5 อาจารย์นิติศาสตร์แถลง รัฐต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการคัดค้านการรัฐประหาร

ประชาไท—8 ธ.ค. 2549 5 อาจารย์คณะนิติศาสตร์ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 ยืนยันให้รัฐเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกทางการเมือง… "เสรีภาพของพลเมืองดังกล่าวถือเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และเป็นแก่นสำคัญอันจะขาดเสียมิได้ต่อการดำรงสถานะความเป็นประชาธิปไตยของรัฐ ทั้งนี้ มิว่าบุคคลใดก็มิอาจพรากเอาเสรีภาพเหล่านี้ไปเสียได้"….

 

000

 

แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ฉบับที่ ๓

 

แม้รัฐประหารจะผ่านพ้นไปกว่าสองเดือน แต่ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันประกอบกับในโอกาสที่วันที่ ๑๐ ธันวาคม เป็นวันรัฐธรรมนูญและวันสิทธิมนุษยชนโลก คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดังมีรายนามตอนท้าย มีความจำเป็นต้องออกแถลงการณ์เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพ ทั้งในทางหลักการและในทางปฏิบัติ ดังนี้

 

๑. ยืนยันให้รัฐต้องเคารพเสรีภาพในการคิด การพูด การเขียน และการพิมพ์ของพลเมือง

 

๒. ยืนยันให้รัฐต้องเคารพเสรีภาพในการชุมนุมของพลเมือง

 

๓. ยืนยันให้รัฐต้องเคารพเสรีภาพในการเดินขบวนและการคัดค้านรัฐประหารอย่างสงบ เปิดเผย โดยปราศจากอาวุธ ของพลเมือง

 

บรรดาเสรีภาพของพลเมืองดังกล่าวถือเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และเป็นแก่นสำคัญอันจะขาดเสียมิได้ต่อการดำรงสถานะความเป็นประชาธิปไตยของรัฐ ทั้งนี้ มิว่าบุคคลใดก็มิอาจพรากเอาเสรีภาพเหล่านี้ไปเสียได้

 

อนึ่ง แม้เสรีภาพข้างต้นอาจถูกจำกัดได้ คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดังมีรายนามตอนท้าย ขอยืนยันว่าหากรัฐต้องการจำกัดเสรีภาพ ก็ต้องกระทำการโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งยังต้องกระทำการเท่าที่จำเป็นและพอสมควรแก่เหตุ โดยมิใช่อาศัยวิธีการบังคับ ขู่เข็ญ หรือกระทำโดยประการอื่นใดอันไม่สอดคล้องกับความเป็นอารยชนในฐานะผู้ปกครองรัฐ ดังที่มีบุคคลบางกลุ่มยังคงพยายามกระทำการเช่นนั้น

 

 รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์

 รองศาตราจารย์ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

 อาจารย์ ดร. ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

 อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล

 อาจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร

 

 คณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์