รายงาน : คดีที่ดินลำพูนกับความคืบหน้าที่ถอยหลัง

สุริยันต์ ทองหนูเอียด

ฝ่ายประสานงานกฎหมายและนโยบาย

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

.........................................................................................

 

 

นับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมนายสุพินทร์ วงศ์บุญมา และนายสมบูรณ์ สุดวงรัตน์ ตัวแทนชาวบ้านดงขี้เหล็ก ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545 และเข้ากวาดล้างจับกุมชาวบ้านผู้เข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.ป่าซาง อ.บ้านโฮ่ง และกิ่ง อ.เวียงหนองล่อง ด้วยข้อหาเดียวกัน อีกกว่า 1,000 คดี

 

จนกระทั่งญาติผู้ต้องหา ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงประธานศาลฎีกา ณ ขณะนั้น เพื่อขอให้ศาลปล่อยตัวจำเลยชั่วคราว และขอความช่วยเหลือมายังนักวิชาการ สมาชิกวุฒิสภา และนักพัฒนาเอกชน เพื่อขอให้ช่วยประกันตัวจำเลยในคดีดังกล่าวนั้น บัดนี้ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ขอสรุปคดีที่ดินลำพูนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

คดีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วจำนวน 18 คดี

 

1.ศาลยกฟ้องจำเลยทั้งหมด 6 คดีมีจำเลย 54 คน ซึ่งในคดีที่มีการยกฟ้องนั้นมีจำเลยที่มีคดีพ่วงกับคดีอื่นจำนวน 3 คน คือนายสุแก้ว ฟุงฟูอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีจำนวน 7 คดี, นายรังสรรค์ แสนสองแคว อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีจำนวน 3 คดีและนายสืบสกุล กิจนุกร อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีอีก 2 คดี ได้แก่

 

1.1 คดีหมายเลขดำที่ 684/2538 ระหว่างนายสุวรรณ หอยแก้ว เป็นโจทก์ ฟ้องนายอินสม โยปันเตี้ย กับพวกรวม 21 คน เป็นจำเลย ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (บ้านศรีเตี้ย หมู่ที่ 3 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง) ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง 21 คน คดีอยู่ในระหว่างโจทก์ขออุทธรณ์

 

1.2 คดีหมายเลขดำที่ 1611,1689/2545,1370/2546 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูน เป็นโจทก์ ฟ้องนายสุแก้ว ฟุงฟู รวม 15 คนเป็นจำเลย คือ นายอัมพร คำปัญญา, นายสมศักดิ์ วงค์ขัติ, นายจำรัส วงค์ชำนาญ, นายนิรันดร สุทัศน์, นายประเวศน์ ปันป่า, นายไล เตจา, นายวิทยา วิญญาเงือก, นายสืบสกุล กิจนุกร, นายรังสรรค์ แสนสองแคว, นายธวัช ยะสินธุ์, นายพงศ์สุวรรณ ณ ลำพูน, นายเกษม พิญญาหลวง, นายศุภมิตร ต๊ะเสี้ยว และนายจันทร์ทองชัย ข้อหาร่วมกัน บุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น(ที่ดิน สปก. 4-01 บ้านโป่งรู หมู่ที่ 5 ต.นครเจดีย์ และบ้านสันป่าฮัก หมู่ที่ 11 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง) ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง คดีเสร็จสิ้นแล้วเพราะโจทก์ไม่มีการอุทธรณ์

 

1.3 คดีหมายเลขดำที่ 1354/2546, คดีแดงที่ 2219/2541 ระหว่างนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว เป็น โจทก์ฟ้องนายสุแก้ว ฟุงฟู เป็นจำเลย กับพวกรวม 10 คนเป็นจำเลยคือ นายสองเมือง โปธาพันธ์, นายทองวัน โปธาพันธ์, นายบุญสืบ ภูดอนตอง, นายบุญผาย ชางเล็ง, นางคำ ชางเล็ง, นายพิภพ หารุคำจา,นายวัลลภ ยาวิละ, นายวัลลภ ไววาง, นางบัวไลย์ ซางเล็ง ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (บ้านแพะใต้หมู่ 7 ต.หนองล่อง กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง) ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง คดีอยู่ระหว่างโจทก์ขออุทธรณ์

