บทความ : ความล้มเหลวของสื่อในสังคมประชาธิปไตยที่ล้มเหลว

ประวิตร โรจนพฤกษ์


 


 


ถึงแม้สาธารณชนจำนวนมากโดยเฉพาะคนชั้นกลาง และชนชั้นนำเก่า จะขานรับการปฏิวัติยึดอำนาจโดยการใช้กำลังเมื่อคืนวันอังคาร (19 ก.ย.49) อย่างอบอุ่น แต่ก็ไม่มีหลักประกันอันใดว่า การทำรัฐประหารจะไม่สร้างปัญหามากกว่าแก้


 


ผู้นำรัฐประหารอ้างว่า ต้องการแก้ปัญหา "ระบอบทักษิณ ชินวัตร" ซึ่งถูกกล่าวหาว่า โกงกินและรวบอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ เปลี่ยนแปลงรัฐไทยเป็นรัฐตำรวจ แต่การแก้ปัญหาด้วยกระบอกปืนและรถถัง ย่อมเป็นการกระทำผิดซ้ำซ้อนที่น่าจะสร้างปัญหามากขึ้น


 


ในคืนวันอังคารที่ 19 กันยายน สังคมไทยได้ถูกผลักโดยกระบอกปืน จากสภาพสังคมที่กำลังกลายเป็นรัฐตำรวจที่ปกครองโดยกลุ่มธุรกิจการเมืองอย่างเบ็ดเสร็จภายใต้ระบอบทักษิณ ไปสู่สภาพการกลายเป็น "รัฐทหาร" ที่มีการบังคับผู้คนด้วยปากกระบอกปืนและรถถัง


 


ถึงแม้กลุ่มผู้นำรัฐประหารจะนำเอาคำว่า "ประชาธิปไตย"  มาประกอบชื่อของกลุ่มตน โดยเรียกชื่อตนเองว่า "คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" แต่ย่อมเห็นได้ว่า การกระทำรัฐประหารนั้น มิมีทางที่จะเป็นประชาธิปไตยได้ เพราะพวกเขาเลือกใช้วิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในการที่จะแก้ปัญหาประเทศให้เป็นประชาธิปไตย


 


ณ วันนี้ สถานะสังคมไทยนั้น ชัดเจนแล้วว่า เป็นสังคมประชาธิปไตยที่ล้มเหลว (failed democracy) เพราะว่าสังคมส่วนใหญ่รวมทั้งสื่อส่วนใหญ่ ยอมรับและเชื่อว่า นี่คือการแก้ปัญหาทางเดียวที่ทำได้


 


สื่อไทยเกือบทั้งหมด นอกจากมิได้พยายามปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองแล้ว พวกเขากลับยอมรับ หรือแม้กระทั่งเห็นดีหรือสนับสนุนผู้กระทำการนอกกฎหมาย ล้มล้างรัฐธรรมนูญด้วยกระบอกปืน พวกเขากำลังเล่นบทบาทสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มปฏิวัติผู้กระทำการนอกกฏหมายโดยการใช้กำลังล้มล้างรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ถือว่าเป็นความล้มเหลวของสื่อมวลชนไทยโดยรวมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ เพราะพวกเขาเหล่านั้นเกลียดชังทักษิณเสียจนเชื่อว่า ทำอย่างไรก็ได้ ขอให้ทักษิณออกไปก็พอ


 


มิหนำซ้ำพวกเขา ซึ่งรวมถึงนักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ กำลังสวมบทบาทสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มปฏิวัติทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบอกกับสาธารณชนว่า การกระทำรัฐประหารนั้น นอกจากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว ยังเป็นสิ่งที่ควรแก่การยอมรับและยกย่องว่าดีงาม


 


เพราะฉะนั้น คืนวันอังคารที่เกิดการยึดอำนาจ สื่อไทยได้ถูกผลักจากการอยู่ในสภาพที่ถูกคุกคามโดยรัฐธุรกิจ-ตำรวจของทักษิณโดยวิธีการแยบยลต่างๆ ไปสู่การถูกควบคุมโดยกระบอกปืนของทหารที่ยึดอำนาจและกำลังทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ผู้มีอาวุธและอำนาจไม่ต้องฟังเสียงอันแตกต่าง ดังเห็นได้จากคำสั่งของคณะปฏิรูปฯที่ควบคุมโทรทัศน์ อินเตอร์เนท การแสดงความเห็นทางเวบบอร์ด และปิดวิทยุชุมชนที่พวกเขาเชื่อว่า สนับสนุนนายทักษิณผู้เป็นทรราชย์ ข่าวจากต่างประเทศทางโทรทัศน์ เช่นบีบีซี และซีเอ็นเอ็น ก็ถูกปิดกั้นใน 3 วันแรก โดยที่ทางสถานียูบีซีที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดถูกบังคับให้ทำตาม


 


ทุกคนคงทราบดีว่า ทักษิณนั้นถือว่า สื่อใดก็ตามที่วิจารณ์พรรคไทยรักไทยและรัฐบาลไทยรักไทยนั้นไม่ต่างจากศัตรู และพยายามคุกคาม แทรกแซง ทำลายในทุกวิถีทาง มาวันนี้พวกผู้นำทหารและแม้กระทั่งนักข่าวและบรรณาธิการจำนวนไม่น้อยกลับมีความคิดมิต่างจากทักษิณ โดยเชื่อว่า ไม่ควรมีการวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มทหารที่ยึดอำนาจ เมื่อใดก็ตามที่นักข่าว และบรรณาธิการเริ่มคิดเหมือนทหารหรือทักษิณในแง่ของการยอมรับความเห็นต่างไม่ได้ มันย่อมเป็นดรรชนีชี้ให้เห็นถึงสภาพสังคมไทยที่เป็นสังคม "ประชาธิปไตยล้มเหลว" พวกคนเหล่านี้เชื่อว่าสาธารณชนนั้นขาดซึ่งวุฒิภาวะในการคิดตัดสินใจด้วยตนเอง จึงพยายามปิดกั้นความคิดเห็นต่าง ไม่ยอมรับการถกเถียงอย่างเปิดเผยและเสรีในที่สาธารณะ


 


ดูเหมือนสื่อ (และแม้แต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนไทยจำนวนไม่น้อย) กำลังให้เวลาฮันนีมูนกับกลุ่มเผด็จการทหารที่ยึดอำนาจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการยอมรับความไม่ชอบธรรมของผู้ที่ใช้กำลังอาวุธเข้าตัดสินปัญหา


 


สำหรับสื่อแล้ว นี่ถือได้ว่าเป็นการกระทำอัตวิบาตกรรมทางวิชาชีพ ในขณะที่ประชาคมโลกกำลังตกตะลึงถึงความอ่อนด้อยทางวัฒนธรรมประชาธิปไตยของคนไทย สื่อได้เลือกที่จะแปลงตนเองกลายเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มทหารนอกกฎหมาย และถึงแม้ว่าเรามิอาจจะรู้ได้ว่า การควบคุมสื่ออย่างไร้ความชอบธรรมจะมีมากขึ้นหรือดำรงอยู่อีกต่อไปนานเพียงใด แต่ผลกระทบต่อคนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีผลไปในทางการปลูกฝังความเชื่อที่ว่า การใช้อำนาจและกำลังอาวุธในการแก้ปัญหาเป็นวิธีที่เลิศสุดในการหาทางออกของสังคมกำลังเกิดขึ้นแล้ว


 


หนทางจากนี้ไป ย่อมนำไปสู่สังคมที่ศิโรราบต่อผู้ใดก็ตามที่มีกำลังมากกว่าอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก


...........


 


อ่านฉบับภาษาอังกฤษ


 


Despite the seemingly wide acceptance of the public, especially the urban middle classes and old elites, towards Tuesday's night coup, there's still no solid guarantee that the coup will solve more problems than it may end up creating.


 


Did the coup leaders "solved" Thaksin Shinawatra dilemma only to have created more newer problems? Can two wrongs make thing right, is a question that needs to be considered.


 


While it may be too premature to be conclusive about it, the current facts speak for itself that on Tuesday's night, Thailand was transformed from a police-state in the making, run by business-political group led by Thaksin, into to a militarised society ruled by guns and tanks, calling itself the "Administrative Reform Council under Democratic System with His Majesty the King as the Head".


 


Judging from its name, the coup leaders want to break the law, overthrow a corrupt and abusive but albeit legally elected government, and still calling themselves "democratic".


 


The name of the coup group is itself a contradiction in term as it called itself "democratic" while it opted for undemocratic means to "restore democracy".


 


<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Thailand's status as a failed democracy became all too apparent on Tuesday's night. Actually it has become a failed democracy long before Tuesday, and that status continues today.


 


Majority of the Thai media have failed to uphold it often boast as its sacred principle of press freedom and has over the past three days been quite accommodating or even supportive of the coup makers. They directly or in-directly helped reinforce a belief that the coup is not only inevitable, but acceptable and even inherently good.


 


The coup leaders even summoned all news editors yesterday (Thursday) to discuss how the media can remain "constructive" in carrying out their duty into the foreseeable future.


 


On Wednesday, the coup leadership had already used its gun-boat power to order all media to censor any writing or reporting that could jeopardised its efforts "to reform politics towards democracy". That was on top of another order banning political gathering of five or more persons, making it "illegal" and subject to maximum of six months imprisonment.


 


So on Tuesday's night, Thailand's press went from being under the vicious threat, control and manipulation, of a savvy billionaire-turned-prime minister to that of one literally being under control and "protection" of the military's guns and tanks.


 


As this article went to press, 40 armed soldiers are still guarding the Nation Multimedia Group (NMG) which owns and ran The Nation newspaper and Nation Television, for the third consecutive day.


 


Critical BBC and CNN coverage on Thailand, broadcasted through the kingdom's UBC Cable Television, Thailand's biggest cable TV operator, have also been interrupted with music and pictures of Hollywood stars like Angelina Jolie and Tom Cruise appearing instead. The programming will return shortly, was the message on the screen in English which appeared yesterday, without any explaination while the programmes have to disappear at all.


Some journalists even think like the coup leaders, saying it's "natural" for coup makers to curb press freedom because they would need sometime to crackdown on pro-Thaksin media and elements.


 


Thaksin infamously think that any media which criticise the then ruling-party and his administration are not being "constructive" and is his enemy, and tries to eliminate them through various means. Now, the junta leaders, and even some journalists, appear to think just like Thaksin's. When journalist's thinking and rationale are becoming akin and approbatic to the coup leaders, then democratic culture is truly endangered.


 


The public who support the coup, they were said on some local televisions yesterday (Thursday) that the media is "free at last".


 


At present, the broadcast media is encouraged or even insisted upon, to cricise Thaksin at will. When state-controlled broadcast media chameleonly changed colour overnight after a coup, it has neither become free nor independent - it just got a new boss - who's expecting those televisions to be equally subservient to them.


 


Both Thaksin and his nemisis, the coup leaders who toppled him, apparently believe that Thai people are not mature enough to be able to make sound judgement, through open debate and free press, by themselves. Both the old administration of Thaksin and the new regime apparently do not think that people can and should think for themselves.


 


For the press to continue to give the coup leaders the luxury of a honeymoon period and resigned itself to the inevitability of the coup, citing half a dozen or more reasons why people should simply accept and endorse the new regime, the Thai press is itself committing a professional suicide in the eyes of the world. It has abandoned its responsibility as a watchdog, and turning itself into a lapdog.


 


They have failed to litmus test of press freedom.


 


How long such illegitimate and unconstitutional orders will last, we do not know. But surely, it will have a long-lasting impact instilling into the mind of a younger generation of Thais that indeed using brute force to settle differences, is not only an acceptable but a preferred method of solving political and all other differences.


 


 

รักประชาธิปไตย

ขอบคุณที่นี่ที่ยังมีข่าวสารอีกด้านให้ได้รับรู้ค่ะ

123....10

วันนี้.....คือ......สิ่งที่ท่านได้ทำไว้เมื่อวาน
(อย่าร่ำร้องหา...ความเสรีที่พวกคุณ...เคยทำไว้กับ...กลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างจากคุณ...ว่าเป็นสื่อเทียม...)

...

แล้วใครคือสื่อแท้กับสื่อเทียม

เบื่อครับ

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับบทความนี้ครับ

เมื่อสักครู่ ผมเข้าไปหาอ่านบทความออนไลน์จากสื่อเจ้าประจำสองแห่ง คือ มติชนสุดสัปดาห์ กับ เนชั่นสุดสัปดาห์ หวังจะได้อ่านบทความวิเคราะห์การรัฐประหารครั้งนี้ และบทวิพากษ์ วิจารณ์การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และการเสนอข่าว

กลับพบว่า บทความเกือบทั้งหมด ล้วนแล้วแต่เชียร์ และ ชักจูงผู้อ่านให้เห็นว่า รัฐประหารเท่านั้นคือทางออกของเรื่องนี้

บทความพิเศษของมติชน เรื่อง

เมื่อ"ระบอบทักษิณ"พังครืนด้วยปฏิบัติการเหล็กคณะปฏิรูปฯ "วิกฤตที่สุดในโลก"ก็ตกอยู่บนบ่า"พล.อ.สนธิ-กองทัพ"

พยายามสร้างฮีโร่ คนใหม่ให้กับคนไทย แถมใช้คำวิเคราะห์เลอะ ๆ เลือน ๆ เช่น บอกว่า การฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ คือ การแก้วิกฤตรัฐธรรมนูญ

ทั้งที่เอาเข้าจริง มีเพียงบางหมวดของรัฐธรรมนูญเท่านั้น ที่เป็นปัญหา และต้องการแก้ไข ส่วนในหมวดที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ที่ สื่อมวลชนเองนั่นแหละ ตัวดี ในการยิบยกขึ้นอ้าง...มันสร้างปัญหาตรงไหน ? จนบอกว่า มันคือวิกฤต ??

