ข่าวมอนิเตอร์ประจำวันที่ 26 ม.ค. 50

การเมือง

แฉกมธ.ยกร่างป่วนคมช.สายตรงล๊อบบี้กลางดึก

คมชัดลึก - ที่ห้องประชุมงบประมาณ 3 อาคารรัฐสภา 3 ได้มีการประชุมของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 35 คน โดยที่ประชุมได้เลือกน..ประสงค์ สุ่นศิริ เป็นประธานกรรมธิการยกร่างฯ นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่งนายจรัญ ภักดธนากุล เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สอง นายวิชา มหาคุณ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สาม นายชูชัย ศุภวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สี่ ทั้งนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้งนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นเลขานุการ และนายธงทอง จันทรางศุ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์และนายปกรณ์ ปรียากร เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ

 

ทั้งนี้ ในการเลือกประธานคณะกรรมาธิการฯที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกถกเถียงกันว่าจะใช้วิธีการแบบใดในการลงคะแนน นายสุพจน์ไข่มุกต์ได้ชิงเสนอต่อที่ประชุมว่าให้ใช้การลงคะแนนแบบลับเนื่องจากมีผู้ถูกเสนอชื่อมากกว่า 1 คน ทั้ง ๆ ที่นางสดศรี สัตยธรรม กรรมาธิการจากสัดส่วน ส...พยายามทักท้วงว่าที่ประชุมยังไม่มีมติ ประธานในที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับในการเลือก ท่ามกลางข้อกังขาของส...หลายคน

 

รายงานข่าวแจ้งว่า ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาได้มีบุคคลลึกลับพยายามโทรศัพท์ล็อบบี้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้เลือก น..ประสงค์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการ แต่ก็มีสมาชิกหลายคนปฏิเสธออกไปว่าไม่สามารถดำเนินการเช่นนั้นได้ เนื่องจากการทำงานในการยกร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้คือการทำเพื่อประชาชนไม่ใช่การทำเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

 

นางอังคณา นีละไพจิตร หนึ่งในกรรมาธิการฯกล่าวแสดงความเห็นว่า " ดิฉันเชื่อว่าภาพการทำงานต่อจากนี้ จะออกมาไม่ดีแล้ว เพราะทำให้มองได้ว่ามีการแทรกแซงจากคมช.ได้อย่างชัดเจน แม้วันนี้ภาพภายนอกจะมาว่าดี แต่มันไม่ใช่ ทั้งๆที่มีหลายท่านที่มีความเหมาะสมกว่า แต่ทำไมไม่เลือก กลับมาเลือกคนนี้ ซึ่งคืนก่อนที่จะมีการเลือกประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีหลายคนโทรมาหา บอกให้เลือกน..ประสงค์ สุ่นศิริ เป็นประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งตนก็ได้บอกว่า ทางเราได้มีการคุยกันแล้วว่าจะเสนอชื่อนายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ เป็นประธานกรรมาธิการฯภายหลังจากที่นายจรัญ ภักดีธนากุล ได้ประกาศถอนตัวอย่างชัดเจน และต่อจากนี้ก็เห็นภาพการทำงานอย่างชัดเจนว่าใครอยู่กลุ่มใครมากขึ้น เชื่อว่าตอนนี้มีการแบ่งเป็น 2 กลุ่มชัด โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มละประมาณ 17 คน ดิฉันคิดว่าลางไม่ดีตั้งแต่ที่ประชุมส...มีการกลับมติในการเลือกประธานกรรมาธิการยกร่างที่เปิดช่องให้คนนอกส...มาเป็นได้ เมื่อเป็นแบบนี้การทำงานต้องลำบากแน่" นางอังคนา กล่าว

นางอังคนา กล่าวต่อว่า ส่วนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทางกมธ.ยังไม่ได้มีการตกลงกันว่าจะใช้รธน.ฉบับไหน จะใช้รธน.ปี 2540 หรือไม่ เพราะมีกมธ.บางคนเสนอให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ จึงไม่รู้ว่าที่ประชุมจะทำอย่างไร

