เครือข่าย19 กันยาฯ แถลงยืนยัน เดินหน้าจัดการชุมนุมวันรัฐธรรมนูญต่อไป

ตามที่เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร ได้ประกาศจัดการชุมนุมและเดินขบวนเพื่อต่อต้านเผด็จการ ณ สนามหลวง ในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2549 นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปนั้น ขณะเดียวกันได้มีกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มต่างก็ประกาศจะจัดการชุมนุมที่สนามหลวงในวันเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกัน จนนำไปสู่การดำริของประธาน คมช.และนายกรัฐมนตรี ว่ามีความประสงค์จะเชิญแกนนำกลุ่มต่างๆ เข้ามาเจรจาพูดคุย ซึ่งบางกลุ่มก็ได้ตอบรับการเจรจา ขณะที่เครือข่าย 19 กันยาฯ ได้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิง

 

ท่ามกลางการปล่อยข่าว การข่มขู่ โดยผู้นำระดับสูงใน คมช. แกนนำกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม ตลอดจนแกนนำพรรคการเมืองบางพรรค ถึงความพยายามสร้างกระแสต่อต้าน คมช.ผ่านการชุมนุมในวันที่ 10 ธันวาคม โดยมีการกล่าวหากันไปมาว่ามีการรับเงินจากนักการเมืองในรัฐบาลชุดที่แล้วเพื่อมาเคลื่อนไหวสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย จนกระทั่งได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีความกันขึ้น นอกจากนั้นยังมีความพยายามจะสร้างกระแสข่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุรุนแรงบานปลายระหว่างการชุมนุม ตลอดจนการข่มขู่มิให้ประชาชนออกมาชุมนุม เช่น การกล่าวอ้างถึงการสร้างสถานการณ์ของมือที่สาม การมีคำสั่งห้ามไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่น การข่มขู่ว่าจะใช้แผนปฐพี 149 การส่งทหารลงพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกว่า 1800 ชุมชน เป็นต้น ขณะที่กลุ่มการเมืองต่างๆ มีทั้งที่ประกาศเดินหน้าชุมนุมต่อไป บางกลุ่มประกาศยกเลิกหรือเลื่อนการชุมนุมออกไป และบางกลุ่มก็ประกาศจะมารวมกับเครือข่าย 19 กันยาฯ ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นได้โดยง่าย

 

นอกจากนั้นการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับเครือข่าย 19 กันยาฯ ที่ผ่านมาที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมาโดยตลอด รวมทั้งหน่วยข่าวกรองของรัฐเองก็มีความสับสนไม่แพ้กันต่อความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่าย 19 กันยาฯ เช่น กรณีความสัมพันธ์ของเครือข่าย 19 กันยาฯ กับนายใจส์ อึ้งภากรณ์ ที่มักเข้าผิดว่านายใจส์เป็นแกนนำเครือข่าย 19 กันยาฯ เป็นต้น

 

เครือข่าย 19 กันยาฯ เห็นว่า ความพยาพยามสร้างข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมในวันที่ 10 ธันวาคม ของหลายฝ่ายก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่จะมาร่วมการชุมนุมที่เครือข่ายจัดขึ้น และอาจทำให้สาธารณะชนเกิดความเข้าใจผิดต่อจุดยืนทางการเมือง และกิจกรรมของเครือข่าย 19 กันยาฯ จึงขอชี้แจงผ่านสื่อมวลชนดังนี้

 

-เรายืนยัน ณ ที่นี้ว่า จะยังคงจัดการชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 10 ธันวาคม ต่อไปตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่เดิม และเรายืนยันว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์ในการต่อต้านล้มล้างเผด็จการทุกรูปแบบ การชุมนุมและเดินขบวนของเราคือการแสดงออกทางการเมืองที่เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

 

-เรายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิงกับกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มที่ประกาศจะจัดกิจกรรมในวันและเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายชนาพัทธ์ ณ นคร หรือ "เตมูจิน" กลุ่มของนายเทพพนม ศิริวิทยารักษ์ นายไทกร พลสุวรรณ เป็นต้น เราเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของทุกคน เราไม่สามารถไปห้ามกลุ่มอื่นๆ ไม่ให้จัดการชุมนุมได้ แต่การจัดการชุมนุมของเราบนพื้นที่เดียวกันกับกลุ่มอื่นๆ จะแบ่งแยกกันเด็ดขาดชัดเจน โดยเราจะไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงกลุ่มอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใด และจะไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มใดเข้ามาแทรกแซงหรือมีส่วนชี้นำเวที นำขบวน หรือกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของเราโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกัน

 

-เราให้คำมั่นว่าจะดำเนินการชุมนุมและเดินขบวนให้เป็นไปโดยสงบ สันติ เปิดเผย ซึ่งเราได้เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในและโดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนการจัดการในรายละเอียดทุกกิจกรรมอย่างรัดกุม เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงทุกรูปแบบให้มากที่สุด รูปธรรมมากกว่า 10 ครั้งในรอบกว่าสองเดือนที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเรามีความพยายามอย่างมากในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองให้เป็นไปโดยสันติ

 

-เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อมวลชนภายใต้การดำเนินการของเรา เราเคารพต่อมวลชนโดยการไม่เอาชีวิตมวลชนเป็นเครื่องมือชี้ขาดผลแพ้ชนะในระยะสั้นโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะชีวิตพวกเขามีค่าไม่น้อยไปกว่าเรา พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์และต่างก็รักประชาธิปไตยไม่น้อยไปกว่าเรา ความรุนแรงมิได้เป็นหลักประกันว่าจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามหมดความชอบธรรมเสมอไป และความรุนแรงก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะได้ชัยชนะเสมอไป เราคิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยากที่จะประสบผลสำเร็จในระยะสั้นหากแต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นอดทนเพื่อชัยชนะในระยะยาว

 

-เรารู้สึกยินดีและขอบคุณประชาชนผู้รักประชาธิปไตยอันหลากหลายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเราอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมทั้งในครั้งนี้ด้วย และเราขอร้องให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลกันและกัน หลีกเลี่ยงความรุนแรงและการปะทะ เชื่อฟังผู้นำการชุมนุมและเดินขบวนโดยเคร่งครัด หากเกิดเหตุไม่ชอบมาพากลก็ขอให้แจ้งกับทีมรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที

 

-กรณีนายใจส์ อึ้งภากรณ์ เราขอชี้แจงว่า เครือข่าย 19 กันยาฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ กับนายใจส์ ตามข้อมูลแบบจับแพะชนแกะของหน่วยข่าวกรองของรัฐและตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ หากแต่ช่วงแรกของการก่อตั้งเครือข่าย 19 กันยาฯ นั้น สมาชิกพรรคแนวร่วมภาคประชาชนจำนวนหนึ่งซึ่งนายใจส์สังกัดอยู่นั้นได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย 19 กันยาฯ ด้วย แต่ปัจจุบันได้ลดบทบาทลงไปเกือบสิ้นเชิง ส่วนตัวนายใจส์เองนั้นไม่เคยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย 19 กันยาฯ แต่อย่างใด ที่ผ่านมานายใจส์เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย 19 กันยาฯ เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

 

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อความเข้าใจโดยทั่วกัน และขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยแต่งชุดดำเข้าร่วมชุมนุมและเดินขบวนต่อต้านเผด็จการ คัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ล้มกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการ ทวงคืนรัฐธรรมนูญ 2540 ใน "วันรัฐธรรมนูญ" อาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

 

16.00 - 18.00 น.            เปิดเวทีอย่างเป็นทางการ/อภิปรายขับไล่เผด็จการและคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ สลับด้วยการแสดงดนตรี/อ่านบทกวี

                                    ด้านล่างเวที มีกิจกรรมช่วยกันเขียนป้ายผ้าเพิ่มสีสันให้กับขบวน

18.00 - 18.30 น.             เดินขบวนจากสนามหลวงไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

18.30 - 20.00 น.             อภิปรายสลับด้วยการอ่านบทกวี/เผารัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ/จุดเทียนส่องทางประชาธิปไตย

 

เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร

แถลงเมื่อ 9 ธันวาคม 2549

ณ ห้องสีดา 1 โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์