เราได้เห็นธาตุแท้ของสื่อกันก็คราวนี้เอง

เสรียภาพ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับ บทความข้างต้น

NO TAKSIN- NO COUP

Well done. At least there^*s a journalist with a right mind. This whole nation has gone crazy. Right is wrong, wrong has become right. [emo7.gif]

วสุ

สมัยที่ยังเป็นนักศึกษา บรรดาอาจารย์ทั้งหลายก็ได้เคยพร่ำสอนเอาไว้ว่า สื่อควรที่จะเสนอข่าวอย่างเป็นกลางและตรงไปตรงมา แต่สื่อมักจะถูกแทรกแซงอยู่เสมอๆไม่ว่าจะจากนายทุนหรือนักการเมืองหรืออำนาจอื่นใดที่ควบคุมสื่ออยู่ ตอนนี้อยู่ที่ว่าประชาชนจะวิเคราะห์ข้อมูลที่สื่อนำเสนอออกมาอย่างไร

เสรีชน

คณะปฏิรูป ต้องเปิดพื้นที่ หรือช่องหายใจ ให้กับเสรีชน อย่าเบียดขับชน เสรีชนไม่มีพื้นที่ และ ขอบคุณ เว็บประชาไทย ที่ มีสร้างลมหายใจให้ปวงชน
ไม่ชอบทั้ง ทักษิณ และก็ไม่ชอบ การรัฐประหาร

บี

แม้วมันแทรกแซง สื่อโดยการ ทำให้สื่อด่าได้ทุกวัน และเรียกกันแบบไม่ไว้หน้า ว่า ไอ้เหลี่ยม

ส่วน คปค เขาเป็น อัศวินม้าขาว ครับ [emo7.gif][emo7.gif][emo7.gif]

เหนื่อย

ผมเลือกเอ็นทรานซ์เข้าวารสารฯ เพราะอยากทำงานสื่อ
แต่พอเรียนจบได้สัมผัสจริง ๆ ถึงได้รู้ว่าสื่อ ก็คือแมลงวัน

สื่อพร้อมปกป้องตนเองและพวกพ้อง
แมลงวันย่อมไม่ตอมแมลงวัน

จรรยาบรรณสื่อที่เคยเรียนก็ไร้ค่า
ตั้งแต่ตอนไปฝึกงาน
สิ่งที่เรียนมา หาได้ใช้ได้ในชีวิตจริง

อุดมการณ์ถูกแทนที่ด้วยเงินตรา
กอง บก. ที่เอาแค่ว่าเด็กใคร
"เขียนมาแบบนี้ลงให้ไม่ได้หรอกเพราะมันขายไม่ได้"
"เราต้องเขียนยังไงให้คนอ่าน อ่านของเรา"

"เฮ้ย! ...เขียนแบบนี้ได้ไงวะ สมัยนี้ต้องด่ารัฐบาล** คนถึงจะสะใจ"

-----------------
สื่อเรียกหาเสรีภาพ
แต่ตอนนี้ผมว่าเสรีภาพของสื่อมากเกินไป
ด้วยข้ออ้างว่า สื่อถูกแทรกแทรงศักดิ์สิทธิ์เสมอ
จนถึงขณะนี้ อีกไม่นาน ข้อหาสื่อถูกแทรกแทรงก็จะกลับมาอีก จากผู้ที่สื่อเคยชื่นชม

...
แต่รับรองได้ สื่อ..ไม่เคยเข็ด และสื่อไม่เคยเสียใจหรือขอโทษที่ทำผิดไปอย่างจริงใจเลย แม้แต่ครั้งเดียว...

ตอนนี้ผมหนีสื่อมาอยู่ป่าแล้วครับ
เพราะที่นี่ ป่าและคนที่นี่ไม่เคยเรียกหาเสรีภาพ
เพราะพวกเขามีมันอยู่ในหัวใจ ไม่ใช่อยู่แต่ในคำพูด

ประสงค์

bravo! ประวิตร
มันเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัย เป็นอย่างนี้ไม่เฉพาะสื่อทุกชนิด พวกนักวิชาการข้าราชการทั้งใหญ่น้อยจำนวนมากก็เป็น ประจบสอพลอพวกที่ได้อำนาจกันอย่างไม่อาย ออกมาเสนอหน้ากันสลอน มีใครบ้างโปรดดูเอาเถิด เหตุการณ์อย่างนี้ทำให้เห็นธาตุแท้ของมนุษย์ บางคนอยากเป็นใหญ่เป็นโตในประชาคมโลก แต่ก้มห้วลงกราบเท้าขอบพระคุณพวกล้มล้างประชาธิปไตยที่ยังยอมให้ตนไปเสนอหน้าไปสมัครเป็นเลขาธิการสหประชาชาติ ถ้าเขาเอาปี๊บคลุมหัวแล้วเดินลงมาเสียยังจะได้รับคะแนนเห็นใจบ้าง
การที่นานาชาติเขาช้อคกับความล้มเหลวทางวัฒนธรรมของคนไทย โฆษกไทยส่วนใหญ่กลับเข้าใจว่าเขาชมเชยวัฒนธรรมของคนไทย เพราะว่ารัฐประหารแล้วไม่เสียเลือด มีแต่ให้น้ำให้ดอกไม้ ถ่ายรูปดีใจต้อนรับ พวกรรัฐประหารก็พลอยปลื้มไปกับคำสอพลอเหล่านี้
ความหน้าไหว้หลังหลอกประจบสอพลอ ความเบาปัญญาของคนที่โลดเต้นเหล่านี้ สร้างประวัติศาสตร์ที่น่าอับอายไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน ผู้เยาวัยที่ยังไม่กล้าแข็งพอที่จะตัดสินความผิดถูก ก็จะเห็นว่านี่คือตัวอย่างที่ดี เหล่านี้คือสิ่งที่ถูกต้อง ใครมีลูกหลานก็จงสร้างภูมิคุ้มกันให้พวกเขาเถิด
ท่ามกลางความประจบสอพลอ ผมขอชมเชยสื่อผู้กล้าหาญคนหนึ่งที่ตั้งคำถามพลเอกสนธิตรง ๆ ว่าใครอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารครั้งนี้ เป็นคำถามที่ดีที่สุดในการประชุมแถลงข่าวการยึดอำนาจ แม้ไม่ได้คำตอบ แต่บัดนี้คนที่มีสติปัญญาย่อมสรุปได้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลัง การกระทำครั้งนี้เพื่อประโยชน์ของใคร โดยไม่ต้องรอประวัติศาสตร์ช่วยตอบ

สิน

บทความแบบนี้ เขียนแบบนี้ ใครละจะให้ลง มันตีแสกหน้าพวกเดียวกัน ดังนั้นจึงใช้ไม่ได้ ห้ามลง ในสายตา บก.ทั้งหลาย คปค.เจ้าขา ล้มหน้าเหลี่ยมนะ แท้จริงท่านถูกเขาหลอกใช้ ให้ลงมานะ ภาษาสน๊ก เขาเรียกใช้บ๋อย ตบลูกลงหลุม ไม่เชื่อหนูก็คอยดูนะนายจ๋า ท่านจะโดยวิพากย์อย่างที่ท่านไม่เคยโดนมาก่อน อดทนไหวเปล่า ฝรั่งนะเขาไม่เหมือนคนไทยนะ ตามปิด web เขาทั้งวันทั้งคืน เขาเคืองนะ โบราณว่ายิ่งห้าม คนยิ่งอยากดู ยิ่งบอกว่าไม่จริง แต่แล้วทำไมจึงไปปิดเขาละนายจ๋า โลกยุค globalization นี้ มันปิดฟ้ากว้างด้วยฝ่ามือน้อย ๆ ไม่ได้หรอก ไดโนเสาร์ ไดโนซุงเอ๋ย แต่โทษทีนะ หน้าเหลี่ยมนี่สุดยอดจริง ๆ งานนี้ หายใจเรื่อย ๆ นะ เหลี่ยมจัดเอ๋ย เหลี่ยมจัดจนเป็นวงกลม กิน fish and chips สบายเลย สงสาร คปค.ซวยเลยตู อดหลับอดนอน แต่เอานา mission must be accomplished... anyway soldier.. [emo6.gif][emo12.gif][emo10.gif][emo16.gif]

nuay

อย่าดัดจริตรักประชาธิปไตยมากนัก ถูกทักษิณมันฉีกทิ้งไปตั้งนานแล้ว แล้วจะกอดใว้จนบ้านเมืองฉิบหาย นองเลือดแล้วมันได้อะไรขึ้นมา?ใหนบอกซิมีทางแก้รัฐธรรมนูญมั้ย พวกมันเต็มทั้งสภาบนสภาล่าง ไม่ใช่ใจร้อนแต่อย่างนี้อีกร้อยชาติก็ไม่มีทางบรรลุถึงประชาธิปไตยในฝันของท่านทั้งหลายหรอก
แล้วไม่ต้องทำเป็นอายฝรั่ง กว่ามันจะเป็นอย่างทุกวันนี้รู้ได้ไงว่ามันไม่ล้มลุกคลุกคลานเหมือนเรา

โสน นะ น่า

เป็นไงแหละ เจอของจริง ครบชุดเลย ทีอย่างนี้ ไม่ลงมาเล่นงาน พวกที่อยู่ หน้าตึก ลุยเลยซิ ไม่เห็นเหมือนตอน คนจนไปล้อมตึกเลย เสื้อยืด กับ แถลงการณ์เมื่อวันนักข่าวที่ผ่านมา เก็บไปไว้ไหนเสียแหละ ...

nat

เป็นบทความที่วิเคราะห์ได้จับใจ แต่พูดยังไงสื่อไทยก็เลือกยอดขายไว้ก่อนเสมอ

ข้าฯชื่อประชาชน

เพลงปีศาจ
ปีศาจสีตีเพลงบรรเลงเสนาะ ฟังพริ้งเพราะดุจทำนองจากสวรรค์
มวลหมู่ชนชวนเคลิบเคลิ้มถ้วนทั่วกัน จนลืมหวั่นพรั่นพรึง ถึงเล่ห์กล
เห็นอยู่ชัดมันขี่ม้าเกราะหนาหนัก ควบคึกคักฮ่อตะบึงทุกแห่งหน
เข้าชิงปล้นเสรีภาพเสรีชน ฉีกปี้ป่นปฏิญญาประชาคม
ปีศาจร่ายลำนำคำลื่นหู บอกว่ากูผู้นำพาความสุขสม
สร้างหนทางความสว่างให้สังคม ล้างโสมมหมดจดจากแผ่นดิน
เหล่าฝูงชนแซ่ซ้องสรรเสริญ ต่างเยินยอยกย่องไอ้กังฉิน
ทั้งที่มันตะบัดสัตย์ตอแหลสิ้น ทำปลอกปลิ้นชิงอำนาจประชาชน
มับป่าวร้องกึกก้องกัมปนาท ออกประกาศดั่งกฎหมายตามใจตน
สถาปนาอำนาจจนมากล้น จนสับสนหลักการ Rule of Law
ประกาศิตสิ่งใดไร้ตรวจสอบ ต้องเห็นชอบเป็นขี้ข้าดุจหมาหงอ
ต้องทำตัวเป็นลูกนกอ้าปากรอ สมองฝ่อบ๋อต๋อเหลือแต่ลม
เสือกมีคนบอกว่ามันเก่งกาจ แสนองอาจฉลาดล้ำดีเหมาะสม
เป็นผู้กล้าที่หายากน่านิยม เฝ้าชื่นชมยกยอสอพลอเลีย
ทั้งที่จริงมันเป็นแค่ไอ้ขี้ขลาด ทำองอาจขึงขังเพราะกลัวเสีย
ต้องอิงแอบด้ามท้ายปืนแทนท้ายเมีย ใช้ไกล่เกลี่ยชี้นำให้ทำตาม
นี่น่ะหรือความชอบธรรมแห่งอำนาจ? นี่น่ะหรือความองอาจขอไต่ถาม ?
นี่น่ะหรือคันลองที่งดงาม? แห่งสยามแดนเขตประเทศไทย
ปีศาจดีดบรรเลงเพลงไพเราะ นั่งหัวเราะเยาะผู้คนที่หลงใหล
กว่าเห็นวันฟ้าสีทองผ่องอำไพ เลือดคงไหลหลั่งนองท้องราชดำเนิน

ข้าฯชื่อประชาชน

asx

ประชาธิปไตยที่ท่านแบกบนบ่า ช่างน่าขัน ของจริงในยุคทักษิณมันแลกมาด้วยการโกงทุกรูปแบบ ทักษิณโกงประชาชน โปรดแก้ไขบทความนี้ใหม่ อย่าเพ้อฝัน เอาทฤษฎีมาอธิบายแต่น้ำกับเหตุการณ์นี้ เอาเรืองจริงมาอธิบาย ดีกว่า คปค. เขาแนวโน้มจะสนับสนุนระบอบทักษิณ ตรงควรจะเขียนเป็นบทความต่างหาก

KAO-KAI

เราผิดท่านมาล้างเราชอบ...เราบ่ผิดท่านมาล้าง...ดาบนั้นคือสนอง

lek

ดีมากค่ะ ประวิตร ดีใจที่เห็นบทความที่วิพากษ์จากประวิตร จริงๆ ก็รู้ว่าจะได้เห็นบทวิพากษ์อย่างนี้จากประวิตรด้วย

นอนมา

ผมคิดว่า น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวาง (แต่ถ้าคิดว่าเรือเราแน่จริงก็เอาเลยครับ)
ไงๆการรัฐประหารก็คือการยึดอำนาจด้วยพลังอยู่ดี (แค่ไม่มีใครตายนี่ก็ดีมากแล้ว) จะให้ใจดีปล่อยให้ทำอะไรก็ได้นี่คงยากหน่อย

อัลเบิร์ต

สังคมไทยยังไม่เหมาะกับประชาธิปไตย เป็นประชาธิปไตยแบบไทย ๆ นี้แหละ ดีแล้ว ทำไมต้องตามแนวคิดเรื่องเสรีภาพตามตะวันตกด้วย มันคนละบริบท ประเทศไทยใช้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยากเห็นสงครามกลางเมืองหรือ ถ้าไฟกำลังจะไหม้บ้าน ทำไมไม่ตบบ้องหูคนจุดไฟ

เสรีชน

ผมเข้าใจมีหลายคนไม่ห็นด้วยกับการรัฐประหาร แต่ผมคิดว่า ระบอบทักษิณทำร้ายประชาธิปไตยและฉีกรัฐธรรมนูญมากว่า 5 ปี แล้ว

ถ้าระบอบทักษิณอยู่ต่อไปและมีการเลือกตั้งอีกตามยุทธศาสตร์ของพวกเขา ทรท.ก็ย่อมได้รับการเลือกตั้งอีกจากกลไกลที่พิการของรัฐธรรมนูญที่คุณหวงแหนไม่ใช่หรือ แล้วเราจะโค่นล้มระบอบทักษิณได้อย่างไร หรือ มีวิธีการต่อสู้อย่างอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิไปไตยที่แท้จริงแทนประชาธิปไตยจอมปลอมภายใต้รัฐธรรมนูรญที่มีแต่ชื่อฉบับนี้

การต้านรัฐประหารสามารถทำได้ย่อมไม่มีปัญหาและทุกคนควรต้านหากการกระทำรัฐประหารนั้นเป็นการกระทำที่เลวบริสุทธิ เพื่อพวกตัวเอง หรือ เช่นที่ระบอบทักษิณได้กระทำชำต่อเรา และต่อประเทศไทยอย่างสาหัสมาแล้ว