 

1.4 คดีหมายเลขดำที่ 1129-1146/2545 (รวม 18 คดี) ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูนเป็น โจทก์ ฟ้อง นายสุแก้ว ฟุงฟู กับพวกรวม 10 คนเป็นจำเลย (จำเลยและข้อหาชุดเดียวกันกับข้อ 1.3) ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง จำเลยทั้ง 10 คน (เหตุเพราะฟ้องซ้ำกับคดีอื่น) คดีอยู่ระหว่างโจทก์ ขออุทธรณ์

 

1.5 คดีหมายเลขดำที่ 1129-1146/2545 (รวม 18 คดี) ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูนเป็น โจทก์ ฟ้อง นายสุแก้วฟุงฟู กับพวกรวม 10 คนเป็นจำเลย (จำเลยและข้อหาชุดเดียวกันกับข้อ 1.3) ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง 10 คน (เป็นฟ้องซ้ำกับคดีอื่น) คดีอยู่ระหว่างโจทก์ ขออุทธรณ์

 

1.6 คดีหมายเลขดำที่ 1378/2546 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูนเป็นโจทก์ ฟ้องนายสม ยะท่าตุ้ม กับพวกรวม 8 คนเป็นจำเลย คือ นายอินทร์ กันทะทิพย์, นายเจริญ อิมินา, นายค่อน ดีปันเบ้า, นายชัยวัฒน์ สวนสิงคำ, นายเสาร์แก้ว มูลย่อง, นายติ๊บ แก้วสุวรรณ, นายนิตย์ ทาสี ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (บ้านหนองสูนหมู่ 1 ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง) ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง 8 คน คดีเสร็จสิ้นแล้ว เพราะโจทก์ไม่มีการอุทธรณ์

 

2. ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลย 12 คดี จำเลยทั้งหมด 44 คน ยกฟ้อง 2 คน 42 อุทธรณ์สู้คดี

2.1 คดีหมายเลขดำที่ 1655/2540, คดีแดงที่ 1778/2541 ระหว่างนายกฤษฏาแซ่เตี๋ยวเป็นโจทก์ฟ้องนายคำ ธรรมหา กับพวกรวม 2 คน คือนายวันชัย แก่นอิ๋ว เป็นจำเลย ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (บ้านท่าช้างหมู่ที่ 6 บ้านหนองล่อง หมู่ที่ 1 ต.หนองล่อง กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง) ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุกคนละ 1 ปี(ไม่รอลงอาญา)คดีอยู่ระหว่างจำเลยขออุทธรณ์

 

2.2 คดีหมายเลขดำที่ 1424/2545 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูนเป็นโจทก์ ฟ้องนายสุ พินทร์ วงศ์บุญมา และนายนายสมบูรณ์ สุดวงรัตน์ เป็นจำเลย ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ 5 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง) ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองมีความผิด ตามฟ้องลงโทษจำคุก จำเลย คนละ 1 ปี (ไม่รอลงอาญา) คดีอยู่ระหว่างจำเลยขออุทธรณ์

 

2.3 คดีหมายเลขดำที่ 114/2547 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูน เป็นโจทก์ฟ้องนายเสถียร ปินตา เป็นจำเลย ข้อหา บุกรุก อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น ทำให้เสียทรัพย์ ลักทรัพย์ ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยมีความผิด ข้อหาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ แต่พิจารณาแล้วเป็นการกระทำกรรมเดียว ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี (ไม่รอลงอาญา) ส่วน ข้อหาลักทรัพย์ ให้ยกฟ้อง คดีอยู่ระหว่างจำเลยอุทธรณ์

