๙ วันในเมียนมาร์ เยือนหงสาวดี

คณะธรรมะทัวร์สบายๆ นำโดยศาสตราจารย์กิตติคุณอำไพ สุจริตกุล มีเวลาชมเมืองหงสาวดี ๒ วัน คือวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ก่อนขึ้นไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวนกับวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์