แต่วันนี้ผมยังเห็นว่าควรให้โอกาส คปค.ก่อน ซึ่งแน่นอนว่าการรัฐประหารครั้งนี้ย่อมไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอน ยังจะมีให้เราต้องต่อต้านอีก ผมเองไม่เคยชื่นชอบการรัฐประหารและเศร้าใจเช่นเดียวกับพวกคุณ แต่พวกคุณลองใช้ความเป็นธรรมพิจารณาว่า ก่อนเกิดเหตุรัฐประหาร เกิดอะไรบ้างในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ความชั่วช้าของระบอบทักษิณ เป็นอย่างไร เช่น การอุ้มฆ่าทนาย สมชาย การวิสามัญผู้คนไปกว่า 1500 ศพ. ย่อมพิสูจน์ว้า ระบอบทักษิณอยู่ต่อไปอีกไม่ได้แม้วินาทีเดียว นี่ไม่รวมถึงธุรกิจการเมือง และ การทุจริตมหาศาล เช่น ctx ที่มีหลักฐานชัดเจนที่ สตง.จะสามารถดำเนินการได้ทันที ในขณะนี้ แต่ในระบอบทักษิณ สตง.จะสามารถทำเช่นนี้ได้หรือไม่

ผมว่าในความเป็นจริงการประเมินคุนค่าการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดทางการเมืองเราต้องประเมินว่ามนุษยชาติได้อะไรจากการกระทำเช่นนั้นด้วย คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเป็น กับ สิ่งที่เราอยากให้เป็น มันมักไม่สอดคล้องกันหรือยากมากที่เราจะสามารถได้รับสองสิ่งในเวลาเดียวกันในเงื่อนไขที่เราควบคุมไม่ได้

ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เราอยากให้เป็นคือการล้มของระบอบทักษิณ แต่สิ่งที่มันเป็นคือเราต้องล้มระบอบนี้ด้วยการต่อสู้ของภาคประชาชน และ ในที่สุดเราต้องแลกมันมาด้วยการทำรัฐประหารที่เราควบคุมไม่ได้ เพราะการเกิดรัฐประหารย่อมหนีไม้พ้นของของสองกลุ่มที่มีความขัดแย้งกันคือ ระหว่างสองขั้วอำนาจ คือ ทุนสามานย์ใหม่ กับ แนวทางจารีตนิยมบวกทุนเก่า ประชาชนย่อมได้รับผลจากสิ่งที่มันเป็นไม่ทางหนึ่งก็ทางใด มันหลีกหนีสัจจะธรรมนี้ไม่พ้น เพราะลำพังภาคประชาชนหรือพรรคการเมืองของประชาชน ย่อมไม่มีพลังในการขับเคลื่อนทางการเมืองเพียงพอที่จะล้มระบอบทักษิณได้

คือสรุปได้ว่าไม่มีทางที่ในสถาณการณ์เช่นนี้ภาคประชานจะสามารถโค่นระบอบทักษิณลงได้ ก็คือสิ่งที่มันเป็นไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นั่นเอง

ผมให้เกียรติ และขอชื่นชม พวกเราที่รักและหวงแหนประชาธิปไตย และ สิทธิเสรีภาพของเสรีชนรวมถึงเสรีภาพสื่อ และสิ่งที่พวกเรายืนหยัดตลอดมา แต่โดยภาวะวิสัยการทำรัฐประหารไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วไม่ว่าฝ่ายระบอบทักษิณที่ได้เตรียมการไว้จาก ไอ้ห้อย ไอ้ตู้เย็น และ พวก ตท. 10 ในการชุมนุมวันที่ 20 ก.ย.49 แล้วคุณคิดไหมว่าหากการทำรัฐประหารโดยระบอบทักษิณจะมีคนล้มตายกี่คน บทเรียนจากการกระทำของรัฐเมื่อ 6 ต.ค 19 ย่อมเป็นที่พิสูจน์ได้ดีว่ารัฐสามารถกระทำต่อประชาชนได้ รวมถึงเหตุการ์ ที่ ตากใบ กรือแซะ และการวิสามัญกว่า 1500 ศพ ภายใต้รัฐบาลนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้ว

ผมเสียใจถ้าเราต้องต่อต้ารการรัฐประหารเพียงเพราะ เราใช้อัตวิสัยของเราที่ทนไม่ได้ต่อการกระทำรัฐประหาร
(ที่ไม่มีการเสียเลือดเนื้อในครั้งนี้) หรือ เพียงเพราะเราให้โอกาส คปค.ที่จะต้องสะสาง ความเลวของระบอบทักษิณที่เราต้องทนมากว่า 5-6 ปี แต่ เรา ทนไม่ได้แม้แต่เพียง 5-6 นาที หรือ อาจจะ 5-6 ชั่วโมง หรือ อาจจะ 5-6 วัน หรือ อาจจะ 5-6 สัปดาห์ เท่านั้น ความขัดแย้งนี้เหล่าสมุนระบอบทักษิณย่อมนำมาใช้เป็นเครื่องมือและสอดประสานเสียงในภาคประชาชนให้เกิดความเคลือบแคลงว่าการรัฐประหารนี้ไม่ชอบธรรมได้อย่างง่ายดาย

จริงอยู่เม้เราไม่อาจคาดหวังหรือมีหลักประกันใดๆได้จากการกระทำรัฐประหารครั้งนี้ ว่าเป็นการถอยหลังลงคลอง แต่ การต่อต้านรัฐประหารไม่ว่าครั้งไหนๆ หรือ การต่อสู้เพื่อระบอบที่ก้าวหน้าและที่ดีกว่าก็ยังไม่สายเกินไปเสมอ ยกเว้นว่าการต่อต้านรัฐประหารนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่แอบแฝงเพื่อการดำรงอยู่และพิทักษ์ระบอบทักษิณต่อไป ที่เราพบว่ามีการกระทำในลักษณะแอบแฝง เช่นที่แสดง ใน www.peace.in.th ที่มีกลุ่มบุคคลหลายคนที่พิสูจน์ได้ว่าโยงใยสนับสนุนระบอบทักษิณใน web ดังกล่าว ซึ่งผู้ที่ต่อต้านก็ต้องเป็นศัตรูกันกับภาคประชาชนตัวจริงอย่างถาวรนั่นเอง

ผมยังหวังว่าถ้าพวกเรายังมีจุดหมายและอุดมการณ์เดียวกันคือ “ประเทศต้องเป็นเอกราช ประชาชาติต้องมีประชาธิปไตย หัวใจต้องเป็นเสรีชน” และ ต่อสู้เพื่อลบล้างระบอบทักษิณต่อไป

David

ผมไม่ได้เห็นด้วยหรือคัดค้านการทำรัฐประหาร เพราะถึงอย่างไรมันก็เกิดขึ้นแล้ว แต่ผมอยากเรียกร้องสำหรับทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่าย คปค. และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ คปค. นะครับ

ฝ่าย คปค. ควรจะรับฟังความคิดเห็น คำวิพากษ์วิจารณ์ จากผู้ที่เห็นต่าง หรือแม้แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ คปค. หรือแม้แต่คนในระบอบทักษิณ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานและจริยธรรมที่ดีของการดแลบ้านเมือง อย่าทำเหมือนอย่างทักษิณที่ไม่ฟัง แล้วแถมยังดูแคลน ด่ากลับ และคุกคามต่อคนที่ตักเตือนหรือไม่เห็นด้วยกับเขา

ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ คปค. มีสิทธิในการที่จะแสดงความไม่เห็นด้วย แต่ก็ควรจะดูสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนี้ให้ถ้วนถี่ ระมัดระวังในการเคลื่อนไหวอันอาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความรุนแรง หรือการยั่วยุ และก็จับตาดูการกระทำต่างๆ ของ คปค. ว่ามีอะไรที่ส่อให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างร้ายแรงหรือไม่ แต่ในส่วนการกระทำที่ดี มีประโยชน์ต่อบ้านเมือง ก็ควรสนับสนุน เช่น การปราบปรามการทุจริต การสร้างความสมานฉันท์ (ซึ่งจะต้องไม่กระทบกับหลักการ ปชต.)

ผมอยากให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ ฝ่าย คปค. ก็อย่ามองฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยว่าเป็นผู้บ่อนทำลายและก่อความวุ่นวาย ฝ่ายที่ไม่เห้นด้วยกับ คปค. ก็อย่าท่องแต่คาถาว่า คปค. เผด็จการ ชั้นจะไม่สังฆกรรม ไม่ร่วมโลกกับพวกนี้เด็ดขาด อย่างไรเสียเราก็คนไทยด้วยกันครับ

หนุ่ม

ความเห็นที่22 มีจุดพลาดตรงที่ว่า
คุณบอกว่า ระบอบทักษิณจะกลับมาถ้ามีการเลือกตั้ง
คุณลืมเรื่อง กกต ชุดใหม่ที่ศาลสรรหามาแล้วหรือครับ ดังนั้นการที่ทักษิณจะกลับมาได้หรือไม่ ขึ้นกับว่าประชาชนจะเลือกหรือไม่ หรือเพราะประชาชนเลือกได้ไม่ถูกใจคุณ ก็เลยล้มล้างรัฐธรรมนูญเลย
อีกอย่างคุณกล่าวหาว่า สนธิจะชุมนุมวันที่20แล้วทักษิณจะใช้กำลังผิดข้อเท็จจริงอย่างมาก
1.เพราะวันที่ 17 สนธิได้สั่งย้าย ตทรุ่น 10 ออกจากตำแหน่งสำคัญๆแล้ว ดังนั้นที่บอกว่าทักษิณจะใช้กำลังสลายผู้ชุมนุมจึงเป็นเรื่องใส่ร้ายป้ายสี
2.ตลอดเวลาที่สนธิ ชุมนุม ทักษิณไม่เคยใช้กำลัง ทหารตำรวจเข้าสลาย แม้กระทั่งตอนบุกทำเนียบ ตรงกันข้าม ฝ่ายพันธิมิตรใช้กำลังยั่วยุตลอด
3.ฝ่ายทหาร ต่างหากที่ใช้กำลัง โดยอ้างคามชอบธรรมแบบผิดๆ โดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้หมิ่นในหลวง หรือ ความวุ่นวาย แต่ฝ่ายทหาร กลับไม่จับกุมนายสนฺธิ ลิ้มทองกุลเลย ทั้งที่นายสนธิ ได้อ้างในหลวงตลอด
4.ตอนวันที่ 19 ฝ่ายทหารตัดสัญญาณทีวีทุกช่อง ยกเว้นASTV มันสื่อถึงอะไร

กล่าวโดยสรุป นายสนธิลิ้ม ร่วมมือกับทหาร คือ มีหน้าที่ปลุกระดมยั่วยุให้เกิดความรุนแรง เพื่อเป็นข้ออ้างให้ทหารปฎิวัติ

จนบัดนี้ ระบอบทักษิณ(ที่ประชาชนเลือกเข้ามา)ที่คุณกล่าวอ้างได้หายไป แต่ระบอบเผด็จการทหารได้เข้ามาแทนที่ ในอนาคต นายกที่มาจากการเลือกตั้ง ต้องเชื่อฟังคำสั่งทหาร ไม่เช่นนั้นจะโดนแบบทักษิณ ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีทหารกุมอำนาจเบื้องหลัง

ลุงป.

ตลกคนประเทศนี้จริงๆ ยอมทิ้งสิทธิ เสรีภาพ กับชื่อเสียงของประเทศตนเอง เพียงเพื่อแลกกับการกำจัดคนๆนึง
ทั้งๆที่มีขบวนการในระบบที่ถูกต้องตั้งมากมายให้เลือกใช้

โค-ตะ-ระ-งง

ถ้ารัฐบาลทักษิณทุกวิถีทางแล้วทำไมพาดหัวข่าวด่าได้ทุกวันโดยไม่ลงข่าวคนที่พูดถึงผลงานรัฐบาลเลยล่ะ

atom

เห็นด้วยกับคุณหนุ่มค่ะ

atom

เห็นด้วยกับคุณหนุ่ม ลุงป. ค่ะ

ขอให้ออกข่าวบิดๆต่อไป

ถ้ารัฐบาลทักษิณแทรกแซงทุกวิถีทางแล้วทำไมพาดหัวข่าวด่าได้ทุกวันโดยไม่ลงข่าวคนที่พูดถึงผลงานรัฐบาลเลยล่ะ

ผมที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์แทรกแซงรัฐบาลมากกว่า ตำหนิได้ทุกเรื่องไร้เหตุผลสิ้นดี

ถ้ากลุ่มผู้ก่อการปฎิวัติไม่ควบคุมสื่อล่ะก็ต่อให้เอารถถังมาทั้งประเทศก็เจ๊ง รับรองได้คราวนี้จะได้เห็นประชาชนออกมาเดินที่ราชดำเนินมากกว่าครั้งที่ผ่านมาอย่างมโหฬาร ทหารจะได้เห็นประชามติจากมหาชนแน่นอน

หนุ่ม

เพิ่มอีกข้อนึงที่เป็นหลักฐานว่า สนธิลิ้ม ร่วมมือกับทหาร
คือ แม้มีประกาศห้ามชุมนุมเกิน 5 คน
แต่ดันอนุญาตให้สนธิลิ้ม จัดเมืองไทยรายสัปดาห์ได้ ด้วยข้ออ้างที่แสนจะพิลึกว่า ไม่เกี่ยวการเมือง [emo3.gif]

^_^

The history has been written that Manager group had clearly supported the coup.

