั้งที่เรียนมาทางประวัติศาตร์การเมือง ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ไม่รู้จริง ชาการเจอฝรั่งต้องเดินหนี เพราะเว้าอังกฤษไม่ได้ เครือข่ายเจ้า2475 ก็จอมฉีกบัตร ผมยาว เจ้าชู้ ฟาดไม่เลือก กินไม่ยั้ง ก็ของเซ่นไหว้ทั้งนั้น เจ้า2475 เคยระหกระเหินที่เชียงใหม่มาก่อน จึงมีสหายสุรา ทั้งหัวหงอกโคอิซูมิ มช. เที่ยงคืน มช.พวกนี้ผลัดกันชม ผลัดกันเชียร์ ซึ่งกันและกัน วิชาการเป็นอย่างไร เจ้า2475 และเครือข่ายนี่ ambitious มากอยากเล่นการเมือง การเป็นdeanนี่เป็นก้าวแรกของเจ้า2475 อีตานี่เล่นพวกจัดมากมาก ใครไม่ใช่พวก ใครที่เก่งกว่า เจ้า2475 ไม่รับทำงานเลย อืม...น่าเศร้านะ

ThaiLA

เห็นด้วย ทุกองค์กรต้องบอยคอร์ด ไม่ร่วมธุระกรรมใดๆกับคณะรัฐประหาร ประชาชนไทยต้องแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าเราไม่ยอมรับการทำรัฐประหาร ซึ่งควรจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ได้แล้ว
พวกที่ไม่ยอมรับความแตกต่างทางความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตย คือพวกเผด็จการเท่านั้น

ไทยไกล

ในโลกนี้ มีสังคมอยู่2กลุ่มเท่านั้นที่ไม่มีความแตกต่างทางด้านความคิดเห็น
กลุ่มแรกคือ สังคมเผด็จการ ที่มีความคิดเห็นเหมือนกันเพราะะถูกจำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถูกบังคับให้รับหรือแสดงความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันหมด
กลุ่มที่2คือ เหล่าพระอรหันต์ ที่มี่ความคิดเห็นเหมือนกันเพราะรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงเหมือนกัน

คณะรัฐประหารต้องการให้ประเทศเป็นแบบไหน โปรดแถลง

คนไท

อนาคตของประเทศไทยมีให้เลือกเดินอยู่ 2 ทาง แต่น่าเสียดาย และน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละทางเลือก ล้วนเต็มไปด้วยขวากหนาม และเหลือบลิ้น ที่คอยเป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่ทุกระยะ......ฉนั้น การเดินทางเพื่อแสวงหา หรือเพื่อไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง บนเส้นทางเท่าที่มีให้เลือกอยู่ในขณะนี้ ท่านคิดหรือว่าถ้าเดินไปแบบตัวเปล่าโดยไม่มีเครื่องป้องกันติดตัวไว้บ้างแล้ว ท่านจะยังคงมีชีวิตรอดไปจนถึงที่หมาย และได้พบกับประชาธิปไตยที่คาดหวัง....14 ตุลา...พฤษภาทมิฬ....ท่านอยากให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นอีก เพื่อเป็นการจุดกำเนิดประชาธิปไตยฉบับใหม่ งั้นหรือครับ....

muttofa

พวกที่ไม่เห็นด้วยกับ คปค ก็แสดงความคิดเห็นสิว่ามีทางไหน ยอมรับเถอะครับว่า ปชต มีทางตันให้พวกคนทำชั่วจนห้ามไม่อยู่ ปชต ไม่ใช้ทางออกของมนุษย์ชาติ

คน ไทย

ถึง ขุนทหารล้มล้างกฏหมายรัฐธรรมนูญการปกครอง ด้วยอำนาจกระบอกปืน แต่โปรดทราบไว้ด้วยว่า เราไม่เห็นด้วยกับการกระทำรัฐประหาร และการใช้กำลัง ถึงจะเป็น ท่านนายกรัฐมนตรี พ ต ท ทักษิณ ชินวัฒน์ เราประชาชนก็รับไม่ได้เช่นกัน