"หม่อมอุ๋ย" ยันไอทีวีต้องจ่ายค่าสัมปทานกว่า 2 พันล้านบาท ภายใน 31 ..นี้

กรมประชาสัมพันธ์ - หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำข้อเสนอของสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี ที่เสนอให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี พิจารณาและปรึกษาร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยกับแนวทางว่า ภายในวันที่ 31 มกราคมนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี ต้องนำเงินค่าสัมปทาน 2,210 ล้านบาท มาชำระให้กับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะถือเป็นคำสั่งของศาลที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม โดยจะไม่ให้มีการผ่อนผันหรือผ่อนชำระใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนแนวทางที่ทาง ไอทีวีเสนอมา 5 แนวทางนั้น คณะรัฐมนตรีจะไม่พิจารณา จนกว่าจะมีการชำระค่าสัมปทานแล้ว

คำมั่น "นายกฯสุรยุทธ์" เป็นผล - ช่วยเหลืออดีตสหายบุรีรัมย์กว่า 12 ล้าน

ผู้จัดการออนไลน์ - นายก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่าได้เป็นตัวแทนรัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย หรืออดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง หรือมีที่ดินแต่ไม่เกิน 5 ไร่ เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ผ่านการอบรมตามโครงการการุณยเทพ และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีของหน่วยงานฝ่ายทหาร ที่รับผิดชอบผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ที่ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการระดับจังหวัด จำนวน 120 รายๆ ละตั้งแต่ 50,000-125,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,472,162 บาท แบ่งเป็นค่าที่ดินทำกิน จัดซื้อพันธุ์โค และนำไปลงทุนประกอบชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังจากได้ร่วมกันต่อสู้ผลักดันมานานกว่า 10 ปี

 

ทั้งนี้ การมอบเงินในโครงการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากที่ พล..สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาพบปะแกนนำผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมรับปากจะให้การช่วยเหลือให้บังเกิดเป็นรูปธรรม จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 11 จังหวัด ประกอบด้วย จ.บุรีรัมย์, กาฬสินธุ์, ฉะเชิงเทรา, นครพนม, นครราชสีมา, มุกดาหาร, ยโสธร, สกลนคร, สุรินทร์, สระแก้ว และ จ.อุบลราชธานี รวมจำนวน 2,622 ราย

สภาที่ปรึกษาฯ เปิดเวทีทั่วประเทศระดมความเห็นต่อร่าง รธน.ใหม่

เว็บไซต์สำนักข่าวเนชั่น - นายวรพล โสคติยานุรักษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจ ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมือง (สรรป.) แถลงว่า สภาที่ปรึกษาฯ จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จำนวน 23 เวที เวทีละ 2-4 จังหวัด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยจะเริ่มเวทีแรกในวันที่ 26 .. ที่โรงแรมเวลล์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นชาวจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี จากนั้น จะไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และจะจัดเวทีสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประมาณกลางเดือนมีนาคม โดยเป็นการรวบรวมผลการสัมมนาที่ได้จากเวทีระดับจังหวัดทั้ง 23 แห่ง มาประมวลวิเคราะห์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และจะจัดเวทีสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม เพื่อเปรียบเทียบร่างของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กับผลการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 1

 

ปธ.คมช.ลั่น หากพรุ่งนี้ตำรวจยังไม่ได้มือบึ้มกรุง กองทัพจะตั้งกรรมการสอบเอง

ผู้จัดการออนไลน์ - พล..สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ระบุว่า หากภายในวันที่ 26 มกราคมนี้ ตำรวจยังไม่สามารถออกหมายจับผู้กระทำความผิดก่อเหตุลอบวางระเบิด 9 จุด ในกรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี ในคืนส่งท้ายปีเก่า ได้ ในส่วนของกองทัพจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกำลังพลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าว แต่ทั้งนี้ มั่นใจว่าทหารยังเป็นผู้บริสุทธิ์ เนื่องจากยังไม่มีใครรับสารภาพ ส่วนกรณีที่ตำรวจตรวจพบหลักฐานที่เป็นส่วนประกอบของระเบิดในบ้านพักผู้ต้องสงสัยนั้น ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะชิ้นส่วนดังกล่าวถือเป็นยุทโธปกรณ์ทางทหาร