Don^*t forget it.... [emo17.gif]

ER

เห็นด้วยกับ คห.13 นะ
ยิ่งนานวันบ้านเมืองยิ่งแตกแยกรุนแรง
ปฏิวัติไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด...แต่ตอนนี้เราว่ามันช่วยระงับปัญหาได้ชั่วคราวนะ...เหมือนคนเรามีบาดแผลฉกรรจ์ อันดับแรกก็ต้องห้ามเลือดก่อน แล้วรีบพาไปหาหมอเพื่อเย็บแผล ฉีดวัคซีนบาดทะยัก...
ต่อไปก็ช่วยกันจับตาดูว่า คปค.จะทำได้ดีแค่ไหน

เด็กแผงลอย

ไม่เคยคิดมาก่อนว่า เนชั่นจะมีคนที่คิดถูกหลงเหลืออยู่ ผู้เขียนคงเป็นแกะดำของพวกเนชั่น ดีใจและมั่นใจว่า เราจะกำหนดทางเดินของเราเองในไม่ช้านี้

เด้กใต้

คุณกลัวประเทศเสียชื่อเสียงมากกว่าพี่น้องชาวใต้ต้องเสียเลือดเนือหรือ คุณที่เอาแต่คิดว่าเพื่ออุดมการณ์ทางประชาธิปไตยแล้ว ไม่ควรทำอย่างโน้น ไม่ควรทำอย่างนี้ เพราะอายต่างชาติที่จะมองว่าประเทศเราด้อยพัฒนา มันอาจจะสายเกินแก้ ถ้ายังรอให้รัฐบาลชุดทักษินยังทำงานอยู่ต่อไป ไม่แน่ว่าวันรุ่งขึ้นพี่น้องชาวใต้บางคนอาจจะไม่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาดูโลกใบนี้อีกแล้วก็ได้ ทักษินไม่เพียงแต่ไม่เหลียวแลชาวใต้ ยังทำให้ไฟใต้คุขึ้นอีก เห็นด้วยกับความคิด 22 นะครับ ที่ทรท.วางยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งสมัยหน้าไว้หมดแล้ว ต้องยอมรับความจริงว่า เงินซื้อคนไทยส่วนมากได้ เพราะคนไทยส่วนมากจน ผมไม่โทษพวกเค้าเหล่านั้นหรอก เพราะเข้าใจว่าพวกเค้าลำบากจริงๆ สภาพวิถีชีวิตของเค้า ทำให้เค้าต้องแพ้เงิน ดังนั้นถึงการรัฐประหารจะเป็นการถอยหลังลงคลอง แต่ก็เป็นความหวังเล็กๆของพี่น้องชาวใต้....ผมว่าพวกเค้ากำลังเดิมพันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่นะ หลายๆคนในบอร์ดนี้อาจเห็นผมเป็นพวกบ้านนอกล้าหลัง สมองไม่พัฒนาผมก็ไม่ว่า แต่การพัฒนาบ้านเมืองไปในทางที่เลวๆแบบทักษิน ผมว่ากลับมายุคหินยังดีซะกว่า โดยส่วนตัวผมไม่ได้ชื่นชมหรือเห็นด้วยกับการกระทำของ คปค.เพราะรู้ว่ามันผิดหลักการณ์ แต่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของทักษินมากกว่า และผมก็ยอมรับว่ามันถึงทางตันแล้ว

เชอะ

จากคคห.21 ถ้าไฟกำลังจะไหม้บ้าน ทำไมไม่ตบบ้องหูคนจุดไฟ ถูกครับ จะมัวรอให้ไฟใหม้แล้วเรียกรถดับเพลิงมา ให้ตรงตามหลักการ อาจไม่ทันการ [emo28.gif]

ไทไกล

ในโลกนี้ มีสังคมอยู่2กลุ่มเท่านั้นที่ไม่มีความแตกต่างทางด้านความคิดเห็น
กลุ่มแรกคือ สังคมเผด็จการ ที่มีความคิดเห็นเหมือนกันเพราะะถูกจำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถูกบังคับให้รับหรือแสดงความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันหมด
กลุ่มที่2คือ เหล่าพระอรหันต์ ที่มี่ความคิดเห็นเหมือนกันเพราะรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงเหมือนกัน

คณะรัฐประหารต้องการให้ประเทศเป็นแบบไหน โปรดแถลง

อยากให้ คปค. ทำอย่างนี้แหละ ปกติสื่อก็เขียนแต่ในเรื่องที่ตัวเองอยากเสนออยู่แล้ว ตอนนี้ก็เขียนตามใบสั่งไปแล้วกัน แล้วไม่ต้องร้องแรกแหกกะเฌอให้ใครเขาไปไล่ คปค. ล่ะ ****เพื่อความสมานฉันท์*****ไงล่ะ

มาร์ค

เดี๋ยวนี้ทหารเขาทำรัฐประหารเขาใช้ยันต์กันผีด้วยหรือ

คนแก่ที่เศร้าใจ

เป็นบทความที่ดี แต่ไม่เห็นด้วยในข้อที่ว่า รัฐบาลทักษิณคุกคามสื่อ อาจจะมีความพยายามควบคุม(ซิ่งเป็นธรรมดาของการปกครองในสังคมที่เปราะบางเช่นนี้) แต่ก็อยู่ในระดับที่บางเบามาก อีกทั้งที่กล่าวว่ารัฐบาลมีการคอรัปขั่นอย่างมากจนมาเป็นข้ออ้างแห่งการปฏุวัติก็หาได้เป็นจริงไม่ เพราะจากรายงานของ ธนาคารโลก รัฐบาลภายใต้การนำของนายกฯทักษิณ มีธรรมาภิบาลสูงกว่ารัฐบาลก่อนหน้า และมีการควบคุมการคอรัปชั่นดีขึ้นเรื่อยๆhttp://blog.washingtonpost.com/postglobal/needtoknow/2006/09/just_how_currupt_was_thaksin.html
เพราะฉะนั้น ประชาธิปไตยไทย และ ปชช ชาวไทย จึงตกเป็นเหยื่อ ของ คำกล่าวอ้างการก่อการอย่างน่าเสียใจและขมขื่นที่สุด นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมา

DUREX

i LOVE USING KINGTEX THAN DUREX,HOPING THAT OUR THAI SOLDIER LOVE IT TOO

Z

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับบทความนี้ครับ

DUREX

i LOVE USING KINGTEX THAN DUREX,HOPING THAT OUR THAI SOLDIER LOVE IT TOO

เศร้าครับ

เป็นบทความที่ดี แต่ไม่เห็นด้วยในข้อที่ว่า รัฐบาลทักษิณคุกคามสื่อ อาจจะมีความพยายามควบคุม(ซิ่งเป็นธรรมดาของการปกครองในสังคมที่เปราะบางเช่นนี้) แต่ก็อยู่ในระดับที่บางเบามาก อีกทั้งที่กล่าวว่ารัฐบาลมีการคอรัปขั่นอย่างมากจนมาเป็นข้ออ้างแห่งการปฏุวัติก็หาได้เป็นจริงไม่ เพราะจากรายงานของ ธนาคารโลก รัฐบาลภายใต้การนำของนายกฯทักษิณ มีธรรมาภิบาลสูงกว่ารัฐบาลก่อนหน้า และมีการควบคุมการคอรัปชั่นดีขึ้นเรื่อยๆhttp://blog.washingtonpost.com/postglobal/needtoknow/2006/09/just_how_currupt_was_thaksin.html
เพราะฉะนั้น ประชาธิปไตยไทย และ ปชช ชาวไทย จึงตกเป็นเหยื่อ ของ คำกล่าวอ้างการก่อการอย่างน่าเสียใจและขมขื่นที่สุด นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมา

คนแก่

ตั้งแต่ผมเกิดมาได้พบกับการรัฐประหารหลายครั้ง
ทุกครั้งผมเสียใจไว้ทุกข์ให้กับประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ
แต่ครั้งนี้ผมรู้สึกเฉย ๆ ไม่เสียใจไม่ไว้ทุกข์
เพราะผมทำใจได้แล้วว่า
นี่คือขั้นตอนหรือกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยไทย
ซึ่งถ้าเปรียบเป็นคนผมว่ามันเพิ่งปฏิสนธิในครรภ็มารดาเสียด้วยซ้ำไป
ทั้งนี้ก็เพราะบิดามารดามันเป็นคนบาป
นับตั้งแต่เริ่มจะมีลูกคนแรกมันก็พากันทำแท้งลูกมันมาตลอด
ลูกหลานมันเลยรับเอาบาปกรรมมาจวบจนวันนี้ เชื้อชั่วไม่มีวันตาย
จงรู้จักทำใจ และปลงเสียบ้างชีวิตจะเบา
จงอย่าแบกทุกสิ่งที่สร้างมันขึ้นมา
ในโลกนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยื่นตลอดกาลหรอกครับ
บทความนี้ไม่ได้เสนอทางออกต่อวิกฤติปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าว่าน่าจะเป็นเช่นไรดี
ผมเชื่อว่าสื่อไม่ได้กลัวอำนาจรัฐประหาร
และประชาชนก็ไม่ได้กลัว
ทุกคนพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์
แต่บางทีก็ต้องใช้พรหมวิหารธรรมว่าด้วยข้ออุเบกขาบ้าง
สรรพสิ่งใช่ว่าจะมีโทษเสมอไปการรัฐประหาร หรือระบอบบทักษิณก็เช่นกัน
ในประโยชน์ก็มีโทษ ในโทษก็มีประโยชน์
ของจงเลือกเอา
และจงทำใจให้นิ่ง ๆ อย่าอยากให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่ใจเราปรารถนา
เพราะมันเป็นได้ในบางเรื่อง แต่บางอย่างหรือหลาย ๆ อย่างเราก็ควบคุมันไม่ได้
คิดได้ดังนี้ ชีวีมีสุข ลุกนั้งสบายใจ
ขอสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่าน

ปลัดขลิก

มีแต่มีพวกตัวเป็นไทใจเป็นขี้ข้าเท่านั้นที่ชื่นชมการทรัฐประหาร

สบายใจเหอธ

.....เราเชื่อว่าระบอบ " ขันที " จะต้องพังทลายลง.....เช่น่เดียวกับระบอบ " ทักษิณ " .....ไม่ช้าก็เร็ว.....ไม่มีใครละเมิด " กฎแห่งกรรม " นี้ได้....

ผ่านมาเห็น

ความแตกต่างก็คือ
สมัยนายกที่มาจากการเลือกตั้ง
หากคุณคิดว่าเขาคุกคามปิดกั้นคุณ
คุณยังนั่งห้องแอร์ตอบโต้เขาได้ทุกรูปแบบ
สิ้นเดือนก็มีเงินเดือนใช้จากเจ้านายที่มีอุดมการณ์
แถมมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญรองรับความปลอดภัย

สมัยกบฏแต่งตั้งนายก
หากคุณคิดว่าเขาคุกคามปิดกั้นคุณ
คุณต้องหลบๆซ่อนๆตอบโต้เขาได้บางครั้ง
สิ้นเดือนอาจไม่มีเงินเดือนใช้เพราะโดนเจ้าของสื่อแท้ไล่ออก
และมีสิทธิโดนกระตืบตายคาทีน

axc

"นายกฯทักษิณ มีธรรมาภิบาลสูงกว่ารัฐบาลก่อนหน้า และมีการควบคุมการคอรัปชั่นดีขึ้นเรื่อยๆ"

คำๆ นี้หลอกคนทุกคนไม่ได้หรอก

คลองห้า

คุณหนุ่ม 24 ความเห็นคุณตรงใจมาก โดยเฉพาะท่อนท้ายครับ และยังข้องใจเหมือนคุณหนุ่มที่ว่า ทำไม
ไล่ปิดเวปที่มีการวิจารณ์บ้านเมืองเกือบทุกเวป
แต่ เวป Manager และ ASTV เปิดได้ปกติ ทำไมทำอย่างนั้นครับ

คนไทย

ไหนๆ ก็ไหนๆ อยู่มันใต้ท๊อปบู๊ททหารนานๆ ก็ดี

สื่อตัวดี + พันธมาร ควรกวาดล้างให้สิ้นโดยทหาร

เพราะในอนาคต มันแว้งกัดทหารแน่ๆ

ให้ทหารทำงานไปก่อน จัดการเรื่องคอรัปชั่นให้สิ้น ทางใต้ หรือเรื่องอื่นๆ
เพราะจะได้ไม่มี คนมาคอยด่า เหมือนรัฐบาลเก่า

เพียงแต่ว่า อย่าหลงอำนาจ ถึงทีกูโกงบ้าง ตั้งสตง. มา ก็อย่าลืมตรวจพวกที่ยึดอำนาจด้วย ว่าจะกอบโกยมากแค่ไหน เพราะประวัติศาสตร์ มันมีอยู่

55

รัฐประหารยังไงก็ผิดครับ ไม่ว่าพวกคุณจะยกเหตุผลอะไรเข้ามาอ้าง ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่ามีความพยายามสร้างความรุนแรงเพื่อเป็นข้ออ้างในการทำการปฏิวัติ ปัญหาที่เกิดเพราะชนชั้นนำรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากกว่า พวกคุณคอยดูผลร้ายที่ตามมาแล้วกันครับ มานึกเสียใจที่หลังมันก็สายไปแล้ว คิดไปถึงอนาคตแล้วน่ากลัวนะครับ พวกที่ทำลายฝ่ายตรงข้ามโดยไม่คำนึงถึงกติกาแล้วทางออกมันจะอยู่ตรงไหนครับ

Mr.P

สื่อว่าทักษิณแทรกแซงสื่อ แต่ด่ากันได้ทุกวัน 55

ทุกวันนี้เป็นไงละ ไม่เห็นโวยเหมือนก่อนละ

โธ่...ไอ้พวกตะกวดเปลี่ยนสี ไม่มีอุดมการณ์ ทรยศต่อวิชาชีพตัวเอง .. [emo16.gif]

หมอดู

คห ที่ 22 มีเลือกตั้งใหม่แล้วรู้ได้ไงว่าทักษิณจะมา รู้ล่วงหน้าไปหมด แล้วรู้ไม่ อนาคตจะมีรัฐประหารอีกกี่ครั้งตอบหน่อยดิแสนรู้จริง

ป๋าเจ้าเก่า

พล.อ.สนธิให้เหตุผลทำรัฐประหารคราวนี้ว่าเพราะสื่อมวลชนเรียกร้อง

พล.อ.สุจินดาให้เหตุผลการรัฐประหารหนก่อนว่า เพราะสื่อมวลชนเรียกร้อง

ประเทศของเราจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิว้ติวงการสื่อหรือยัง?

