๛ Entering the True Way

ความตาย..ไม่ว่าจะเป็นการแตกสลายของตัวตนในแต่ละขณะ ความล้มเหลวของโครงการล้านแปด การพลัดพรากจากคนที่เรารัก ความเจ็บป่วยทางกาย หรือการสิ้นสลายของร่างกายนี้ในที่สุด...

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์