โพลล์ชี้กว่า 59%ไม่เห็นด้วยนายกฯไม่ต้องมาจากเลือกตั้ง

7 ธ.ค. 2549 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคมนี้ กรุงเทพโพลล์สำรวจพบส่วนใหญ่ 81.5% รู้กำลังดำเนินการร่างรธน. 47.9 % เชื่อมั่นจะได้รธน.เป็นของประชาชน 59.8%ไม่เห็นด้วยที่จะกำหนดให้นายกฯ ไม่ต้องมาจากเลือกตั้ง ร้อยละ 55ไม่แน่ใจรธน.จะนำไปสู่ปฏิรูปการเมืองสำเร็จ

 

เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนฉบับปี 2540 ที่ถูกยกเลิกไป หลังเหตุการณ์ยึดอำนาจ 19 กันยายน 2549 ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง"รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในความเห็นของประชาชน"

 

โดยเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 1-5 ธันวาคม จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ในทุกภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุรี จำนวน 1,390 คน สรุปผลได้ดังนี้

 

1.ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 5 รู้ว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังมีการดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อีกร้อยละ.5 ระบุว่าไม่ทราบ และเมื่อให้กลุ่มที่ระบุว่าทราบ ให้คะแนนความพึงพอใจต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ คะแนนเต็ม 10 ผลปรากฏว่า เห็นว่ามีความรวดเร็วในการดำเนินการได้ 4.15 คะแนน การเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ 4.32 คะแนน ความชัดเจนโปร่งใสของกระบวนการสรรหาสมัชชาแห่งชาติที่เป็นต้นทางของสภาร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้.41คะแนน

 

2.ความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน

 

เพื่อประชาชน ร้อยละ 47.9 เชื่อมั่น (โดยเชื่อมั่นมากร้อยละ 6.6 และค่อนข้างเชื่อมั่นร้อยละ 41.3)และ ร้อยละ 52.1ไม่เชื่อมั่น (โดยไม่เชื่อมั่นเลยร้อยละ 7.3 และไม่ค่อยเชื่อมั่นร้อยละ 44.8)

 

3.หากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะกำหนดให้นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง ร้อยละ 21.3 เห็นด้วย, ร้อยละ 59.8ไม่เห็นด้วยและ ร้อยละ 18.9ไม่แสดงความเห็น

 

4.สำหรับแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ร้อยละ 26.9 เห็นว่าควรมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ,ร้อยละ.6 เห็นว่าควรนำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาปรับแก้บางจุดโดยจุดที่เห็นว่าควรปรับแก้มากที่สุดคือ ต้องเปิดช่องให้สามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้มากขึ้น ไม่ให้ฝ่ายการเมืองมาครอบงำองค์กรอิสระได้เหมือนที่ผ่านมา และการลงโทษเอาผิดกับนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชัน และ ร้อยละ 33.5ไม่แสดงความเห็น

 

5.ความเชื่อมั่นว่าการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะทำให้ประเทศไทยปฏิรูปการเมืองได้สำเร็จ ร้อยละ 32.5 เชื่อว่าการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะทำให้ประเทศไทยปฏิรูปการเมืองได้สำเร็จ, ร้อยละ 12.5 ไม่เชื่อว่าการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะทำให้ประเทศไทยปฏิรูปการเมืองได้สำเร็จ เพราะนักการเมืองยังเป็นคนหน้าเดิมๆ/ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่ารัฐธรรมนูญและประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ เป็นต้นและ ร้อยละ 55.0ไม่แน่ใจ

 

6. สำหรับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยปฏิรูปการเมืองได้เป็นผลสำเร็จ(ตอบได้มากกว่า ข้อ) ร้อยละ 66.6 เห็นว่าขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนเป็นสำคัญ ร้อยละ 54.5 เห็นว่าขึ้นอยู่กับนักการเมือง/ผู้มีอำนาจที่จะนำรัฐธรรมนูญมาใช้เป็นสำคัญ ร้อยละ 46.8 เห็นว่าขึ้นอยู่กับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ ร้อยละ 5.7 เห็นว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น อาทิ จิตสำนึกของคนในชาติ และระดับการศึกษาของประชาชน เป็นต้น

 

7.ในส่วนความคิดเห็นต่อการนัดชุมนุมต่อต้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) และรัฐบาลชุดปัจจุบันในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ ที่ท้องสนามหลวง ร้อยละ 78.6ไม่เห็นด้วยกับการนัดชุมนุมดังกล่าวและ ร้อยละ 21.4เห็นด้วย

 

ที่มา: เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์