ไอซีทีตั้งกก.สอบดักฟังโทรฯ ดัน"สพรั่ง"นั่งปธ.บอร์ดทีโอที

คมชัดลึก - นายสิทธิชัย โภไคยอุดม รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดักฟังโทรศัพท์และการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการทีโอที ว่า กระทรวงไอซีที ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอตั้งคณะกรรมการนั้น ไม่ควรตั้งเฉพาะคณะกรรมการดักฟัง จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุดซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมาจากทุกภาคส่วน เช่น กระทรวงไอซีที ทีโอที และซีเอที รวมถึงจะมีผู้แทนจากกทช.ด้วยเพื่อตรวจสอบในเรื่องความเสียหายของประชาชนเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมทั่วประเทศว่ามีอะไรบ้าง โดยจะมีการออกคำสั่งแต่งตั้งในวันที่ 25 .. และจะให้นายไกรสร พรสุธี ปลัดกระทรวงไอซีทีเป็นประธาน ทั้งนี้จะมีการดำเนินการให้เสร็จภายใน 60 วันเพื่อพิจารณว่ามีความเสียหายอะไรบ้างที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข รวมถึงการดักฟังด้วย

 

นายสิทธิชัย กล่าวถึงการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการทีโอทีชุดใหม่ ว่า ประธานฯคนใหม่คือ พล..สพรั่ง กัลยาณมิตร ผู้ช่วยผบ.ทบ. ซึ่งพล..สพรั่งได้รับปาก และนายกฯก็เห็นด้วยแล้ว โดยคณะกรรมการชุดใหม่จะประกอบด้วยบอร์ดชุดเดิมและจะมีเพิ่มเข้ามา 4 คน รวมเป็น 11 คนซึ่งเกินจำนวนที่กำหนดจึงต้องมีการเสนอเข้าครม.

'สามีกอบกุล'พาลูกร้อง 'นายกฯ'จี้ตำรวจหาหลักฐานเพิ่ม หลังอัยการสั่งไม่ฟ้อง 'นภินทร'

แนวหน้า - ภายหลังจากที่ทางอัยการได้สั่งไม่ฟ้องนายนภินทร ศรีสรรพางค์ อดีต...ราชบุรี ในข้อหาจ้างวานฆ่า นางกอบกุล นพอมรบดี อดีตส..ราชบุรีนั้น เมื่อเวลา 11.00 .วันที่ 25 .. นายมานิต นพอมรบดี สามีนางกอบกุล พร้อมด้วยลูกชายและลูกสาว และประชาชนในจังหวัดราชบุรีกว่า 100 คน ได้มายื่นหนังสือต่อพล..สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ผ่าน ร..ทวิช ศุภวรรณ หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมให้กับนางกอบกุล

 

นายมานิต กล่าวว่า การที่ทางพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีในส่วนของผู้จ้างวาน โดยระบุว่าเพราะหลักฐานอ่อน ไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดีได้นั้น ได้สร้างความกังขาให้กับครอบครัวนพอมรบดี และประชาชนในจ.ราชบุรีเป็นอย่างมาก จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหาหลักฐานเพิ่มเติม เพราะคดีนี้เป็นคดีที่สร้างความสะเทือนขวัญกับประชาชนมาก เนื่องจากมีการใช้อาวุธสงครามในการสังหาร ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากมาย ดังนั้นเมื่อพนักงานอัยการเห็นว่าหลักฐานอ่อน ตนและครอบครัว รวมถึงประชาชนจึงได้มาขอความเป็นธรรมต่อนายกฯ เพื่อให้ช่วยสั่งการไปลงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการหาหลักฐานเพิ่มเติมให้รัดกุม เพื่อจะได้นำผู้ที่กระทำการอย่างอุกอาจครั้งนี้มาลงโทษให้ได้