 

2.4 คดีหมายเลขดำที่ 115/2547 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูนเป็นโจทก์ฟ้องนายเชาวฤทธิ์ เจริญผิว เป็นจำเลย ข้อหา ทำให้เสียทรัพย์/ลักทรัพย์ (บ้านท่าหลุก หมู่ 4 ต.หนองล่อง กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง) ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยมีความผิด ตามฟ้องในข้อหา ทำให้เสียทรัพย์ลงโทษ จำคุกจำเลย 1 ปี (ไม่รอลงอาญา) ส่วนข้อหา ลักทรัพย์ให้ยกฟ้อง คดีอยู่ระหว่างจำเลยขออุทธรณ์

 

2.5 คดีหมายเลขดำที่ 1709/2545, คดีแดงที่ 1444/2547 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูน โจทก์ ฟ้องนายดวงจันทร์ คำมามูล กับพวกรวม 4 คนจำเลยคือ นายสมบูรณ์ แก้วกลาง, นายสว่าง แก้วทิพย์, นายสมาน เรือนเหล็ก ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (บ้านท่ากอม่วง หมู่ 3 ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง) ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และ 2 มีความผิด ตามฟ้อง จำคุกจำเลย คนละ 1 ปี (ไม่รอลงอาญา) ส่วนจำเลยที่ 3 และ4 ยกฟ้อง คดีอยู่ระหว่างจำเลยขออุทธรณ์

 

2.6 คดีหมายเลขดำที่ 1710/2545 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูน โจทก์ ฟ้องนายดวงจันทร์ คำมามูลกับพวกรวม 4 คน(จำเลยชุดเดียวกันกับคดี ข้อ 2.5)ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และ2 มีความผิด ตามฟ้อง จำคุกจำเลย คนละ 1 ปี (ไม่รอลงอาญา) ส่วนจำเลยที่ 3 และ4 ยกฟ้อง คดีอยู่ระหว่างขออุทธรณ์

 

2.7 คดีหมายเลขดำที่ 1357/2546 ระหว่าง นางสาวนพรัตน์ แซ่เตี๋ยว เป็นโจทก์นายสุแก้ว ฟุงฟู กับพวกรวม 10 คนเป็นจำเลย (จำเลยและข้อหาชุดเดียวกันกับข้อ 1.3) ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้ง 10 คน มีความผิด ตามฟ้องลงโทษ จำคุก คนละ 1 ปี (ไม่รอลงอาญา) คดีอยู่ระหว่างจำเลยขออุทธรณ์

 

2.8 คดีหมายเลขดำที่ 1353/2546, คดีแดงที่ 816/2540 ระหว่างบริษัทอินทนนท์การเกษตรจำกัด เป็นโจทก์ ฟ้องนายสุแก้ว ฟุงฟู กับพวกรวม 10 คนเป็นจำเลย (บ้านแพะใต้) ศาลมีคำพิพากษา ให้จำเลยทั้ง 10 คนมีความผิด ตามฟ้องลงโทษจำคุกคนละ 1 ปี (ไม่รอลงอาญา) คดีอยู่ระหว่างจำเลยขออุทธรณ์

 

2.9 คดีหมายเลขดำที่ 1369/2546 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูนเป็นโจทก์ ฟ้องนายมารุต ทองก้อนเป็นจำเลย ข้อหา ร่วมกันบุกรุก อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (บ้านหนองเขียด หมู่ ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง) ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษจำคุก 1 ปี (ไม่รอลงอาญา) คดีอยู่ในระหว่างจำเลยขออุทธรณ์

 

2.10 คดีหมายเลขดำที่ 1169/2547 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูนเป็นโจทก์ ฟ้องนายจันทร์ แก้วทิพย์ เป็นจำเลย ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (บ้านศรีเตี้ย) ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยมีความผิดจริง ตามฟ้องลงโทษจำคุก 1 ปี (ไม่รอลงอาญา) คดีอยู่ในระหว่างจำเลยขออุทธรณ์

