เรื่องของตลาดและการกิน 1

โดยธรรมดาแล้วผมชอบเดินตลาด สำรวจผัก-ปลา-อาหารและของที่ชาวบ้านเอามาขายอยู่เป็นประจำ แน่นอนตลาดและวัด (รวมถึงศาสนสถานของทุกศาสนา) ย่อมเป็นตัวบ่งชี้ความเจริญของชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งสามารถบ่งบอกความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของภูมิภาคนั้นๆ ได้มากทีเดียว

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์