นายมานิต กล่าวว่า ความจริงเรื่องนี้ทุกคนก็คงจะทราบดีว่าการตายของนายสงัด พุ่มเพ็ง ผู้ต้องหาคนหนึ่ง เสียชีวิตด้วยยาพิษและมีการเขียนข้อความไว้บนฝาผนัง ตรงนี้ก็น่าจะมองได้ว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่แล้ว เพราะเป็นการเสียชีวิตที่ผิดปกติ จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง DSI สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มาดูจุดนี้

 

นายมานิต กล่าวด้วยว่าหลังจากนี้จะไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับพล..สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ.และประธานคมช. และยื่นต่อพล...โกวิท วัฒนะ ผบ.ตร.ด้วย

 

 

คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม

บริษัทยาประกาศหยุดลงทุนในไทย ตอบโต้สธ.ลุยผลิตยาติดสิทธิบัตร

ผู้จัดการออนไลน์ - กลุ่มธุรกิจยาประกาศแช่แข็งการลงทุนในไทย พร้อมทบทวนแผนการลงทุนใหม่ทั้งหมดในประเทศไทยหลังกระทรวงสาธารณสุขเตรียมบังคับใช้สิทธิผลิตยาที่ติดสิทธิบัตร 2 ชนิดคือยาต้านไวรัสเอดส์และยาโรคหัวใจ

จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ปรารภเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 ถึงแผนการที่จะบังคับใช้สิทธิบัตรยากับอีกหลายบริษัทเพื่อผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ และยาโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งได้เปิดเผยถึงรายชื่อยาอื่นๆ ที่อยู่ในแผนการในอนาคต ซึ่งรวมถึงยาต้านโรคมะเร็ง และยาปฏิชีวนะนั้น นายธีระ ฉกาจนโรดม นายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) กล่าวว่า สมาชิกสำคัญของสมาคมส่วนหนึ่งต่างก็ตะลึงกับการปรารภเจตนาดังกล่าว และต่างก็ได้ยืนยันว่า ได้สั่งชะลอแผนการลงทุนใหม่ทั้งหมดในประเทศไทย เพื่อทบทวนบรรยากาศการลงทุนในประเทศใหม่ เพราะทุกบริษัทต่างก็เป็นกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศที่รัฐบาลไม่สามารถให้การรับรองเบื้องต้นถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัทเขาได้

นายธีระกล่าวด้วยว่า เท่าที่ทราบมายังมียารักษาโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และยาปฏิชีวนะ ที่ตกเป็นเป้าหมายในการถูกบังคับใช้สิทธิบัตร (compulsory licensing) ของรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขด้วย

"เราชื่นชมกับท่านรัฐมนตรีที่ให้ความเอาใจใส่ในสุขภาพของประชาชนและรู้สึกเห็นใจกับปัญหาทางการเงินที่กระทรวงสาธารณสุขต้องประสบอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้อธิบายไว้ อย่างไรก็ตาม การกระทำที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาเช่นนี้ คือมีการพูดคุยกันเพื่อที่จะหาจุดสมดุลในการแก้ปัญหา การที่รัฐบาลบังคับเอาทรัพย์สินของเอกชน เพราะไม่สามารถซื้อได้นั้น เป็นแบบอย่างที่อันตราย และจะทำให้ทำลายชื่อเสียงของประเทศว่า เป็นประเทศที่ไม่ให้ความเคารพต่อกฎกติกาสากล"

 

นายธีระกล่าวเสริมว่า โดยปกติกฎหมายได้อนุญาตให้รัฐทำเช่นนี้กับเวชภัณฑ์ใด ๆ ได้ในกรณีที่เป็นเรื่องฉุกเฉินของชาติจริง ๆ หรือในระหว่างสงครามเท่านั้น แต่กระนั้นก็ยังต้องมีการเจรจาตกลงกับบริษัทที่เกี่ยวข้องก่อน สิ่งที่รัฐมนตรีสาธารณสุขมีแผนจะทำเป็นข้อยกเว้นทางกฎหมายที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อจะไม่ให้กระทบกระเทือนต่อความมั่นใจของนักลงทุน

