เลขาฯ ศาล รธน.เผยตุลาการรับทราบคดียุบ 5 พรรคแล้ว สัปดาห์หน้ารู้กรอบพิจารณา

วานนี้ (14 พ.ย.2549) นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องที่ส่งมาจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ ตามมาตรา 67ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เนืองจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยหัวหน้าพรรค ในฐานะเป็นผู้แทนของพรรคประชาธิปัตย์ รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรค ได้กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระทำการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรือขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 66 (2 )และ(3)

 

ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาคำร้องของอัยการสูงสุดที่ขอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักไทย ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง เนื่องจากกรรมการบริหารระดับสูงของพรรคไทยรักไทย และในฐานะผู้แทนของพรรคไทยรักไทย ได้กระทำการอันมีลักษณะเป็นการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกระทำการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรือขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา 66 ( 1 ) และ (3) ของพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง

 

นายไพบูลย์ ยังกล่าวด้วยว่า การพิจารณาของคณะตุลาการวันนี้เป็นการรับทราบคำร้องและคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเท่านั้น ซึ่งที่ประชุมยังไม่ได้พิจารณาลงลึกถึงเนื้อหาในตัวคำร้อง คาดว่าในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย.คณะตุลาการจะพิจารณาถึงกรอบการพิจารณาในคดีคำร้องยุบพรรคดังกล่าวว่า ที่ประชุมจะมีดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดระยะเวลาการยื่นบัญชีพยาน หรือกรอบระยะเวลาการพิจารณา เชื่อว่าจะมีความชัดเจน ส่วนการพิจารณายุบพรรคการเมืองทั้ง 5 พรรคที่ส่งมาจากอัยการสูงสุดนั้นจะมีการร่วมคำร้องทั้ง 5 พรรคไว้ในสำนวนเดียวกันหรือแยกพิจารณาคำร้องเป็นรายคดีไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะตุลาการ เพราะขณะนี้ที่ประชุมทราบแล้วว่าคดีทั้ง5 พรรคมีความเกี่ยวเนื่องกัน

 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายถาวร เสนเนียม รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ อยากให้การพิจารณาคดียุบพรรค มีการถ่ายทอดสดจะสามารถทำได้หรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตุลาการที่จะพิจารณา แต่อย่างไรก็ตามในระเบียบวิธีพิจารณาก็ได้มีข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าวไว้แล้วว่าให้ดำเนินการไต่สวนโดยเปิดเผย

 

เมื่อถามว่า ขณะนี้คณะตุลาการฯได้รับทราบหรือยังว่า ทางพรรคประชาธิปัตย์ได้แต่งตั้งนายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคฯมาเป็นหัวหน้าคณะในการสู้คดียุบพรรค นายไพบูลย์ กล่าวว่า ทางพรรคประชาธิปัตย์ได้ยืนหนังสือแต่งตั้งเข้ามาแล้ว แต่ตนไม่ทราบว่าในเนื้อหาของหนังสือว่าได้แต่งตั้งบุคคลใดมาทำหน้าที่บ้าง ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย.ตนก็จะนำหนังสือดังกล่าวนี้นำเสนอต่อตุลาการฯให้ได้พิจารณา

 

อย่างไรก็ตามในการพิจารณาเรื่องยุบพรรคนั้นทางคณะตุลาการฯก็จะมีการพิจารณาอย่างต่อเนื่องทุกวันอังคารและพฤหัสบดี แต่หากช่วงระหว่างที่มีการนับสืบพยานซึ่งจะต้องใช้เวลาในการสืบพยาน ดังนั้นในระหว่างการสืบพยานตุลาการก็อาจจะหยิบเรื่องอื่นมาพิจารณาไปก่อน

         

นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมคณะตุลาการได้รับทราบเรื่องที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นเรื่องของให้ตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองเพิ่มอีก 3 พรรค คือ พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรครักษ์แผ่นดินไทย และพรรคธัมมาธิปไตย อย่างไรก็ตามกรณีคำขอให้ยุบพรรคดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องของอัยการสูงสุดที่ขอให้ยุบพรรคทั้ง 5 พรรค เพราะไม่ใช่ความผิดตามมาตรา 66 แต่เป็นเรื่องของการกระทำผิดในเรื่องการรับสมาชิกพรรค การไม่จัดประชุมตามปฏิทินประจำปีของพรรคการเมือง

 

ด้านนายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตส.ส. นครพนม พรรคไทยรักไทย กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่า อดีตส.ส.ไทยรักไทยอยู่เบื้อหลังการปลุกกระแสให้ประชาชนออกมาต่อต้านคมช.และรัฐบาลรวมถึงกดดันการพิจารณาของศาลในคดี ยุบพรรคไทยรักไทยที่ศาลจะพิจารณานัดแรกในวันที่ 14 พ.ย.ว่า เรื่องนี้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ได้ย้ำกับสมาชิกและอดีตส.ส. อยู่เสมอว่าต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองและเชื่อว่าศาลสถิตยุติธรรม ต้องให้ความเป็นธรรมกับพรรคไทยรักไทย หากเคลื่อนไหวอะไรตอนนี้ก็อาจจะถูกแปรเจตนารมณ์ผิดว่าต้องการกดดันศาลรัฐธรรมนูญ

 

 "จากสถานการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าคมช.และรัฐบาลมีพฤติกรรมบริหารงาน 2 มาตรฐาน มีการตั้งธงที่จะยุบสลายพรรคไทยรักไทยโดยเร็ว เพราะเกรงว่าประชาชน ที่รักและศรัทธาจะลุกขึ้นมาต่อต้าน ผมในฐานะส.ส. อีสานยอมรับว่ามีประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก ไม่ใช่แค่ภาคอีสานมาสอบถามว่าพรรคไทยรักไทยจะถูกยุบจริงหรือ ซึ่งเป็นการถามด้วยความเป็นห่วง เพราะประชาชนเคยใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยเลือกพรรคไทยรักไทยเข้ามา แต่ไม่มีสิทธิในการเรียกร้องใดๆ หลายคนถึงกับบอกว่าจะให้เคลื่อนไหวแสดงพลังอะไรก็ขอให้บอก ซึ่งผมก็ได้ยับยั้งไป เพราะไม่อยากให้ถูกมองว่าเป็นคลื่นใต้น้ำ หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับว่าการยุบพรรคไทยรักไทยมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่" นายศุภชัย กล่าว

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์