เอก

รัฐประหาร จะแล้วจะแก้ได้หรือปัญหาที่พวกคุณว่ามานะ ปัญหาคอรัปชั่น ปัญหาเล่นพวก เพราะพวกรัฐประหารก็ทำเหมือนกัน ก็เอาเงินหลวงมาใช้ผิดวัตถุประสงค์อยู่แล้ว ตั้งวพกตัวเองเป็นมันทุกอย่าง

TA

วันนี้เห็นผลงานเก่าๆกำลังถูกชื่นชม การเปลี่ยนแปลงถูกแก้ไขที่รัฐธรรมนูญ โดยคงนโยบายต่างๆไว้ เหมือนเดิม
รู้สึกเจ็บลึกๆ รัฐธรรมนูญ หรือ คนกันแน่ ที่ผิด
ที่อ่อนแอ และเป็นปัญหา ทำให้อีกฝ่ายเข้มแข็งเพราะอะไร กลับไม่พูดถึง
อย่างนี้อีกกี่ครั้งก็กลับมา

เราเอง

ประชาธิปไตย หมายถึงอะไร หมายถึงการที่ทุกคนในประเทศมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันใช่หรือไม่ แล้วคุณธรรม หมายถึงอะไร หมายถึงการประกอบคุณงามความดี รู้รัก รู้อภัย และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนใช่หรือไม่ หากทุกคนเรียกร้องแต่ประชาธิปไตย โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม ก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านที่ไม่มีหลังคา เราไม่เห็นด้วยกับบทความนี้ และไม่เห็นด้วยที่สื่อแห่งนี้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

เอือมชวน

คห.34 คุณเด็กใต้ คุณเป้นคนใต้แต่ไม่ทราบว่าเคยไปสัมผัส ที่3 จังหวัดชายแดนหรือไม่ ถามว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ทราบปัญหาหรือไม่ ทุกรับบาลรู้ดี แต่ไม่มีใครกล้าที่จะไปยุ่งเพราะมองดูแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ ผมเปรียบเสมือนรังแตน รังต่อ เมื่อทุกคนไม่กล้าไปยุ่ง รังมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ใครไปอยู่ใกล้ๆ มันก็ต่อย ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้
พอมาถึงยุคทักษิณ มันกำเริบถึงขั้นปล้นปืนทหาร ทักษิณเห็นว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ ไม่ได้แน่ ดังนั้นพวกต่อแตนมันก็แตกฮือ แน่นอน ของอย่างนี้มันต้องใช้เวลา กว่าจะปราบได้
ถามว่าปัญหาชายแดนใต้มันเพิ่งจะเกิดในสมัยรัฐบาลทักษิณหรือ สมัยชวนก็เคยโดนเผาโรงเรียน แต่ ปชป.เลือกที่จะไม่ไปยุ่ง ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นโดยให้มันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ ที่จริงแล้ว ปชป.น่าจะรู้ปัญหาดีที่สุด คอยดูถ้าปชป.กลับมาเป็นรัฐบาล ปัญหาชายแดนใต้อาจจะเงียบลง เพราะ ปชป.อาจจะเลือกวิธีปล่อยให้มันกลับมาสร้างรังใหม่ แทนที่จะทำลายรังให้สิ้นซาก
ถ้าคุณเป็นคนที่คอยตามข่าวและรู้จักวิเคราะห์ จะทราบว่ากองกำลังใหญ่อยู่ที่โรงเรียน ธรรมวิทย์ และโรงเรียนปอเนาะบางแห่ง ถึงขั้นกำหนดตำแหน่งกันแล้ว
ชาวบ้านที่นั่นเขาถูกปลูกฝังมานานจากผู้นำ ว่า เขาไม่ใช่คนไทย การที่จะเปลี่ยนความคิดได้มันต้องใช้เวลา ส่วนที่ก่อความรุนแรงก็ต้องปราบ
ผมอยากให้ คุณคนใต้ ลองศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลให้รอบด้าน เราจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของสื่อ หรือพวกที่พยายามชักจูงเรา

เอือมชวน

คห.34 คุณเด็กใต้ คุณเป้นคนใต้แต่ไม่ทราบว่าเคยไปสัมผัส ที่3 จังหวัดชายแดนหรือไม่ ถามว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ทราบปัญหาหรือไม่ ทุกรับบาลรู้ดี แต่ไม่มีใครกล้าที่จะไปยุ่งเพราะมองดูแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ ผมเปรียบเสมือนรังแตน รังต่อ เมื่อทุกคนไม่กล้าไปยุ่ง รังมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ใครไปอยู่ใกล้ๆ มันก็ต่อย ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้
พอมาถึงยุคทักษิณ มันกำเริบถึงขั้นปล้นปืนทหาร ทักษิณเห็นว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ ไม่ได้แน่ ดังนั้นพวกต่อแตนมันก็แตกฮือ แน่นอน ของอย่างนี้มันต้องใช้เวลา กว่าจะปราบได้
ถามว่าปัญหาชายแดนใต้มันเพิ่งจะเกิดในสมัยรัฐบาลทักษิณหรือ สมัยชวนก็เคยโดนเผาโรงเรียน แต่ ปชป.เลือกที่จะไม่ไปยุ่ง ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นโดยให้มันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ ที่จริงแล้ว ปชป.น่าจะรู้ปัญหาดีที่สุด คอยดูถ้าปชป.กลับมาเป็นรัฐบาล ปัญหาชายแดนใต้อาจจะเงียบลง เพราะ ปชป.อาจจะเลือกวิธีปล่อยให้มันกลับมาสร้างรังใหม่ แทนที่จะทำลายรังให้สิ้นซาก
ถ้าคุณเป็นคนที่คอยตามข่าวและรู้จักวิเคราะห์ จะทราบว่ากองกำลังใหญ่อยู่ที่โรงเรียน ธรรมวิทย์ และโรงเรียนปอเนาะบางแห่ง ถึงขั้นกำหนดตำแหน่งกันแล้ว
ชาวบ้านที่นั่นเขาถูกปลูกฝังมานานจากผู้นำ ว่า เขาไม่ใช่คนไทย การที่จะเปลี่ยนความคิดได้มันต้องใช้เวลา ส่วนที่ก่อความรุนแรงก็ต้องปราบ
ผมอยากให้ คุณคนใต้ ลองศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลให้รอบด้าน เราจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของสื่อ หรือพวกที่พยายามชักจูงเรา

เอือมชวน

คห.34 คุณเด็กใต้ คุณเป้นคนใต้แต่ไม่ทราบว่าเคยไปสัมผัส ที่3 จังหวัดชายแดนหรือไม่ ถามว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ทราบปัญหาหรือไม่ ทุกรับบาลรู้ดี แต่ไม่มีใครกล้าที่จะไปยุ่งเพราะมองดูแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ ผมเปรียบเสมือนรังแตน รังต่อ เมื่อทุกคนไม่กล้าไปยุ่ง รังมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ใครไปอยู่ใกล้ๆ มันก็ต่อย ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้
พอมาถึงยุคทักษิณ มันกำเริบถึงขั้นปล้นปืนทหาร ทักษิณเห็นว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ ไม่ได้แน่ ดังนั้นพวกต่อแตนมันก็แตกฮือ แน่นอน ของอย่างนี้มันต้องใช้เวลา กว่าจะปราบได้
ถามว่าปัญหาชายแดนใต้มันเพิ่งจะเกิดในสมัยรัฐบาลทักษิณหรือ สมัยชวนก็เคยโดนเผาโรงเรียน แต่ ปชป.เลือกที่จะไม่ไปยุ่ง ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นโดยให้มันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ ที่จริงแล้ว ปชป.น่าจะรู้ปัญหาดีที่สุด คอยดูถ้าปชป.กลับมาเป็นรัฐบาล ปัญหาชายแดนใต้อาจจะเงียบลง เพราะ ปชป.อาจจะเลือกวิธีปล่อยให้มันกลับมาสร้างรังใหม่ แทนที่จะทำลายรังให้สิ้นซาก
ถ้าคุณเป็นคนที่คอยตามข่าวและรู้จักวิเคราะห์ จะทราบว่ากองกำลังใหญ่อยู่ที่โรงเรียน ธรรมวิทย์ และโรงเรียนปอเนาะบางแห่ง ถึงขั้นกำหนดตำแหน่งกันแล้ว
ชาวบ้านที่นั่นเขาถูกปลูกฝังมานานจากผู้นำ ว่า เขาไม่ใช่คนไทย การที่จะเปลี่ยนความคิดได้มันต้องใช้เวลา ส่วนที่ก่อความรุนแรงก็ต้องปราบ
ผมอยากให้ คุณคนใต้ ลองศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลให้รอบด้าน เราจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของสื่อ หรือพวกที่พยายามชักจูงเรา

เอือมชวน

ขออภัยที่ Post ซ้ำ นึกว่าPost ไม่เข้า

snail

เอ้า คุณหยุ่น(สื่อแท้) ออกมาชี้แจงหน่อย

fgh

จะว่าถาก ....สื่อไปทำไม ว่า
เป็น กบเลือกนาย
สื่อก็ คนเหมือนกันนะค้าบ
กินข้าวกินปลาเหมือนกับเรา ท่านนั่นละ
ใครก็กลัว
ปลายปากกา ค่าคนทั้งเป็น
แต่ปลายปืน ค่าคนเป็นๆให้ตายได้

bhj

จะว่าถาก ....สื่อไปทำไม ว่า
เป็น กบเลือกนาย
สื่อก็ คนเหมือนกันนะค้าบ
กินข้าวกินปลาเหมือนกับเรา ท่านนั่นละ
ใครก็กลัว
ปลายปากกา ค่าคนทั้งเป็น
แต่ปลายปืน ค่าคนเป็นๆให้ตายได้

ส่วยหัวคือ

สื่อเคยถามตัวเองบ้างมั้ย?? ตอนหน้าเหลี่ยมเป็นนายกก็เลียซะจนนอกหน้า คนที่คิดว่าตรงไปตรงมาอย่างอ้ายสรยวย มันก็ยังเอียงเพราะเงิน พอ คปค. เป็นใหญ่มันก็เลียเช่นกัน จรรยาบรรณสะกดกันไม่เป็นหรอก ทั้งหมดเนื่องจากเงินตราคือพระเจ้าและความเห็นแก่ตัวเอาชีวิตรอด???
สื่อมักอยู่ข้างถูก เพี่อโหนกระแส

คนชรา

ชอบความคิดเห็นที่ 9, 24 , 26, 49,
และ 58 คิดเหมือนกันค่ะ

ชวน

มองออกรึยังว่าใครอยู่เบื้องหลังสนธิ ลิ้มออกมาโค่นทักษิณ มันก็คือเกมการแย่งชิงอำนาจนี่เอง โดยมีขันทีเฒ่าและพรรคพวกอยู่เบื้องหลัง จะมีคนใหญ่กว่าขัณทีเฒ่ารึเปล่าไม่รู้ แต่มาคิดอีกทีมีแน่ ใหญ่กว่าขันทีเฒ่าอีก ไม่งั้นสนธิไม่กล้าออกมาประกาศให้เลือกข้างหรอกว่าจะอยู่ข้างทักษิณหรืออยู่ข้างคนคนนั้น ทั้งหมดมันมาถึงจุดสุดยอดเอาตอนเดือนกันยา หลังจากคาร์บอมนี่มันร้อนสุดๆแล้ว คิดว่าจะตายดันรอดมาได้ อย่างนี้มันต้องปฏิวัติภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ถึงจะสะใจสนธิ เทวดาส่งสัญญาณมาหลายครั้งแล้วทำเป็นไม่รู้ อย่างนี้มันต้องปฏิวัติ ให้มันรู้บ้างว่าบ้านเมืองนี้มันเป็นของใคร จะมาทำใหญ่กับเจ้าของบ้านอย่างนี้ต้องไล่

ไว้อาลัย

จากคคห.21 ถ้าไฟกำลังจะไหม้บ้าน ทำไมไม่ตบบ้องหูคนจุดไฟ ...

มัวแต่ไปเที่ยวปรักปรำว่าคนหนึ่งจุดไฟ เพื่อหาที่ระบายความแค้น กลับมาบ้านเหลือแต่กองถ่าน สมาชิกครอบครัวตายหมด

จิตร

ขอยกย่องคนกล้า ประวิตร โรจนพฤกษ์ ขอสนับสนุนคนกล้าอย่างประวิตร โรจนพฤกษดีใจที่ยังมีสื่อที่กล้าพูดความจริงเสนอสิ่งที่สังคมไทยควรตระหนัก ไม่ใช่สร้างบรรทัดฐานให้คนรุ่นใหม่และคนในสังคมเห็นดีเห็นงามกับการรัฐประหารยึดอำนาจด้วยรถถัง
สังคมไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยที่ล้มเหลวจริง ๆ และขอยกย่องผู้กล้าทั้งหลาย เช่น ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อ.จอห์น อึ้งภากรณ์ที่กล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้านในวิทยุและทีวี อ.ใจ อึ้งภากรณ์และพวกที่กล้าไปแจกใบปลิวคัดค้านการรัฐประหที่สยามพารากอน ขอให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารกล้าที่จะบอกกับสังคมไทยที่มักจะอับจนทางปัญญา ชอบทำอะไรแบบสะใจและแก้ปัญหาแบบเร็ว ๆให้ทันใจ ง่าย ๆ เข้าว่าก็พอ ไม่คำนึงถึงผลสะเทือนในอนาคต และบรรทัดฐานที่ควรจะเป็น ทุก 15 ปีจาก 6 ตุลา 2519เป็นต้นมาเราจะต้องใช้รถถังมาแก้ปัญหาในสังคมหรือ? ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์? ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง? ใครเป็นผู้สั่งการ?เป็นสิ่งที่คนไทยไม่เคยถกกัน สิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเกิดแต่เหตุ ถ้าเราหาสาเหตุหลักพบเราจะรู้ว่า นี่คือชะตากรรมของไพร่ฟ้าค่าแผ่นดิน นี่คือชะตากรรมของคนไทย

ผ่านมา

ที่จริงผมก็ไม่เห็นด้วยและต่อต้านการทำรัฐประหารไม่ว่ารูปแบบใด แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกเรากำลังพยายามจะต่อต้านในสิ่งที่ผ่านไปแล้วทำไม หรืออยากจะย้อนเวลากลับไป ยอมให้ทักษิณประกาศภาวะฉุกเฉิน ยึดอำนาจตัวเองและกองทัพ แล้วกลับมาเป็นนายกต่อไป อยากได้แบบนี้หรือครับ

ผมว่าแทนที่พวกเราจะมัวทะเลาะกันอยู่ สู้หันหน้ามาคุยกันฉันมิตรว่าจะป้องกันการหลงอำนาจของทหารได้อย่างไร จะร่วมกันต่อต้านถ้ามันเกิดขึ้นกันอย่างไร ไม่ดีกว่าหรือครับ

ด้วยความนับถือ

หนุ่ม

คห.ที่ 70 ทักษิณ ประกาศภาวะฉุกเฉินเพราะ สนธิปฎิวัติครับ ไม่ใช่เพราะจะเป็นใช้กำลังยึดอำนาจเป็นนายกต่อ
เพราะคุณลืมการเลือกตั้งแล้วหรือไง ถ้าไม่มีการปฎิวติ ทักษิณก็ต้องลงเลือกตั้ง เพราะตอนนั้นเป็นรักษาการณ์นายกเท่านั้น
กกต ชุดใหม่ ศาลก็สรรหามาแล้ว แค่ประชาชนไม่เลือกทักษิณก็อดเป็นนายกต่อ

หนุ่ม

คห.ที่70
ทักษิณประกาศภาวะฉุกเฉิน เพราะสนธิจะปฎิวัติครับ ไม่ใช่เพราะจะยึดอำนานเป็นนายกต่อโดยไมเลือกตั้ง
คุณลืม กกต ชุดใหม่ที่ศาลสรรหามาแล้วหรือครับ กำลังจัดการเลือกตั้ง ทักษิณ พรรค ทรท ก็จะลงแข่ง ถ้าประชาชนไม่เลือกก็อดเป็น

อยากให้ทุกพรรค ลงแข่งให้ประชาชนตัดสิน ไม่ใช่ประเภท กลัวพรรคทรท ชนะเลยปฎิวัติ มันเป็นประเภทเล่นนอกกติกา

โทษทุกคน

ตอนยังไม่ฉีกน่าไปประท้วงให้ทักสินลงกันจริงจังกว่านี้
เราคนไทยทุกคนต้องรับผิดชอบ เราเหมือนมองเห็นว่าถึงที่สุดแล้วมันจะต้องลงเอยอย่างที่ว่าจนได้
ยอมปล่อยให้มันเละมาตั้ง5ปีโดยไม่ได้ต่อสู้กันเต็มที่ แล้วตอนนี้ก็ได้แต่บ่นว่าจบไม่สวย ถือว่านี่คือเป็นบทเรียนของคนไทยที่ราคาแพงสุดๆอีกครา..