ด้าน นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่มียาใช้ บริษัทยาคงไม่ปิดโรงงานแล้วเลิกขาย เพราะไม่เคยมีบริษัทยาที่ไหนที่จะเลิกขาย ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวน่าจะเป็นเพียงการขู่เพื่อรักษาผลประโยชน์เท่านั้น การที่ไทยจะบังคับใช้สิทธิบัตรไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้ง แต่เนื่องจากปัจจุบันยาดังกล่าวมีราคาแพง ขณะที่ประเทศของเรามีงบประมาณน้อย ดังนั้น ก็จะต้องหาวิธีการที่จะซื้อยาในราคาที่ถูก หากตัดในส่วนของประกันสังคมและกองทุนข้าราชการ เรามีประชาชนที่จะต้องดูอีก 18 ล้านคน ไม่เช่นนั้นคนเหล่านี้ก็จะต้องเสียชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ยารักษาโรคหัวใจที่จะบังคับใช้สิทธินั้น มีการกำหนดราคาเอาไว้ที่เม็ดละ 70 บาทมาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว หากบังคับใช้สิทธิบัตรก็จะได้ยาในราคาไม่เกิน 7 บาท คนที่เป็นโรคหัวใจก็จะรอดชีวิตมากขึ้น 

"25ชุมชนมาบตาพุด"ปักธงต้านขยายโรงงานก่อมลพิษ

กรุงเทพธุรกิจ - นายสุทธิ อัชณาศัย ตัวแทนชาวบ้าน 25 ชุมชน กล่าวว่าชาวบ้านเตรียมเดินทางยื่นหนังสือในวันที่ 30 มกราคม นี้ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข (สธ.) เพื่อให้หน่วยงานของสาธารณสุขลงพื้นที่หามาตรการในการดูแลผู้เจ็บป่วยและการป้องกันสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และรอบบริเวณมาบตาพุด ซึ่งร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อกำหนดทิศทางการดูแลสังคมดั้งเดิมที่ถูกละเลย พร้อมทั้งหามาตรการซ่อมแซมและดูแลสังคม

 

"นอกจากนี้ในวันที่ 29 มกราคม จะจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเรียกร้องการประกาศเขตควบคุมมลพิษในการขยายอุตสาหกรรมในพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองระยอง มาบตาพุด บ้านฉาง แหลมฉบัง ด้วยการแสดงสัญลักษณ์ติดธงสีเขียวหน้าบ้าน เพราะชาวจังหวัดระยองไม่อยากเห็นการพัฒนาอย่างนี้อีกแล้ว ตั้งแต่เวลา 09.00 . และจะมีการจัดกิจกรรมสืบชะตาสุขภาพสิ่งแวดล้อมของประชาชนในจังหวัดระยองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการประกาศปฏิญญาระยองหยุด มลพิษ" นายสุทธิ กล่าว

 

นายสุทธิ กล่าวว่า จะมีการเสนอให้แต่งตั้งสหภาพแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนอกนิคม เพื่อเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของผู้ประกอบการและชุมชน อีกทั้งควรมีการตรวจสอบเรื่องระบบภาษีที่จัดเก็บไปของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดว่านำมาใช้ในการฟื้นฟูทางสังคมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หรือไม่

 

..จารุพงษ์ พรหมวิทักษ์ อนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคตะวันออก จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี กล่าวในงานสัมมนาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม-อุตสาหกรรม คู่เวรคู่กรรม (กรณีมาบตาพุด) ว่า จากการติดตามการเจ็บป่วยในพื้นที่พบว่ามีอัตราการเจ็บป่วยมะเร็งจำนวนมาก แม้ไม่อยากโทษว่าเป็นมลพิษจากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระยองจะมีผลโดยตรงต่อสถิติการเกิดโรคมะเร็ง แต่สิ่งที่เจอมากับคนรอบข้างและคนในครอบครัวคือลูกชายป่วยเป็นมะเร็งต่อมหมวกไตเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 7 ขวบ เมื่อปี 2545 ทำให้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกับ ลูกชายอีกคนหนึ่ง โดยต้องตรวจทุก 6 เดือน

