กกร.เสนอตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะกิจ3จังหวัดใต้ต่อนายกฯ7พ.ย.

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ ประธานคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) กล่าวว่า ในวันที่ 7 พ.ย.49 ตนเองจะนำข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนที่ขอให้ตั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส เป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะกิจ เสนอต่อพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี

 

นายสมเกียรติ เปิดเผยอีกว่า ข้อเสนอดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ ขอให้รัฐบาลจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ให้กับผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดภาคใต้ รวมทั้งยกเว้นภาษีต่างๆ เช่น ภาษีที่ดิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาความไม่สงบ รวมทั้งปัญหาต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น เพื่อดึงไม่ให้นักลงทุนหรือผู้ประกอบการหนีออกจากพื้นที่

 

นายสมเกียรติ เปิดเผยต่อว่า นอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลกำหนดมาตรการในการดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ให้มากขึ้น เช่น กำหนดให้มีผลประโยชน์มากกว่าในเขตส่งเสริมการลงทุนอื่นๆ ซึ่งขณะกำลังพิจารณารายละเอียดกันอยู่ เนื่องจากพื้นที่ 3 จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งจังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดนราธิวาส มีศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและการปลูกปาล์มน้ำมัน ส่วนจังหวัดยะลา มีศักยภาพด้านการปลูกยางพาราและอุตสาหกรรมยางแบบครบวงจร

 

นายสมเกียรติ กล่าวด้วยว่า ส่วนข้อเสนอในเบื้องต้น ในการสร้างความเชื่อมมั่นให้นักลงทุน ขอให้รัฐบาลดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และขอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด เพราะช่วยป้องกันเหตุร้ายและสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้

 

"เราไม่อยากให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบมากไปกว่านี้อีกแล้ว ซึ่ง กกร.ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของสภาธุรกิจชายแดนใต้ที่ตนเป็นประธานอยู่ด้วยนั้น เป็นห่วงในเรื่องนี้มาก ซึ่งเราทราบดีว่าธุรกิจในพื้นที่มีปัญหาทั้งจากความไม่สงบและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น" นายสมเกียรติ กล่าว 

เรื่องจริง

ฝันไปหรือเปล่า เขตที่ดีกว่านี่คนยังไม่ใครลงทุนเลย เขตแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะมายึดเอาเมื่อใหร่ มองแล้วมืดมน นอกจากนักลงทุนมุสลิมด้วยกัน ไม่มีทางที่คนไทยจะอยู่ในพื้นที่แบบนี้ได้ ต่อไปก็สถาปณาเป็นสาธารณะรัฐปัตตานีตามแผน