มธก

เอาเผด็จการออกไป
เอาประชาธิปไตยคืนมา

ขอด้วยคน

ใช่แล้ว เอารถถังคืนไป เอาประชาธิปไตยคืนมา ประประชาธิปไตยคืนมา

วิศวะ

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ควรเป้นกลาง การกระทำครั้งนี้ เป้นการกดขี้คนกลุ่มหนึ่งไว้ โดยคนอีกกลุ่มหนึ่งยังคนได้การสบนับสนุบจาก คปค. แบบนี้ผมว่าไม่จบนะ เพราะคนสวนหนึ่งเข้าโดนกดขี้ จิตใจ มากๆๆ กลัวใจ

โยกน

เห็นด้วยกับ 46

xgf

เนท ช่วยชีวิต
คนไทยจะได้มีที่ระบายบ้าง
กับความมืดมนของประเทศชาติ
ไม่งั้น เป็นเมื่อ สิบยี่สิบปีก่อนหน้า นี้
ออกไปโดนรถถัง...ทับตายกันเป็นเบือ

คนรักชาติ

สามัญสำนึกของทหารที่มีอำนาจเป็นอย่างไรดูได้จากคำสัมภาษณ์ของแม่ทัพภาคที่ 3 ว่าอยากทำการปฏิวัติตั้งแต่ 8 เดือนที่แล้วนี่แสดงว่าในจิตใจของผู้มีอาวุธอยู่ในมือคิดเสมอว่าจะทำการปฏิวัติหากไม่เป็นไปอย่างที่พวกตนต้องการ นอกจากนี้ประกาศและคำสั่งที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแต่ทำเพื่อแก้แค้นให้เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและใช้หลักจิตวิทยาตบตาประชาชน

ทางด้านมหาวิทยาลัยเสาหลักของประชาธิปไตยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคงยกเลิกคณะรัฐศาสตร์เพราะอาจมทั้งหลายที่ใจใฝ่หาอำนาจทางการเมืองคงไม่มีหน้าไปสั่งสอนนักศึกษาอีก อ้อ! หรือถ้าหน้ายังหนาก็อาจมีการใส่บทแทรกในหลักสูตรว่า "การปฏิวัติ รัฐประหาร สามารถทำและเป็นที่ยอมรับได้ถ้ามันเป็นการกระทำแบบคลาสสิค (และสามารถสนองตัณหาของบรรดาผู้สอนได้)" ต่อไปนี้ขอร้องทั้งสองมหาวิทยาลัยจงอย่าอ้างคำว่าประชาธิปไตยอีก โดยเฉพาะไอ้คนแรกที่เข้าไปหาคณะปฏิวัติและไอ้ผมยาวที่ฉีกบัตรเลือกตั้งที่ให้สัมภาษณ์ว่าอาจารย์ใจต้องรับผิดชอบในการประท้วงคนเดียว

จม.เปิดผนึกจากเชิงสะพานยศเส

พวกที่คัดค้าน ทหารที่มาปราบเหลี่ยม อยากถามเหมือนที่ถามนายธงชัยฯ ว่า"ธงชัย เนี่ยใคร อะ ตอนกระทืบ "เด็ก สตรี และคนชรา" ไม่เห็นออกมาบอกว่าฉีกรัฐธรรมนูญเลย หรือ ที่บ้านนายคนนี่มีรัฐธรรมนูญบางมาตราที่กำหนดให้ ฝ่ายปกครองกระทืบคนได้.....นายคนนี้หน้าตาในรูปก็เด็กๆนะไม่นึกว่าสมองข้างในก็เด็กด้วย แต่งตัวยังกะ ศาสตราจารย์เลย แต่ปัญญามีแค่ด้านเดียว...........รัฐธรรมนูญไม่ใช่แค่ตัวหนังสือในกระดาษ แต่อยู่ที่ใจและการกระทำ...........ที่บางประเทศรัฐธรรมนูญของเขาคือธรรมเนียมปฏิบัติไม่ใช่ตัวหนังสือให้พวก "ซี้ปังเท้า"ตีความเข้าข้างตัวเอง "

เด็กไม่รักดี

เป็นแถลงการณ์ที่สร้างความสะเทือนอย่างยิ่ง

หนึ่งในคนที่ No vote

พอเถอะครับ อย่าเอาแต่ติการปฏิวัติและอ้างประชาธิปไตยอยู่เลย อยากให้เอาใจเขามาใส่ใจเราดูบ้าง พวกคุณจะยับยั้งการคอรัปชั่นเพื่อพวกพ้องของกลุ่มนายทุนอย่างไร ผมอยากให้มีการเสนอแนะมากกว่าประท้วงโดยที่ไม่ได้ช่วยอะไรชาติเลย