 

..จารุพงษ์ กล่าวว่า จากการติดตามกลุ่มคนงานในเขตภาคตะวันออกพบว่ามีความเสี่ยงต่อการรับมลพิษโดยเฉพาะสารเบนซีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งมากกว่าพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากพบว่าเพดานกำหนดค่า มาตรฐานคุณภาพอากาศสำหรับคนงานในโรงงานที่ไทยนำมาใช้ในนั้นสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 10 เท่า หรือคิดเป็น 10 PPM (ส่วนต่อล้านส่วน) ขณะที่อเมริกากำหนดเอาไว้ที่ 1 PPM จึงนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคมากกว่า อย่างไรก็ตาม ไม่ได้โทษว่านิคมอุตสาหกรรมเป็นตัวการทำให้สุขภาวะของคนงานแย่ลง เพราะยังมีตัวแปรอื่นๆ มาร่วมด้วย โดยเฉพาะสถิติโรคมะเร็งที่สูงขึ้นที่ จ.ระยอง เป็นเรื่องยากที่จะหาความสัมพันธ์กันในเชิงระบาดวิทยาว่าเกี่ยวกับมลพิษจากอุตสาหกรรมโดยตรงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้มองแค่สถิติมะเร็งเท่านั้น แต่อยากให้เจาะไปที่กลุ่มมารดาและเด็กที่เกิดในจังหวัดระยองว่ามีแนวโน้มออกมาแล้วมีภาวะผิดปกติมากขึ้นหรือไม่ เช่น ภาวะของโรคปัญญาอ่อน ออทิสติก และอัตราการป่วยด้วยโรคหอบหืดสูง เนื่องจากพบว่ามีคนจากระยองเดินทางไปรับการรักษาตัวด้วยโรคนี้ในโรงพยาบาลที่จังหวัดชลบุรีจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สูงถึง 30% จนกระทั่งแพทย์จากที่ชลบุรีหันไปทำคลินิกโรคภูมิแพ้ที่ระยองเพื่อรองรับกับคนป่วยที่นั่นโดยตรง

 

นายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิชาการมูลนิธินโยบายสุขภาวะ กล่าวว่า ทางรัฐบาลควรจะประกาศให้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษอย่างเร่งด่วน เพราะมีปัญหาด้านสารอินทรีย์ระเหย ประกอบด้วย สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และสารไฮโดรเจนไดออกไซด์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้หน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแลและวางกลไกการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหา

 

รมว.สธ. ยอมรับ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังขาดแคลนแพทย์กว่าร้อยละ 30

กรมประชาสัมพันธ์ - นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังลงพื้นที่ให้กำลังใจแพทย์ในจังหวัดนราธิวาส ว่า ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังขาดแคลนแพทย์กว่าร้อยละ 30 ดังนั้นจึงจัดโครงการคัดเด็กนักเรียนในพื้นที่ เน้นเป็นคนดีและคนเก่ง เนื่องจากต้องการให้มารับใช้ประชาชนในพื้นที่ โดยประสานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพิ่มโควต้าให้เด็กจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีละ 30 คน ส่วนปัญหาการขาดแคลนพยาบาลนั้น พบว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขาดพยาบาลวิชาชีพจำนวนมาก จึงเตรียมรับคนในพื้นที่จังหวัดละ 1,000 คน มาเรียนพยาบาล คาดว่าภายในปี 2554 จะได้พยาบาลรุ่นแรกจำนวน 3,000 คนใน 3 จังหวัด

กรมอุตุประกาศเตือนอากาศหนาวและคลื่นลมแรง

แนวหน้า - ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 3 (21/2550) เรื่อง อากาศหนาวเย็นลงและคลื่นลมแรง ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่ 26-30 มกราคม 2550 ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศหนาวเย็นลงต่อไปอีก อุณหภูมิจะลดลง 2-5 องศาเซลเซียส ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร สำหรับทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ เรือขนาดเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในระยะนี้

 

 

