๛ ธรรมดาสภาวะ

เพื่อนทั้งหลาย เกิด แก่ เจ็บ ตาย กับเวลาอันแสนสั้นแห่งการดำรงอยู่ หากเรามัวแต่ยึดมั่น พัวพันกับเปลือกนอกของชีวิตที่กำลังเปื่อยสลาย เปลือกที่ผ่านมา แล้วก็ผ่านไป หลงใหลในความผูกพันกับตัณหา

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์