ผ่านมา

เบื่อจริงๆ เลยกะพวกคุณๆ นี่ ไม่เคยพอใจในอะไรสักอย่าง ทำตัวเหมือนพระเจ้ายิ่งกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาสะอีก ถามตัวเองและตอบตัวเองกันให้ได้สะก่อนถึงการกระทำในวิชาชีพตนเอง คนบริโภคสื่อเขาไม่ได้โง่เสมอไป อย่าคิดว่าสื่อออกมาแล้วเขาจะต้องเชื่อตามนั้น อย่าสำคัญผิด

คนไทย

เป็นบทความที่ดีมากๆ ตรงจุดที่สุด และเป็นกลางที่สุด ไม่ได้เชียร์ทักษิณ ไม่ได้เชียร์ฝ่ายค้าน แต่ว่าวิเคราะห์ให้เห็นถึงการเสนอข่าว ที่บิดๆเบี้ยวๆอยู่ในตอนนี้ได้ดี

สื่อที่รัก

ปฏิวัติดีหมดทุกอย่างเลยครับ สื่อหดหัว ไม่เก่งเหมือนก่อน ปัญญาอ่อน.

กกกกก

สนธิบอกว่า ทหารรู้ว่าทักษิณจะนำชาวบ้านฝ่ายต่อต้านมาทำลายการชุมนุม จึงต้องปฏิวัติ เพราะกลัวจะเกิดการฆ่ากัน สงครามกลางเมือง อันนี้ก็ควรจะรู้ไว้ด้วยว่า คุณสนธิก็น่าจะรู้ด้วยเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ แล้วคุณธิยังออกมาชุมนุมทำไม ต้องการให้คนตายใช่หรือไม่(ใช่)

สื่อ.VS.สนธิลิ้ม

สนธิ ลิ้มฯโต้ไม่ถอยหลังเข้าคลอง ยันทักษิณประกาศยึดอำนาจก่อน
นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ กล่าวในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ เมื่อคืนที่ผ่านมา (22 ก.ย.) กรณีมีประชาชน-นิสิต-นักศึกษาบางกลุ่มต่อต้านการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุว่าทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลอง ว่า ขอยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการถอยหลังเข้าคลอง และกำลังจะพัฒนาประชาธิปไตยและปฏิรูปไปอีกหลายก้าว

"คนที่ยึดอำนาจก่อนคือ นายทักษิณ (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี) เพราะมีการอ่านแถลงการณ์ ประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วแต่งตั้งให้ พล.อ.เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้ใช้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผ่านสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ไม่ใช่ ผู้บัญชาการทหารบก ให้เข้าใจไว้ด้วย"ผู้ดำเนินการรายการเมืองไทยรายสัปดาห์กล่าว และว่า หากพ้นระยะกฎอัยการศึก และมีรัฐบาลใหม่ จะประกาศให้พี่น้องประชาชนมาชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงสักครั้ง เพื่อทำการฉลองชัย และทำบุญไล่เสนียด รวมทั้งกำหนดวาระประชาธิปไตย เพื่อแสดงพลังสนับสนุน พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ในสิ่งที่ได้ทำไป

บก.ประชาไทย

“เสน่ห์” จวก “แม้ว” ฉีก รธน.ก่อนทหารยึดอำนาจ
อดีตประธานกรรมการสิทธิฯ ชี้ทหารยึดอำนาจ เพราะสถานการณ์บังคับ แนะสื่อ-ประชาชน เกาะติดใกล้ชิดหวั่นเป็นเผด็จการ พร้อมระบุรัฐธรรมนูญปี 40 ถูกฉีกโดยรัฐบาลทักษิณ มาก่อนแล้ว ย้ำ “แม้ว” ละเมิดรัฐธรรมนูญยิ่งกว่ารัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมา ซ้ำทำลายกติกาตักตวงผลประโยชน์ ทำประชาชนตกหลุมพรางประชาธิปไตย

นายเสน่ห์ จามริก อดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความเห็นต่อการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ว่า โดยหลักการแล้วถือว่า ผิดรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ตนพูดเสมอว่าการทำรัฐประหารครั้งนี้ เป็นเพราะสถานการณ์การเมืองทั้งหมดก่อนหน้านี้บีบบังคับ จนทำให้ประชาชนไม่มีทางเลือก ที่พูดเช่นนี้ ไม่ได้เชียร์คณะปฏิรูปฯ เพราะตนเป็นเพียงคนที่ติดตามการทำงานของคณะปฏิรูปฯ จึงขอให้สื่อมวลชนและประชาชนทำหน้าที่นี้เช่นกัน

นายเสน่ห์ กล่าวต่อว่า ประชาชนไม่ควรปล่อยให้คณะปฏิรูปฯ ใช้อำนาจตามอำเภอใจ เพราะการเมืองทุกระบบในโลกนี้หากประชาชนรู้ไม่เท่าทันเกม หรือไม่มีการควบคุมตรวจสอบ ผู้อยู่ในอำนาจก็เป็นเผด็จการ ทุกคนจะต้องช่วยกันควบคุมรัฐบาล เพราะหากไม่มีคนคอยติดตามการทำงานไม่ว่าผู้ปกครองจะอยู่ในระบอบไหนก็จะเป็นเผด็จการได้

นายเสน่ห์ กล่าวอีกว่า ความจริงรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ถือว่าถูกรัฐประหาร หรือถูกฉีกมานานแล้ว ตั้งแต่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขึ้นมาบริหารประเทศ เห็นได้จากการปล่อยให้ชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาต่อต้านท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย ถูกทำร้าย แต่รัฐบาลปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล เป็นการกระทำละเมิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน

อดีตประธานคณะกรรมการสิทธิฯ กล่าวต่อว่า เป็นวัฒนธรรมการเมืองของผู้นำไทยที่ไม่เคยให้ความเคารพรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลชุดที่แล้วเลวร้ายกว่าชุดอื่นๆ เพราะแม้จะบอกว่าได้ทำตามกติกาทุกอย่าง แต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ซ้ำร้ายกลับทำลายกติกาเพื่อตักตวงผลประโยชน์เข้าหาตัวเองจนไม่เหลือกติกาดีๆ ให้ใช้ ทำให้ประชาชนตกอยู่ในหลุมพรางของประชาธิปไตยมาเป็นเวลายาวนาน

นายเสน่ห์ กล่าวว่า ธรรมนูญชั่วคราวที่กำลังจะออกมา ควรเปิดเวทีให้มีการปฏิรูปการเมือง เน้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะอำนาจในส่วนกลางไม่มีแล้ว โดยวิธีนี้จะทำให้ลดทอนการยึดเสียงข้างมากในสภา ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ทำให้ท้องถิ่นควบคุมส่วนกลาง ป้องกันการใช้เสียงข้างมากเสวยสุข หรือหาความชอบธรรมให้กับตัวเอง เพราะต่อไปนี้เราจะหวังพึ่งอำนาจจากสภานิติบัญญัติ อำนาจตุลาการ หรืออำนาจบริหารไม่ได้ต่อไปอีกแล้ว จากนี้ไปประชาชนจะต้องเข้มแข็ง [emo1.gif]

- - -

[emo18.gif][emo18.gif]
เสรีชน ก็แค่เป็นคนเกลียดและกลัวทักษิณมากเท่านั้นเอง

motala

สื่อตอนนี้เสนอข่าวไปแนวทางเดียวกันหมดไม่ต่างกันเลย ช่างมีเสรีภาพจริงๆ
ที่บ้านตอนนี้เลิกซื้อ นสพ. ทุกฉบับแล้ว
ดูทางเนตดีกว่า

แม่แองจี้

เห็นด้วยกับคุณเสรีชน ความเห็นที่ 22 ค่ะ
คุณประวิตรแสดงความคิดเห็นได้ดีค่ะ แต่สื่ออื่น ๆ ที่คุณเอ่ยถึงนั้นก็เสนอข่าวตามที่เห็น - คือการปฏิรูปฯ ครั้งนี้เป็นการปฎิรูปที่ไม่เห็นความรุนแรงเลย แล้วคุณประวิตรรับความคิดเห็นที่ต่างจากของคุณได้ใช่ไหมคะ? ถ้ารับได้คงไม่เขียนว่า "สำหรับสื่อแล้ว นี่ถือได้ว่าเป็นการกระทำอัตวิบาตกรรมทางวิชาชีพ ในขณะที่ประชาคมโลกกำลังตกตะลึงถึงความอ่อนด้อยทางวัฒนธรรมประชาธิปไตยของคนไทย..." สื่อที่ดี แสดงความคิดเห็นแต่ไม่ตัดสินผุ้อื่นค่ะ

แม่แองจี้

เห็นด้วยกับคุณเสรีชน ความเห็นที่ 22 ค่ะ
คุณประวิตรแสดงความคิดเห็นได้ดีค่ะ แต่สื่ออื่น ๆ ที่คุณเอ่ยถึงนั้นก็เสนอข่าวตามที่เห็น - คือการปฏิรูปฯ ครั้งนี้เป็นการปฎิรูปที่ไม่เห็นความรุนแรงเลย แล้วคุณประวิตรรับความคิดเห็นที่ต่างจากของคุณได้ใช่ไหมคะ? ถ้ารับได้คงไม่เขียนว่า "สำหรับสื่อแล้ว นี่ถือได้ว่าเป็นการกระทำอัตวิบาตกรรมทางวิชาชีพ ในขณะที่ประชาคมโลกกำลังตกตะลึงถึงความอ่อนด้อยทางวัฒนธรรมประชาธิปไตยของคนไทย..." สื่อที่ดี แสดงความคิดเห็นแต่ไม่ตัดสินผุ้อื่นค่ะ

อ้อ

สื่อ ก็คือ สื่อ ที่ไม่ใช่ฉนวน

แล้วถ้าหากสื่อมันจะสื่อแล้วมันผิดยังไง

แล้วถ้าสื่อมันไม่สื่อมันก็คือฉนวน มันก็ไม่ใช่สื่อ

หน้าที่ของผู้รับสื่อก็มีสมองไว้กรั่นกรอง

มีอะไรก็เอามาเล่ามาแลกเปลี่นเหอะ มีสมองพอ อย่าดูถูกคนรับสือ

จริงที่สุด

สำหรับสื่อแล้ว นี่ถือได้ว่าเป็นการกระทำอัตวิบาตกรรมทางวิชาชีพ ในขณะที่ประชาคมโลกกำลังตกตะลึงถึงความอ่อนด้อยทางวัฒนธรรมประชาธิปไตยของคนไทย

911

"นายเสน่ห์ กล่าวอีกว่า ความจริงรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ถือว่าถูกรัฐประหาร หรือถูกฉีกมานานแล้ว ตั้งแต่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขึ้นมาบริหารประเทศ เห็นได้จากการปล่อยให้ชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาต่อต้านท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย ถูกทำร้าย แต่รัฐบาลปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล เป็นการกระทำละเมิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน "

ถ้าอย่างงั้น มันก็ฉีกม่แต่ชวนแล้ว
เพราะ เช่น ปล่อยให้หมากัดชาวบ้านที่มาชุมนุมประท้วงหน้าทำเนียบ
รัฐบาลก็ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล เป็นการกระทำละเมิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน

เฮ้อ...

the reporter

ในที่สุดบทพิสูจน์ สื่อแท้ หรือสื่อเทียมก็ได้ถูกเฉลยแล้ว

ชอบ

ชอบความเห็นที่10

สันขวาน

อยากจะรู้ว่านักประชาธิปไตยอย่างแก้วสรรจะยอมรับใช้พวกเผด็จการ เพราะเพื่ออยากจะตามเช็ดระบอบทักษิณไหม?

อิสรชน

การฉีกรัฐธรรมนุญ

หากใครเห็นว่าคือทางออกสุดท้าย และสนับสนุน ก็ แสดงว่า ยังยอมสิโรราป กับ ศักดินา ครับ

ThaiLA

สนธิหลอกใช้ทหาร เพื่อล้มสัตรูส่วนตัว....
ทหารหลอกใช้สนธิ ให้สร้างสถานการณ์ใช้เป็นเงื่อนไขในการทำรัฐประหาร....
ทักษิณถูกหลอกว่า ทหารคงไม่โง่พอที่จะทำรัฐประหาร

dog eat dog workd

ThaiLA

ทหารหลอกใช้พันธมิตรฯ ให้สร้างสถานการณ์เอื้อแก่การทำรัฐประหาร...
พันธมิตรหลอกใช้ทหาร ให้ล้มสัตรูส่วนตัว..
It^*s a dog eat dog world.

s6pVk

สื่อตัวดีจ๋า ถ้าให้เลือกระหว่างถูกแซกแซงกับถูกปืนจ่อหัว จะเอาแบบไหน?