ต่างประเทศ

เนปาลจะนำพระฉายาลักษณ์กษัตริย์คเยนทราออกจากธนบัตร

เว็บไซต์สำนักข่าวเนชั่น - กระทรวงการคลังของเนปาล แถลงว่า เร็วๆ นี้ ธนบัตรของเนปาล จะไม่มีพระฉายาลักษณ์ของกษัตริย์คเยนทราอีกต่อไป และจะพิมพ์ภาพของพระพุทธเจ้าลงไปแทน โดยนายราม มาฮัตรัฐมนตรีคลัง เปิดเผยว่า พระฉายาลักษณ์เคร่งขรึมของกษัตริย์คเยนทรา ซึ่งทรงสวมมงกุฎอยู่บนพระเศียร จะไม่มีให้เห็นในธนบัตรที่มีมูลค่าสูงก่อน จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนแปลงธนบัตรที่มีมูลค่าน้อย และใช้ภาพของพระพุทธเจ้าแทน ซึ่งข้อเสนอนี้ได้เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว และคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบ

วุฒิสภาสหรัฐฯเริ่ม'ลองของ'บุช ผ่านญัตติบอกปัดแผนเพิ่มทหาร

ผู้จัดการออนไลน์ - เอเจนซี/เอเอฟพี คณะกรรมาธิการชุดสำคัญของวุฒิสภาสหรัฐฯ ไม่แยแสคำขอร้องของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ที่ขอโอกาสในการทำตามแผนยุทธศาสตร์ทำสงครามแผนใหม่ของเขา โดยเมื่อวันพุธ(24) ได้ผ่านญัตติซึ่งคัดค้านการส่งทหารเพิ่มเข้าไปในอิรัก คณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์แห่งวุฒิสภา ลงมติผ่านญัตติที่เป็นการแสดงจุดยืนของสภาแต่จะไม่มีผลผูกพันให้ฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติตามฉบับนี้ เพียง 1 วันหลังจากบุชไปแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาในค่ำวันอังคาร เรียกร้องขอโอกาสที่จะดำเนินยุทธศาสตร์ใหม่ในการทำศึกในอิรัก ซึ่งแกนกลางของแผนดังกล่าวนี้คือการเพิ่มทหารอเมริกันเข้าไปอีก 21,500 คน

 

ขณะที่เนื้อหาสำคัญของญัตติฉบับนี้คือ เรียกร้องให้สหรัฐฯ "ถ่ายโอนความรับผิดชอบในด้านความมั่นคงภายใน และการยุติความรุนแรงจากความขัดแย้งทางเชื้อชาติศาสนาในอิรัก ไปให้แก่รัฐบาลอิรักและกองกำลังรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาวอิรัก ภายใต้กำหนดเวลาอันรวดเร็วอย่างเหมาะสม"

นอกจากนั้นญัตติยังเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐฯให้ "ติดต่อสัมพันธ์กับชาติต่างๆ ในตะวันออกกลาง เพื่อพัฒนาสันติภาพของภูมิภาคซึ่งได้รับอุปถัมภ์จากนานาชาติ รวมทั้งสร้างกระบวนการปรองดองสำหรับอิรักขึ้นมา" ตลอดจนให้เหล่าผู้นำอิรักเป็นผู้นำในการหาทางบรรลุความรอมชอมทางการเมืองซึ่งจะนำไปสู่สันติภาพได้

 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการผ่านญัตตินี้ด้วยคะแนนเสียง 12 ต่อ 9 เนื่องจากวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันให้ความสนับสนุนน้อยกว่าคาดหมาย ทั้งๆ ที่บรรยากาศในคองเกรสตอนนี้ สมาชิกรัฐสภาของทั้ง 2 พรรคใหญ่ ต่างแสดงความข้องใจต่อแผนการใหม่ของบุชกันมากขึ้นทุกที

ญี่ปุ่นเสนอกลับไปใช้ระบบตีเด็กในร..