 

2.11 คดีหมายเลขดำที่ 1379/2546 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูน เป็นโจทก์ ฟ้องนายเชาวฤทธิ์ เจริญผิว กับพวกรวม19 คน เป็นจำเลยคือ นายแดง ยะโสภา, นายสมบูรณ์ เตมิยะ, นายทอน อุดเวียง,นายสี อุดเวียง, นายสวัสดิ์ ซางเล็ง, นายดี ชัยศรี, นายทวี วงค์นวล, นายทองอินทร์ จอมมูล, นายบุญปั๋น วงศ์กาศ, นายคำ ทาสมร, นายแสน อินทร์น้อย, นายประพันธ์ อินทร์น้อย, นายสวัสดิ์ จินตุง, นายใจ เซงเอ็ก, นายทอน วงค์กาศ, นายเพ็ชร ลางหนอง, นายชัยศรี โพธิยอง และนายสุทัศน์ โปธาพันธ์ ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (บ้านท่าหลุก) ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้ง 19 คน มีความผิดจริง ตามฟ้องลงโทษจำคุกคนละ 1 ปี (ไม่รอลงอาญา) คดีอยู่ในระหว่างจำเลยขออุทธรณ์

 

2.12 คดีหมายเลขดำที่ 1377/2546 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูนเป็นโจทก์ ฟ้องนายบุญทา พอสุยะ กับพวกรวม 3 คน เป็นจำเลย คือนายบุญทา พอสุยะ, นายมานิจ กันธิยะ และนายคำอ้าย กันธิ ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น(บ้านหนองเขียด) คู่กรณีเจรจาไกล่เกลี่ย ยอมความ ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้ง 3 คน มีความผิดจริง ตามฟ้องลงโทษจำคุกคนละ 1 ปี โทษจำคุกให้รอลงอาญา

 

 

คดีที่กระบวนการพิจารณาคดีเสร็จแล้วรอฟัง คำพิพากษา 2 คดี 13 คน

3.1 คดีหมายเลขดำที่ 1531/2545,1371/2546 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูนเป็น โจทก์ ฟ้องนายสุแก้วฟุงฟู กับพวกรวม 6 คนเป็นจำเลย คือ นายประเวศน์ ปันป่า, นายไล เตจา, นายสืบสกุล กิจนุกร, นายรังสรรค์ แสนสองแคว และนายนิคม ปารีเสน ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น(บ้านพระบาทหมู่ที่ 6 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน) ศาลนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 28 ธันวาคม 2549

 

3.2 คดีหมายเลขดำที่ 1380/2546 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูนเป็นโจทก์ ฟ้องนายอินตา สุขระแหง กับพวกรวม 7 คน เป็นจำเลย คือ นายจันติ๊บ สุขระแหง, นายชุม พุทธา, นายนิวัฒน์ สุจา, นายคำอ้าย กันธิ, นายถาวร ศรีวิชัย และนายนรงค์ สิงห์สุน ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (บ้านหนองเขียด หมู่ 4 ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง) ศาลนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 29 ธันวาคม 2549

 

 

คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลลำพูน อีก 5 คดี จำเลย 28 คน

4.1 คดีหมายเลขดำที่ 1528/2545,1373/2546 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดลำพูนเป็น โจทก์ฟ้องนายสุแก้ว ฟุงฟู กับพวกรวม 7 คน เป็นจำเลย คือ นายสืบสกุล กิจนุกร, นายรังสรรค์ แสนสองแคว, นายนิคม ปารีเสน, นายศรีวร มาปินตา, นายสนั่น กาวารี,นายสำเริง คำดวง ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (บ้านไร่กอค่า หมู่ 10 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซางฯ) คดีอยู่ในระหว่างสืบพยาน

 