DG

อยากให้นัดรวมตัวแสดงพลังด้วยครับ

คน No Vote

ทุกคนครับใจเย็นๆ ค่อยๆคิดครับ

ก่อนจะประท้วงการปฏิวัติ มาช่วยกันคิด"เสนอแนะ"กันดีกว่าว่าควรทำอย่างไรไม่ให้นายทุนที่โกงบ้านโกงเมืองเข้ามาบริหารประเทศได้

ก่อนอื่นทราบกันมั้ยครับว่าทำไมการเลือกตั้งถึงแทนความต้องการของคนส่วนใหญ่ แต่มักไม่ได้คนที่ดีมาปกครองบ้านเมือง

บางคนตอบว่าเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนจนโง่ คิดไม่ทัน

ผมขอเถียงแทนว่าคนจนไม่ได้โง่ แต่พวกเขารอไม่ได้ต่างหาก เราคนกรุงเทพฯแม้ไม่ร่ำรวยแต่ไม่ถึงขนาดอดตาย แต่ชาวบ้านซึ่งขาดโอกาสพวกเขาไม่สามารถรอผลงานของรัฐบาลที่เห็นผลระยะยาวได้ ถ้าเป็นผมหรือคุณเองก็คงไม่อยากรอน้ำบ่อหน้า

สิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่รัฐบาลนายทุนนำมาใช้ในการตลาด ทำให้สามารถชนะการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และสามารถคอรัปชั่นอย่างไม่อายฟ้าดิน เพราะเลือกตั้งกี่ครั้ง มันก็เอาจุดนี้มาโฆษณาหากินกับพี่น้องคนจนได้ตลอด

ฉะนั้นอย่าเร่งรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งเลย มาช่วยกันคิดแก้ปัญหาดีกว่า!!

ปรีดีตายแล้ว

ปาฐกถาของนายปรีดี พนมยงค์

ในการประชุมสนทนาที่สามัคคีสมาคม

(สมาคมนักเรียนไทย) ประเทศอังกฤษ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๖

...
ในสังคมที่มนุษย์ มีฐานะและวิถีดำรงชีพแตกต่างกันนั้น ความขัดแย้งย่อมมีขึ้นระหว่าง จำพวกต่าง ๆ หรือชนชั้นวรรณะต่าง ๆ ของสังคมในปัญหาดังกล่าว

ตามปกตินั้น คนจำนวนส่วนข้างน้อยของสังคมซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจเศรษฐกิจ อำนาจการเมือง มีอิทธิพลทางทัศนสังคม ทำให้มีจิตใจเป็นไปตามอำนาจเศรษฐกิจการเมืองนั้น รวมทั้ง บุคคลที่อาศัยหาประโยชน์จากผู้กุมอำนาจ และมีอิทธิพลชนิดนั้นก็พอใจในระบบสังคมเท่า ที่เป็นอยู่ ถ้าหากจะเปลี่ยนแปลงบ้างก็เพื่อให้ฐานะเศรษฐกิจการเมือง และอิทธิพลทางจิตใจ นั้นมั่นคงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยกเว้นผู้ที่มองการณ์ไกลเห็นกฎแห่งความเป็นอนิจจังว่า

ระบบเพื่อประโยชน์ของชนจำนวนน้อยจะคงอยู่ชั่วกัลปาวสานไม่ได้ คืออนาคตจะ ต้องเป็นของราษฎร ซึ่งเป็นพลเมืองส่วนข้างมาก

ส่วนราษฎรซึ่งเป็นพลเมืองจำนวนส่วนข้าง มากของสังคม คือ ผู้ไร้สมบัติ, ชาวนายากจน,ผู้มีทุนน้อย รวมทั้งนายทุนที่รักชาติซึ่งมิได้คิด เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว หรือส่วนของวรรณะพวกตัวเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องการระบบสังคมใหม่ ที่จะช่วยความเป็นอยู่ของพลเมืองส่วนข้างมากให้ดีขึ้น

