นมและผลไม้อาจช่วยลดโอกาสเป็นมะเร็งตับ

คณะนักวิจัยที่สถาบันเนื้องอกแห่งชาติ ในเมืองอะวิอาโน อิตาลี เผยผลการศึกษาผู้ป่วยมะเร็งตับ 185 คน เปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ไม่เป็นมะเร็ง 412 คน ลงในวารสารมะเร็งสากลว่า อาหารมีผลต่อการเป็นมะเร็งตับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ ดูเหมือนจะให้ผลป้องกันมะเร็งตับอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกับมะเร็งชนิดอื่น ผลการวิเคราะห์คำตอบของผู้เข้าร่วมการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ยิ่งรับประทานอาหารหลากหลายประเภท ยิ่งมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับลดลง หากแยกอาหารแต่ละประเภทแล้วพบว่า การดื่มนมและรับประทานโยเกิร์ตมาก ๆ ช่วยลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับลงร้อยละ 78 เนื้อสัตว์ประเภทปลาช่วยลดความเสี่ยงร้อยละ 56 ผลไม้ช่วยลดความเสี่ยงร้อยละ 52 ส่วนผักก็ให้ผลเช่นกัน แต่ไม่มากนัก


 คณะนักวิจัยระบุว่า งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคตับอักเสบบี และตับอักเสบซี เนื่องจากเสี่ยงเป็นมะเร็งตับ พร้อมกับแนะนำคนทั่วไปว่า สามารถเลี่ยงการเป็นมะเร็งตับได้ด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสม เน้นผักและผลไม้ จำกัดการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และเลี่ยงการติดเชื้อตับอักเสบด้วยการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน


 


 ............................................................................


ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์