นิทรรศการ "คำ" # 2

ประภัสสร เสวิกุล เคยบอกไว้ในเรื่องสั้น "อีกวันหนึ่งของตรัน" ฉันคิดว่า "ความหมายของคำ" ก็เช่นเดียวกัน

เมื่อตัวหนังสือรวมกันเป็นแถว แต่ละประโยคอาจสร้างความรู้สึกในใจคนอ่านแตกต่างกันไป

อย่างไรก็ดี ทัศนะที่แตกต่าง คือสิ่งที่ทำให้ "คำ" ทั้งหลายแตกยอดและมีชีวิตอีกต่อไป

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์