เสรีย์ชน

นตังจากนี้ไป สื่อ โดยเฉพาะ หนังสือพิมพ์ จะต้องหาข่าวอย่างยากเย็น เพราะ ขาดเชื้อ ที่จะจุดประกายยอดจำหน่ายด้วยชนวนความขัดแย้งทางการเมือง ขอแสดงความยินดีกับสื่อทุกฉบับ และ บุคคลที่เรียกตัวเองว่า นักวิชาชีพสื่อ

นักรบเชิงสะพานยศเส

พวกที่คัดค้าน ทหารที่มาปราบเหลี่ยม อยากถามเหมือนที่ถามนายธงชัยฯ ว่า"ธงชัย เนี่ยใคร อะ ตอนกระทืบ "เด็ก สตรี และคนชรา" ไม่เห็นออกมาบอกว่าฉีกรัฐธรรมนูญเลย หรือ ที่บ้านนายคนนี่มีรัฐธรรมนูญบางมาตราที่กำหนดให้ ฝ่ายปกครองกระทืบคนได้.....นายคนนี้หน้าตาในรูปก็เด็กๆนะไม่นึกว่าสมองข้างในก็เด็กด้วย แต่งตัวยังกะ ศาสตราจารย์เลย แต่ปัญญามีแค่ด้านเดียว...........รัฐธรรมนูญไม่ใช่แค่ตัวหนังสือในกระดาษ แต่อยู่ที่ใจและการกระทำ...........ที่บางประเทศรัฐธรรมนูญของเขาคือธรรมเนียมปฏิบัติไม่ใช่ตัวหนังสือให้พวก "ซี้ปังเท้า"ตีความเข้าข้างตัวเอง ".................................................................................................................................................ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่รูปแบบ แต่อยู่ที่การกระทำที่เหมาะสมในแต่ละเวลา....................................................................................................................

นักรบเชิงสะพานยศเส

พวกที่คัดค้าน ทหารที่มาปราบเหลี่ยม อยากถามเหมือนที่ถามนายธงชัยฯ ว่า"ธงชัย เนี่ยใคร อะ ตอนกระทืบ "เด็ก สตรี และคนชรา" ไม่เห็นออกมาบอกว่าฉีกรัฐธรรมนูญเลย หรือ ที่บ้านนายคนนี่มีรัฐธรรมนูญบางมาตราที่กำหนดให้ ฝ่ายปกครองกระทืบคนได้.....นายคนนี้หน้าตาในรูปก็เด็กๆนะไม่นึกว่าสมองข้างในก็เด็กด้วย แต่งตัวยังกะ ศาสตราจารย์เลย แต่ปัญญามีแค่ด้านเดียว...........รัฐธรรมนูญไม่ใช่แค่ตัวหนังสือในกระดาษ แต่อยู่ที่ใจและการกระทำ...........ที่บางประเทศรัฐธรรมนูญของเขาคือธรรมเนียมปฏิบัติไม่ใช่ตัวหนังสือให้พวก "ซี้ปังเท้า"ตีความเข้าข้างตัวเอง ".................................................................................................................................................ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่รูปแบบ แต่อยู่ที่การกระทำที่เหมาะสมในแต่ละเวลา....................................................................................................................

เสือย้อยผู้ไร้สมอง

เมื่อใดที่ท่านมีปาก-กา ท่านคื่อพระเจ้า
คนดี คนเลว คนถูก คนผิด ถูกกำหนดโดย
ท่าน แล้วปริญญาที่ ท่านได้มาด้วยไซร์
มันมิต่างจากกระดาษที่ถูกเผาพร้อม กับ คำว่า จรรณยาบรรณ

คนรักชาติ

คนที่มีสื่ออยู่ในมือชื่อสนธิ นำความหายนะมาสู่ประเทศโดยการสร้างความแตกแยกในหมู่คนไทย โดยมีบรรดาสื่อทั้งหลายเป็นตัวสนับสนุน วันนี้คนที่มีสื่ออยู่ในมือชื่อสนธิกำลังทำให้คนไทยเห็นว่าความหายนะนั้นเป็นดอกไม้ที่ควรรับไว้ โดยมีสื่อทั้งหลายเป็นตัวสนับสนุน

ไปลงนรกซะ ไอ้ผู้จัดการ, เนชั่น และสื่อเลวทรามที่ไร้จรรยาบรรณ, สามัญสำนึกและความรับผิดชอบ

ผู้จัดกวน

ไม่เป็นไร พวกสื่อที่เกิดไม่ทันอย่างสรยุทธ และพวกพ้องจะได้รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่า "แทรกแซง, ริดรอน, ปิดกั้น, บิดเบือน, สร้างภาพ" เป็นอย่างไร อาจทำให้พวกเขาหันไปหาคำว่าจรรยาบรรณบ้าง

999999

ระบอบทักษิณไม่ดีก็จริง แต่ไม่ใช่ว่าการกระทำในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เราไม่ยอมรับทักษิณ ไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับกับการฉีกรัฐธรรมนูญ

สมัยทักษิณว่าแย่แล้ว แต่ยังวิพากษ์วิจารณ์ สื่อยังลงข่าวว่ากล่าวได้ตลอด แต่ตอนนี้ต้องลงข่าวดีๆ ตามที่เรียกร้องแกมสั่ง ประชาชนห้ามแสดงความคิดเห็น
ปิดเว็บ งด SMS นี่หรือคือสิ่งที่สร้างภาพว่าประชาชนเห็นด้วย ถ้าเห็นด้วยจริงทำไมต้องปิดกั้น หรือกลัวว่าความจริงจะเปิดเผยว่าไม่ได้เป็นอย่างที่สร้างภาพ

สมน้ำหน้าสื่อจริง แย่กว่าสื่อเทียม

ตอนมีเสรีภาพ ก็ตามกัดนากยทักษิณฯ เอาเป็นเอาตาย พอถึงตอนนี้ก็วิ่งซบตีน ผบ.ทบ.มุสลิม อีกหน่อยคงไล่ให้ไประมาดวัน 5 ครั้งก่อนที่เขียนข่าวมัง สมน้ำหน้าซ่าส์นัก กล่าวว่านายกโกง กล่าวนายกแซกแซงสื่อ ตอนนี้เป็นไงเสรีเสียไม่มี

เราประนาณสื่อที่ทำไม่ทำหน้าที่ แต่เราไม่ได้เห็นด้วยกับการปฏิบัติหรอแม้จะมีลูกชายเป็นนายทหารก็ตาม

วันนี้นั่งรถสำรวจเห็นแต่คนใส่เสื้อดำ ๆ ดำ ๆ และก็ดำ ขอให้ดำตลอดไปเป็นการประท้วงเงียบ ๆ [emo5.gif][emo5.gif][emo5.gif]

ปฏิสนธิ

ขอบคุณที่ประเทศไทยยังมีคนทำสื่อดี-ดีอย่างคุณประวิตร ขอบคุณประชาไทที่ไม่ถูกปิด แต่จะขอบคุณอย่างมากถ้าช่วยปิดสื่อ ปิดเว็บผู้จัดการ เสรี ASTV เว็บพรรคบางพรรค.... แกนนำพาลธมิตร ลงนรกไปเลย[emo22.gif]

พลทหาร

ระบบ ที่เหมาะกับคนไทย คือ ระบบ ขุนนาง-ข้าทาส เพราะเคยชินตั่งแต่สมัยโบราณ ครั้งจะมาให้ ประชาธิปไตย ฟังเสียงข้างมากไม่ได้หรอก ทะเลาะกันวุ่นวาย ตอนนี้เห็นม่ะสามัคคีกันดี อี๋อ๋อ คณะปฏิรูป ชอบงี้ก็ไม่บอก ให้แต่แรกแล้ว

40

ถ้าว่า ถึงสื่อ หนังสือพิมพ์ ผมชอบแบบ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สมัยคุณกำพล น่ะ เขาลงข่าว เป็นกลาง ๆ เน้นข่าวชาวบ้านเป็นหลัก ไม่ถึงกับลงข่าวเลียแข้งเลียขาใคร ไม่ถึงกับลงข่าวแบบพุ่งชนฆ่าตัวตาย

สื่อก็คนเหมือนกัน ต้องกินข้าว หาเงินเลี้ยงลูก เห็นใจเขาหน่อย กลัวตายไม่ผิดหรอก

คน No Vote

พอเถอะครับ อย่าเอาแต่ติการปฏิวัติและอ้างประชาธิปไตยอยู่เลย

อยากให้เอาใจเขามาใส่ใจเราดูบ้าง

พวกคุณจะยับยั้งการคอรัปชั่นเพื่อพวกพ้องของกลุ่มนายทุนอย่างไร

ผมอยากให้มีการ"เสนอแนะ"มากกว่าประท้วงโดยที่ไม่ได้ช่วยอะไรชาติเลย

คน No Vote

ทุกคนครับใจเย็นๆ ค่อยๆคิดครับ

ก่อนจะประท้วงการปฏิวัติ มาช่วยกันคิด"เสนอแนะ"กันดีกว่าว่าควรทำอย่างไรไม่ให้นายทุนที่โกงบ้านโกงเมืองเข้ามาบริหารประเทศได้

ก่อนอื่นทราบกันมั้ยครับว่าทำไมการเลือกตั้งถึงแทนความต้องการของคนส่วนใหญ่ แต่มักไม่ได้คนที่ดีมาปกครองบ้านเมือง

บางคนตอบว่าเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนจนโง่ คิดไม่ทัน

ผมขอเถียงแทนว่าคนจนไม่ได้โง่ แต่พวกเขารอไม่ได้ต่างหาก เราคนกรุงเทพฯแม้ไม่ร่ำรวยแต่ไม่ถึงขนาดอดตาย แต่ชาวบ้านซึ่งขาดโอกาสพวกเขาไม่สามารถรอผลงานของรัฐบาลที่เห็นผลระยะยาวได้ ถ้าเป็นผมหรือคุณเองก็คงไม่อยากรอน้ำบ่อหน้า

สิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่รัฐบาลนายทุนนำมาใช้ในการตลาด ทำให้สามารถชนะการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และสามารถคอรัปชั่นอย่างไม่อายฟ้าดิน เพราะเลือกตั้งกี่ครั้ง มันก็เอาจุดนี้มาโฆษณาหากินกับพี่น้องคนจนได้ตลอด

ฉะนั้นอย่าเร่งรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งเลย มาช่วยกันคิดแก้ปัญหาดีกว่า!!

คน No Vote

ทุกคนครับใจเย็นๆ ค่อยๆคิดครับ

ก่อนจะประท้วงการปฏิวัติ มาช่วยกันคิด"เสนอแนะ"กันดีกว่าว่าควรทำอย่างไรไม่ให้นายทุนที่โกงบ้านโกงเมืองเข้ามาบริหารประเทศได้

ก่อนอื่นทราบกันมั้ยครับว่าทำไมการเลือกตั้งถึงแทนความต้องการของคนส่วนใหญ่ แต่มักไม่ได้คนที่ดีมาปกครองบ้านเมือง

บางคนตอบว่าเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนจนโง่ คิดไม่ทัน

ผมขอเถียงแทนว่าคนจนไม่ได้โง่ แต่พวกเขารอไม่ได้ต่างหาก เราคนกรุงเทพฯแม้ไม่ร่ำรวยแต่ไม่ถึงขนาดอดตาย แต่ชาวบ้านซึ่งขาดโอกาสพวกเขาไม่สามารถรอผลงานของรัฐบาลที่เห็นผลระยะยาวได้ ถ้าเป็นผมหรือคุณเองก็คงไม่อยากรอน้ำบ่อหน้า

สิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่รัฐบาลนายทุนนำมาใช้ในการตลาด ทำให้สามารถชนะการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และสามารถคอรัปชั่นอย่างไม่อายฟ้าดิน เพราะเลือกตั้งกี่ครั้ง มันก็เอาจุดนี้มาโฆษณาหากินกับพี่น้องคนจนได้ตลอด

ฉะนั้นอย่าเร่งรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งเลย มาช่วยกันคิดแก้ปัญหาดีกว่า!!

คนไทยรักชาติ

ขอบคุณที่ยังมี นักข่าวแบบนี้อยู่ในประเทศไทยครับ

เสียใจกับประชาธิปไตยที่เสียไป และจะสู้ให้ถึงที่สุดเมื่อโอกาสอำนวย

San

ให้พูดกันตรงๆผมว่าข่าวมติชนคุณภาพด้อยกว่าไทยรัฐ เพราะมักจะแทรกเนื้อหาโฆษณาชวนเชื่อไปด้วย อย่างเช่นวันนีได้อ่านเรื่องทัศนะของสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับการปฏิวัติ ดูเหมือนจะพยายามเลือกที่สรรเสริญเยินยอ ทั้งๆที่ถ้าได้ดูจาก Section รวมข่าว ของ Google แล้วก็พอจะเห็นได้ว่าฝรั่งมีทัศนคติทั้งบวกและลบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไปๆมาๆ รู้สึกว่าซื้อมติชนแล้วเหมือนเสียเงิน 10 บาท ให้คนมาล้างสมองตัวเอง อ่านแล้วต้องเช็คสอบทุกที

h

@@ ประชาไทขอทำการปิดความคิดเห็นนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม @@

จ ระกา

ก็ทีไอ้กันมันยังยึดกันโครมๆไม่เห็นมันประชาคมโลกทำอะไรมัน แถมยังยกหางให้เป็นโคตรประชาธิปไตย ผมว่าเรามาดูกันก่อนได้ไหม 2อาทิตย์เอง คงไม่มีใครลงแดงประชาธิปไตยหรอกนะ

อืม

ต้องสนับสนุนคณะกรรมการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งอย่างเที่ยงธรรมโดยเร่งด่วน

เพื่อไร....

ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า หลายคนที่เข้ามา เวบนี้ ไม่ไปเลือกตั้ง หรือไปเลือก บ่อยครั้งไม่ได้ลงคะแนนให้ใคร

คิดว่าตัวเอง เป็นพวกมีความคิด มีสติปัญญา มาก เลือกใครเข้าไป ไม่มีใครน่าสนใจ

ตัวเอง กับความคิดตัวเองน่าสนใจสุดๆ

แล้วมาใฝ่ หาไรกันถามจิงๆเถอะ

y

ผู้ก่อการร้ายมุสลิมยึดประเทศ อีกไม่นานก็จะเป็นเหมือนอิรัก กับ อัฟกานิสถาน

วังหลัง

สมควรแล้วที่ เดอะเนชั่นไม่เอา
บทความนีผู้เขียนคงยังไม่เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของคนไทยส่วนใหญ่ที่ติดตามข่าวสารอย่างเป็นกลาง ไม่ตามกระแส หรืออีกนัยหนึ่งคือขึ้นมาไม่สูงพอที่จะมองเห็นปัญหาจริงๆ เพราะในความเป็นจริงประเทศไทยถูกปกครองด้วยกระบอกปืนและเผด็จการมาตลอด ตั้งแต่ทักษิณยึดครองกองกำลังทักษิณ โดยมีแกนกองกำลังใหญ่คือ ตำรวจ กองกำลังรองคือทหาร ตท.10 จากการใช้อำนาจในทางลับและเปิดเผย ควบคุมทั้งฝ่ายบุ้นและบู้ เช่นกรณีซุกหุ้น กรณียึดองค์กรพลังงานปิโตเคมี การคอรัปชั่นแบบโปร่งใส การให้ญาติพี่น้องเข้ามาดูดกิน ซื้อขายตำแหน่ง สั่งฆ่าตัดตอนผู้ค้ารายย่อย588ศพ เพื่อผู้ค้ารายใหญ่ที่เป็นพลพรรคของตนจะปลอดภัย ความมืดมนคดีทนายสมชายที่สาบสูญ กรณีตากใบที่ปล่อยให้มีการทารุณผู้ประท้วงมือเปล่าจนตายไปหลายสิบ กรณีรือเซะที่กระทำเกินกว่าเหตุฆ่าแบบไม่ต้องปรานี ซึ่งไม่แตกต่างหรือมากกว่าจอมเผด็จการทุกคนที่ผ่านเข้ามาครองอำนาจแผ่นดินสยาม เพียงแต่แตกต่างตรงวิธีการเข้ามายึดอำนาจเท่านั้น แล้วผลที่ตามก็พิสูจน์ได้ว่า ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ประชาชนอยู่กันด้วยความหวาดระแวง ความสบสน อำนาจมืดความกลัวที่นายกคนนี้หยิบยื่นให้คืบคลานทั่วทุกหัวระแหง ฝังเข้าไปในหัวคนไทยทุกวัน จนกลายเป็นความเก็บกดกลายเป็นความเกลียดชังและต่อต้านลึกๆ นี่แหละเมื่อทหารออกมาจับปืนปฏิวัติ คนไทยไม่รู้สึกกลัวทหารพาลูกจูงหลานออกมาถ่ายรูปกันตั้งแต่วันแรก เพราะเข้ารู้ว่าหมดยุคทรราชย์ตำรวจแล้ว มีทหารออกมาช่วยเขาออกจากความมืด ความหวาดกลัว อุณหภูมิความร้อนภายใต้กระบอกปืนตำรวจที่ใกล้ตัวมันน่ากลัวร้อนแรงกว่ากระบอกปืนของทหาร เพราะที่ผ่านมาเขารู้ว่าทหารจะราวีใคร อย่างน้อยก็มีการให้โอกาส ประกาศให้ยุติให้เลิก ให้เวลา ไม่เหมือนที่ผ่านมา ตำรวจจะอุ้มใคร ฆ่าใครดูเหมือนจะไร้เหตุผล แอบกระทำเหยี่ยงโจรผู้ร้าย และเหยื่อมักจะไม่มีทางสู้หรือมีโอกาสป้องกันตัว เพราะเขาจะเลือกยิงข้างหลัง เลือกเหยื่อไร้อาวุธ หลีกเลี่ยงการต่อสู้ซึ่งหน้า แบบตัวๆ นี่คือสิ่งที่ผู้คนหวาดกลัวที่สุด ทำให้เขาต้องยอมสยบกับยุคเผด็จการตำรวจ แต่ประชาชนก็รู้ว่าอุณหภูมิยังร้อนอยู่ อย่างน้อยฝนก็ตกลงมาล้างเม็ดทรายแห่งความกลัวให้หลุดล่อนออกจากตัวเขา อย่างน้อยเขาก็มีหยาดฝนที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตที่เหลืออยู่ ท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุแห่งนี้ อย่างน้อยพวกเขาก็มีโอเอซีดแห่งบิดาของประเทศสยาม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสุดท้ายที่พวกเขาจะยึดถือเป็นที่อยู่ที่ตายของเขา นี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมคนไทยที่ไม่มีผลประโยชน์กับเผด็จการทักษิณ จึงชมชอบ คปค.ชุดนี้ เพราะพวกเขาคือทหารแห่งพระราชาพระราชินีแห่งสยามประเทศครับ[emo2.gif]

บอ กอ

ค่อนข้างเห็นด้วยแม้จะไม่ทั้งหมดในส่วนที่พาดพิงทักษิณ

อย่างน้อยในยุคทักษิณ ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ ด่าทอ โจมตีรัฐบาลได้ มีการชุมนุมประท้วงได้ สื่อด่าได้สารพัด

แต่ทำไมในยุคที่คปค อ้างประชาธิปไตยแต่ทำแบบยุคทักษิณไม่ได้

อะไรคือรัฐตำรวจ มาแบบเดียวกับระบอบทักษิณอย่างนั้นหรือ แทบไม่มีใครขยายความหรือหาหลักฐานมาพิสูจน์เรื่องนี้เลยแม้แต่น้อย

การจัดฉาก ผมอยากถามว่าตอนนี้ทุกคนยังเชื่อว่าคาร์บอมบ์คือการจัดฉากหรือว่าเป็นการวางยา

ใครอุ้มทนายสมชาย ใครสั่งฆ่าคนที่กรือเซะและตากใบ
ใครตอบได้ไหมว่ามันจะไม่มาจากขบวนการเดียวกับที่ล้มทักษิณอยู่ในเวลานี้

อย่าลืมว่า แผนการปฏิวัติมิได้เพิ่งเกิดแค่ 2 วันตามที่พล อ สนธิบอก แต่มันดำเนินมา 8 เดือนแล้วตามคำอ้างของสะพรั่ง

เรากลัวรัฐตำรวจที่ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเหมือนกับยุค พล ต อ เผ่า ศรียานนท์ตรงไหน แต่อ้าแขนรับ รัฐทหาร
ซึ่งตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเขารุกคืบ ปิดประตูอุดช่องโหว่ต่างๆ เพื่อที่จะได้มีอำนาจอีกครั้ง
ผมอยากให้สื่อทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีกว่าการเสนอภาพข่าวคนแจกดอกไม้ ถ่ายรูปหน้ารถถัง
ตอนนี้ถามว่าสื่อมีเสรีภาพแค่ไหน รู้สึกถึงการถูกควบคุมจริงๆ แล้วใช่ไหม

เอือมชวน

คห.107 เขารอมานานแล้ว รัฐบาลกี่รัฐบาล ไม่สามารถทำให้พวกเขามีกินมีใช้ได้ งบประมาณแต่ละปี กว่าจะมาถึงรากหญ้าก็เหลือแต่เศษ
แต่พอมารัฐบาลนี้ พวกเขาได้รับตรงๆ เช่น โครงการ 30 บาท กองทุนหมู่บ้าน Otop เป็นต้น

อัตตา

ประชาธิปไตย ที่เคยมีมา สร้างความสุขให้กับประชาชนได้จริงๆหรือ ? แล้วประชาธิปไตย ที่กำลังจะได้มา จะสร้างความสุข(อย่างสงบ) ให้กับประชาชนได้จริงไหม ?

ya

ไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติ/ ปัญหาทั้งหมดของชาติมาจาก การแย่งชิงอำนาจกันระหว่าง กลุ่มเห็นแก่ตัวกลุ่มใหม่ทักษิณ กับ กลุ่มเห็นแก่ตัวกลุ่มเก่า คือ พรรคประชาธิปัติ นักวิชาการเสียประโยชน์ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สื่อมวลชนที่เสียประโยชน์/ เป็นไปได้หรือไม่ที่ี่ระบอบทักษิณเป็นแค่สิ่งอุปโลกขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการกลับมาของอำนาจเก่าแล้วคุณก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของผู้ช่วยเร่งคืนเร่งวันนั้นให้มาถึง? /เขาเตรียมการวางแผนร่วมมือกับสนธิลิ้ม
โดยสนธิลิ้ม มีหน้าที่สร้างความแตกแยก ปลุกระดมวลชน โดยใช้วิธีอ้างในหลวง
ฝ่ายทหารก็ใช้ขอ้อ้างนี่หละในการปฎิวัติ
เป็นทฤษฎีสมคบคิดกัน กัน ระหว่างคน2กลุ่ม สนธิลิ้ม+สนธิ ทหาร(โดยผู้อยู๋เบื้องหลังคือผู้มีบารมีที่อยากเป็นนายก)/
*** " ผมขอสนับสนุน ระบอบประชาธิปไตย " *** "อยากเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด" ***อย่าให้ประเทศชาติ เป็นอย่าง...Iraq และ...Afghanistan ก็แล้วกัน [emo11.gif]

คนโดนปล้นเสียง

[emo11.gif]*** " ทุกวันนี้ก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าในหลวงท่านเห็นด้วย เพราะไม่มีทั้งประกาศแต่งตั้งที่ลงพระปรมาภิไธย ไม่มีพระราชดำรัส ไม่มีข่าวใดๆจากในหลวงเลย มีแต่เอารูปมาโชว์เพื่อลดกระแสใบเดียว ผมเป็นห่วงพระองค์ท่านจริงๆ กลัวเป็นการปฎิวัติลวงโลก และจากกระแสรับสั่งต่อคณะผู้พิพากษาที่ให้จัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตย ยังไงก็เชื่อว่าพระองค์ท่านต้องไม่เห็นด้วยแน่ " *** [emo11.gif]

...

[emo11.gif]"ผู้ก่อการร้ายมุสลิมยึดประเทศ อีกไม่นานก็จะเป็นเหมือนอิรัก กับ อัฟกานิสถาน"[emo11.gif]

nong

So glad that P^*Wit is still thegood guy among the evil at Nation.

Cheer up and stand on your side (Anti-coup)

a .dec

เว็บนี้ต่อต้าน คปค หรอครับ .. แล้วทำไมไม่คิดบ้างครับว่า การที่ทำแบบนี้แล้ว สถานการณ์มันจะดีขึ้น มัวแต่คิดว่า รัฐประหารมันเลวอย่างเดียว ลองฟังเหตุผลหลายๆฝ่ายดูแล้วค่อยมาตัดสิน ดูสิครับ

8o

สื่อทุกวันนี้ หากินโดยแชร์ข่าวกัน คัดลอกและดัดแปลงเสริมแต่ง ให้แตกต่างกันบ้าง ทั้ง นสพ และ ทีวี ประหยัดแรงงานดี หลอกขายประชาชน ได้ตังค์

l;

สงสารไอ้พวกนักข่าว มันก็กลัวกระบอกปืน น่ะ มันเลยต้องทำข่าวแบบที่เห็นอยู่ มันก็ดีแต่แฉ ดาราคนนั้น เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ ละเมิดสิทธิสเสรีภาพส่วนบุคคล

l;

สงสารไอ้พวกนักข่าว มันก็กลัวกระบอกปืน น่ะ มันเลยต้องทำข่าวแบบที่เห็นอยู่ มันก็ดีแต่แฉ ดาราคนนั้น เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ ละเมิดสิทธิสเสรีภาพส่วนบุคคล

เสรีไทย

อยากถาม คปค. และนายสนธิบ้างว่า ประเทศมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าสมัยชวน(ปชป.) สนามบินสุวรรณภูมิสร้างสำเร็จ พัฒนาคุณภาพรากหญ้าให้เข้มแข็ง การพัฒนาประเทศเป็นที่ยอมรับชื่อถือจากต่างประเทศ แบบนี้ประเทศล่มจมได้ไง แล้วพวกคุณปฎิวัติขัดกับหลักประชาธิปไตยโดยแท้ ขอบอกเลยว่าไม่นาน พวกคุณคือ โจรทำลายบ้านเมืองตัวจริง

เบื่อ

ความอิจฉาของใครบางคนทำให้ประเท ศไทยต้องมีวันนั้อีกครั้ง

นารี

เราก็รู้ทันเกมตั้งแต่แรกแล้วว่า ทักษิณ มีความผิด ตรงที่ เก่งเกินไป เด่นเกินไป ประเทศนานาชาติยอมรับในความสามารถ ทักษิณประสบความสำเร็จมากเกินไป ประชาชนส่วนใหญ่เห็นทักษิณเป็นวีรบุรุษ ประชาชนรักใคร่ ศรัทธา ชื่นชม
คนบางคน อดรนทนไม่ได้ ต้องเปิดการจัดฉาก ให้ท้ายสนธิ ลิ้มทองกุล ออกมาปลุกระดมมวลชน ใส่ร้ายป้ายสีทักษิณ สื่อชั่วรวมหัวกัน คนไทยหูเบาหลายคน เชื่อว่า ข่าวเท็จที่ออกมาทุกวันๆนั้น เป็นเรื่องจริง ผู้ยิ่งใหญ่ที่หมั่นไส้ทักษิณ เพราะความอิจฉาริษยา ทักษิณโดดเด่นเกินไป ต้อง "ดับดาวรุ่ง" ก่อนที่จะกลายเป็นดาวค้างฟ้า
ขอให้การกระทำที่สกปรกเช่นนี้ เห็นแก่ตัวเช่นนี้ จงส่งผลให้ผู้กระทำกรรมชั่วโดยไม่เห็นแก่ความสุขสงบและการอยู่ดิกินดีของประชาชนชาวไทย ขอให้ผลกรรมจงคืนสนองต่อผู้กระทำ ร้อยเท่า พันเท่า ขอให้สิ้นเชื้อ สิ้นตระกูล และถูกโค่นล้ม เฉกเช่น ที่ตนเองได้กระทำไป เพื่อการโค่นล้มทักษิณ ขอให้ผู้ที่ทำลายทักษิณ จงถูกทรยศจากคนสนิทใกล้ตัว ขอให้หมดอำนาจวาสนา ในเร็ววันด้วยเถิด

ไม่ชอบสนธิ

มีลูกมีหลานอย่าตั้งชื่อว่าสนธิ ชื่อนี้อัปมงคล

ว้าเหว่

เราก็คิดเหทือนกับความเห็นที่128เด๊ะๆ

และเราก็ขอร่วมสาปแช่งด้วย เพี๊ยง!!![emo7.gif]

ประเวทย์ วามตา

การที่ทางการตั้ง กกต.ขึ้นมาเพื่อเป็นกลางในการเลือกตั้งแต่ละครั้งนั้น ( ถ้าเป็นกลางจริงๆมันก็ดีหรอกครับแต่ กกต. ที่ผ่านมานี้มันเฆ้นแก่เงินทั้งนั้นครับ ขฯดที่ว่า นายบุญเลิศ ที่เลือกตั้งนายยกเทศมนตรีเขาชื้อเสียงแบบโจ่งแจ้ง กกต.ยังไม่ให้ใบแดงเลย ) ไม่มีประโยชน์หรอกครับกับการที่เอาเงินไปเสียให้กับ กกต.ที่ไม่เป็นกลางแบบนี้ ผมว่าเอาเงินไปบริจาคซื้ออาหารให้หมาจรจัดกินดีกว่าครับ ถ้าท่านอยากรู้ความจริงที่มากไปกว่านี้ขอให้ดิตต่อโดยตรงไปที่กระผมได้เลย ( นายประเวทย์ วามตา 224 ม.2 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 หรือ โทร 05-81 - 0220615ได้ตลอดเวลา ( 24 ชม.)ครับ