4.2 คดีหมายเลขดำที่ 1356/2546,1579/2541 ระหว่าง นายยุทธนา แซ่เตี๋ยว เป็นโจทก์นายสุแก้ว ฟุงฟู กับพวกรวม 10 คนเป็นจำเลย ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (บ้านแพะใต้หมู่ 7 ต.หนองล่อง กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง) คดีอยู่ในระหว่างสืบพยาน

 

4.3 คดีหมายเลขดำที่ 1372/2546 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดลำพูนเป็นโจทก์ ฟ้องนายสิงห์คำ ฤทธิ์เรือนคำ กับพวกรวม 5 คนเป็นจำเลย คือ นายจำลองหรือคำ ชัยวงค์, นายอรุณหรือคำ ทัศน์พันเพชร, นายวิเชียร ปัญญาดีและนางสาวจรรยา ปัญญาดี ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (บ้านท่าหลุก หมู่ 4 ต.หนองล่อง กิ่งอ.เวียงหนองล่อง) คดีอยู่ในระหว่างสืบพยาน

 

4.4 คดีหมายเลขดำที่ 1529/2545,1374/2546 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดลำพูน เป็น โจทก์ ฟ้องนายสุแก้ว ฟุงฟู กับพวกรวม 9 คน เป็นจำเลย คือ นายใจ แก้วยองผาง, นายเสถียร กันธรรม, นายอัมพร คำปัญญา, นายสืบสกุล กิจนุกร, นายรังสรรค์ แสนสองแคว, นายยก ภูดอนตอง, นายพูนศักดิ์ อะกะเรือน , นายถาวร กิติหล้า ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (บ้านนครเจดีย์ หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง) คดีอยู่ในระหว่างสืบพยาน

 

4.5 คดีหมายเลขดำที่ 683/2538 ระหว่างนายสุพล วิจิตร เป็นโจทก์ ฟ้องนายอินสม โยปันเตี้ย รวม 4 คน เป็นจำเลย ข้อหากรรโชกทรัพย์ (บ้านศรีเตี้ย หมู่ที่ 3 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง)

 

นี่คือ ภาพรวมความคืบหน้าที่ถอยหลังของคดีที่ดินลำพูน 28 คดี ซึ่งมีจำเลยรวม 136 คน ทั้งนี้ยังไม่นับคดีแพ่ง อีกจำนวนมากที่เจ้าของที่ดิน ซึ่งปัจจุบันตกเป็นของธนาคาร ถือครองโฉนดหนี้เน่า รอฟ้องร้องอีกจำนวนมาก และมันเป็นมรดกบาปของรัฐบาลประชานิยมทิ้งไว้

 

ภายใต้การโกหกคำโตที่ว่า รัฐบาลทักษิณ จะแก้ไขปัญหาคนจนให้หมดภายใน 6 ปี (2547 - 2552) ด้วยการลงทะเบียนแจกที่ดินทำกินให้กับคนจน

 

ปัญหาอยู่ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันที่ชูคำขวัญ "เศรษฐกิจพอเพียง" จะกล้าผ่าตัดโครงสร้างการถือครองที่ดินที่กระจุกตัวอยู่ในมือ นายทุน และนักการเมือง ซึ่งถูกพวกท่านรัฐประหาร ไปแล้วหรือไม่

 

ทั้งนี้ เมื่อถามหางานวิจัยทุกชิ้นเกี่ยวที่ดิน ก็ล้วนสรุปตรงกันว่า ปัญหาเกิดจากกลไกการตลาด และโครงสร้างเศรษฐกิจบิดเบี้ยว ทำให้คนจนจำนวนมากกว่า 80 %ของประเทศไร้ที่ดินทำกินหรือที่ดินไม่เพียงพอ ขณะที่คนรวยเพียงกว่า 20 % ถือครองที่ดินเกือบทั้งประเทศ คำถามอยู่ที่ว่า ท่านกล้าผ่าตัดหรือไม่

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์