แถลงการณ์ถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เครือข่ายสลัม 4 ภาค                                          สามัคคีคนสลัม รวมพลังคนจน

 

 

30 ตุลาคม 2549

 

เรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

 

            ตามทีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชาติต่างๆตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยแต่ขาดความมั่นคงนั้น ที่ผ่านมาเครือข่ายสลัม 4 ภาค ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของชาวชุมนุมแออัด ก็ได้ใช้โอกาสนี้รณรงค์เสนอนโยบายต่อสาธารณะและรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีนี้เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข (คปค.) ยึดอำนาจจากรัฐบาล พ...ทักษิณ ชินวัตร ทางเครือข่ายสลัม 4 ภาค จึงได้เลื่อนการทำกิจกรรมมาจนบัดนี้ เนื่องจากเห็นว่าได้มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว

 

            ในโอกาสนี้เครือข่ายสลัม 4 ภาค ใคร่ขอเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครดังนี้

1.                ในหลักการเครือข่ายสลัม 4 ภาค เห็นด้วยกับนโยบายบ้านมั่นคง ของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ที่ให้ชุมชนสามารถปรับปรุงที่อยู่อาศัยในที่ดินเดิมและมีหลักประกันความมั่นคงโดยการเช่าระยะยาว หรือผ่อนชำระในราคาถูก เพื่อไม่ให้ชาวชุมชนต้องเป็นสลัมบุกรุกเหมือนดังที่เป็นอยู่ โครงการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ดีกว่านโยบายรื้อย้ายออกไปนอกเมืองหรือโครงการแฟลตของการเคหะแห่งชาติ แต่ยังมีอุปสรรคในทางปฏิบัติที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้โครงการคืบหน้าไปได้

2.                เพื่อแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติจากโครงการบ้านมั่นคง มีข้อเสนอต่อกรุงเทพมหานครดังนี้

2.1            กรณีชุมชนริมคูคลองที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล ขอให้ทางกรุงเทพมหานครสนับสนุนให้ชุมชนได้มีสัญญาเช่าที่ดิน เพราะการปรับปรุงบ้านชาวบ้านต้องมีหนี้สิน หากไม่มีหลักประกันว่าจะไม่ถูกไล่ที่ ก็ยากที่ชาวบ้านจะร่วมมือได้

2.2            แก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคาร เพราะข้อกำหนดที่ให้การปลูกบ้านต้องห่างจากชายที่ดินข้างละ 2 เมตร ขณะที่ชุมชนมีที่ดินเพียง 20 ตารางวา กว้างเพียง 4 เมตร ถ้าปฏิบัติตามกฎนี้ก็แปลว่าไม่สามารถปลูกบ้านได้ เมื่อชุมชนไม่ทำตามก็อาจถูกฟ้องร้องดังที่เกิดขึ้นที่ชุมชนบ่อนไก่ ที่ถูกสำนักงานเขตปทุมวัน กทม. ฟ้องและศาลตัดสินปรับเป็นเงินกว่า 1 ล้านบ้านแล้ว ทั้งๆที่ชุมชนทำตามนโยบายของรัฐบาลแต่กลับถูกหน่วยราชการฟ้องและรัฐบาลก็ไม่ได้สนใจ ดังนั้น กรุงเทพมหานครควรมีการแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยมีผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขระเบียบดังกล่าว

 

ทั้งนี้เครือข่ายสลัม 4 ภาค ใคร่ขอเรียนด้วยความเคารพว่า ในการแก้ไขปัญหาให้กับคนยากจนนั้น จะต้องเอาสภาพปัญหาเป็นตัวตั้ง แล้วแก้ไขปัญหาตามสภาพข้อเท็จจริง หากกรุงเทพมหานครยึดถือเอากฎระเบียบเป็นตัวตั้ง แล้วไม่ยอมแก้ไขกฎระเบียบนั้น ก็ยากที่จะแก้ไขปัญหาได้ สุดท้ายนี้เครือข่ายสลัม 4 ภาค หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางกรุงเทพมหานครจะพิจารณาสั่งการตามที่เสนอ และใคร่ขอติดตามถามความก้าวหน้าหลัง 30 วัน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายจินดา เจริญสุข)

          ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์