คือ มีระบบการเมืองที่สอดคล้องสมานกับพลังการผลิตทางเศรษฐกิจของสังคม เพื่อให้การเบียด เบียนหมดไป หรือลดน้อยลงไปมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ แต่ในบรรดาพลเมืองส่วนข้างมาก ของสังคมนั้น ที่แม้ตามสภาพหรือฐานะถูกเบียดเบียนจากคนจำนวนส่วนข้างน้อย แต่ยังไม่ เกิดจิตสำนึกเช่นนั้น เพราะความเคยชินต่อการถูกเบียดเบียนมาช้านาน หรือเพราะตกอยู่ใต้ อิทธิพลแห่งทัศนสังคม ที่ทำให้เกิดสภาพทางจิตพอใจในระบบเศรษฐกิจและการเมืองเท่าที่ เป็นอยู่

อย่างไรก็ตาม ราษฎรที่เป็นพลเมืองส่วนข้างมากนั้น แม้จะยังไม่แสดงความต้องการให้ ประจักษ์ชัดแจ้ง แต่ก็เป็นพลังเงียบที่พร้อมจะต้อนรับระบบที่ทำให้ความเป็นอยู่ ของเขาดีขึ้น
...

ปรีดี พนมยงค์
ผู้อภิวัฒน์ประชาธิปไตย กับพันธกิจทางจริยธรรม

"พ่อนำชาติด้วยสมองและสองแขน
พ่อสร้างแคว้นธรรมศาสตร์ประกาศศรี
พ่อของข้านามระบือชื่อปรีดี
แต่คนดีเมืองไทยไม่ต้องการ
เทียนเล่มขาวหรี่แสงดับ พ่อลับแล้ว
สะอื้นแว่วสลดสิ้นทั่วถิ่นฐาน
จักสืบต่อปณิธานนานและนาน
ลูกโดมขานพ่อถือธรรมค้ำแดนโดม

ลูกชาวนาศรีอยุธยา
นักกฎหมายจากฝรั่งเศส
ผู้นำอภิวัฒน์ประชาธิปไตย
ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง
ผู้กู้ชาติด้วยเสรีไทย
รัฐบุรุษอาวุโส

ปรีดีตายแล้ว

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=hanzo&date=22-09-2006&group=1&blog=1

the ease

ยกมือด้วยหนึ่งคน

ด.ช.น้อย

ถ้าไม่เข้าร่วม แล้วปล่อยให้ทหารทำเอง เสร็จแล้ว อย่ามาว่ากันนะ เขาให้ร่วมก็ไม่ร่วม นักวิชาการธรรมศาสตร์ มีแต่พวกชอบติ ชอบวิจารณ์ ไม่ชอบทำ ไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆ

ผมว่าทหารทำถูกแล้ว ที่ต้องหยุดความวุ่นวายทางการเมือง และไม่ควรที่เราจะต้องมีเลือกตั้งอีก เพราะเลือกตั้งกี่ครั้งแล้ว ไม่เคยดีขึ้นเลย การอยู่ในระบอบประชาธิปไตย แบบมีทหารเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์แทนประชาชนส่วนใหญ่แบบนี้ดีแล้ว ดีกว่ามีพรรคการเมือง นักการเมืองมาดูแล เพราะพรรคการเมือง นักการเมือง มีพฤติกรรมมูมมามและตระกละตระกลามกว่าทหารมากมาย
ผมชอบทหาร เชียร์ทหาร ขอให้ทหารทำงานต่อไป ถ้าได้พรรคการเมือง ไม่ดี ได้นักการเมืองไม่ดี อยู่กับทหารดีกว่า อย่างน้อยก็บ้านเมืองสงบ เรียบร้อยดี

ดอเด็ก

ตกลงกลุ่มนี้มีใครเป็นผู้ก่อการบ้างครับ

อืม

ทำไรก้อทำ เถอะ ถ้าทำแล้วบ้านเมืองมันดีขึ้น ไม่ว่าประชาธิปไตย ทุนนิยม สุดขั้ว ซ้ายจัด ขวาจัด ไรก้อได้

ไม่เบียดเบียนชาติเข้ามาหาประโยชน์ ถ้านักการเมือง มีความเสียสละ ประชาชน มีความเสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆ แล้ว ชาติไทยเรา คงพัฒนาไปได้ใกล้ๆ กับ เกาหลี แบบนั้นมั้ย คุณๆ เคยเสียสละไรให้ชาติบ้าง