4 อาจารย์นิติ มธ. แถลงประณามการรัฐประหารและเรียกร้องให้กลับสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด

แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฉบับที่  1

 

 ตามที่ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งกระทำการ "รัฐประหาร" โดยได้ใช้กำลังอาวุธเข้าล้มล้างรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเมื่อวันที่  19 กันยายน 2549 นั้น มิว่ากลุ่มบุคคลข้างต้นจะอาศัยเหตุผลอย่างไร คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดังมีรายนามตอนท้าย มีความจำเป็นต้องออกแถลงการณ์เพื่อแสดงความเห็นถึงเรื่องดังกล่าว ดังนี้

 

 1. ขอคัดค้านและประณามการรัฐประหารในครั้งนี้ เพราะถือเป็นการกระทำที่ไม่เคารพและเป็นการย่ำยีอำนาจการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกผู้บริหารประเทศโดยตัวของประชาชนเองตามครรลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 

2. ขอคัดค้านและประณามการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เพราะถือว่าเป็นการทำลายสัญญาประชาคมของประชาชนโดยวิถีทางที่มิอาจรับได้อย่างยิ่งตามกระบวนการประชาธิปไตย

 

3. ขอคัดค้านและประณามการทำลายเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชน โดยเฉพาะการห้ามมิให้มีการแสดงออกถึงความไม่เห็นพ้องด้วยกับการรัฐประหารในครั้งนี้ตามสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

 

4. ขอคัดค้านและประณามการจำกัดสิทธิในร่างกายของประชาชนที่บุคคลกลุ่มนี้ได้ทำการจับกุมผู้ที่ประท้วงการกระทำรัฐประหารไปคุมขัง อันถือเป็นการกระทำโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ

 

 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดังมีรายนามตอนท้ายมิได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดในการออกแถลงการณ์ครั้งนี้ นอกจากมีความมุ่งหมายประการเดียวคือ ขอเรียกร้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปสู่ครรลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเร็วที่สุด อนึ่ง จะมีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป จนกว่ากลุ่มบุคคลผู้ทำการรัฐประหารจะกระทำการทั้งหลายทั้งปวงที่สอดรับกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเคารพสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างแท้จริง

 

 รองศาตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์

 รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

 อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล

 อาจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร

 

 คณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์