เรื่องเล่าของเด็กหนุ่มก่อนสิ้นปีเก่า

เวลาที่เรามีกัน มักเป็นเวลาที่ให้กับ "อะไรที่ด่วนๆ" ที่บางครั้งสำคัญ บางครั้งก็ไม่สำคัญ แต่กลับหลงลืม "อะไรที่สำคัญๆ" แต่ไม่ด่วนตั้งมากมาย เช่น การพักผ่อนนั่งคิดทบทวนตัวเอง การปฏิบัติธรรม เป็นต้น สำหรับผมเรื่องเดิมๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตตลอดปีที่ผ่านมา คือ งานและงาน

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์