ผู้จัดการออนไลน์ - เอเอฟพี ญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ที่จะหวนกลับไปใช้ระบบลงโทษทางกายในโรงเรียน หลังจากที่ประกาศยกเลิกระบบนี้ไปตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อควบคุมบรรดานักเรียนนักเลงให้อยู่กฎเกณฑ์ และปกป้องสวัสดิภาพของบรรดาครูอาจารย์ ทั้งนี้ สำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เสนอรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแก่นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ซึ่งมุ่งปฏิรูปการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญอันดับต้นๆแล้ว และก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี ทางรัฐบาลเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีการหารือกันที่จะหวนกลับไปใช้การลงโทษด้วยไม้เรียว หรือการลงโทษทางกายที่รุนแรงรูปแบบอื่นๆแต่อย่างใด

 

พม่ากล่าวหาสหรัฐฝันตั้งรัฐบาลหุ่นชักใยบริหารประเทศ

เว็บไซต์สำนักข่าวเนชั่น- นสพ.นิวไลต์ ออฟ เมียนมาร์รายงาน สหรัฐพยายามบ่อนทำลายเพื่อโค่นล้มรัฐบาล และจัดตั้งรัฐบาลหุ่นขึ้นปกครองพม่าโดย การเสนอญัตติพม่าเข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติของสหรัฐล่าสุดที่ถูกจีนและรัสเซียใช้สิทธิยับยั้งนั้น สหรัฐมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการผลักดันรัฐบาลใหม่ขึ้นปกครองพม่าแทนรัฐบาลปัจจุบัน นอกจากนี้ สหรัฐยังอยู่เบื้องหลังความพยายามบ่อนทำลายความมั่นคงในประเทศพม่าตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการปลุกระดมเดินขบวนประท้วง พฤติกรรมทำลายล้างหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพม่า

รายงานดังกล่าวตอบโต้โดยตรงไปยังคำแถลงนโยบายของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ต่อที่ประชุมรัฐสภาสหรัฐ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับพม่า ซึ่งบุชยืนยันจะยังคงเดินหน้าเพื่อสร้างประชาธิปไตยในพม่าต่อไปไม่หยุดยั้ง

 

ภาคใต้

เตือนกลุ่มป่วนใต้เตรียมก่อเหตุใหญ่ช่วงตรุษจีน - เน้นเมืองเศรษฐกิจ 'ภูเก็ต-สงขลา-ยะลา'

ผู้จัดการออนไลน์ - หน่วยข่าวความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบแผนป่วนใต้ก่อนตรุษจีน หวังทำลายเศรษฐกิจและทำลายความเชื่อมั่นรัฐบาล ระบุ แกนนำคนสำคัญของขบวนการเตรียมส่งแนวร่วมที่ผ่านการฝึกก่อวินาศกรรมแล้วเข้าก่อเหตุที่สงขลา ยะลา และภูเก็ต ส่วนกลุ่ม RKK รับหน้าที่ป่วนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเจ้าหน้าที่ โดยขณะนี้ นายมะแซ อุเซ็ง แกนนำกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ได้มีการจัดตั้งกองกำลังใหม่ภายใต้ชื่อกลุ่มเปอร์มูดี้ ซึ่งมีหน้าที่ในการเข้าพื้นที่เป้าหมายเพื่อหาช่องโหว่ของของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งในการบอกแผนการในการก่อเหตุให้สมาชิกตามหมู่บ้านที่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านกู้ชาติปัตตานี กลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดน ได้มีการรวบรวมกำลังระบุเป็นกองกำลังที่ได้รับการจัดตั้งจากขบวนการต่างๆ หลังที่มีการประชุมสามัญของขบวนการพูโลใหม่ เมื่อวันที่ 22 ..ที่ผ่านมา ซึ่งมีกลุ่มนักการเมืองที่จะลงสมัครในสมัยหน้าเข้าร่วมประชุมและมีการรายงานความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่รัฐ และมาตรการต่างๆ ให้ฝ่ายขบวนการ ได้รับทราบวัตถุประสงค์ในการรวบรวมกำลังในครั้งนี้ เพื่อที่จะทำการก่อเหตุวินาศกรรมภายในห้วงเวลาวันที่ 29 มกราคม 2550 ซึ่งเป็นวันก่อนที่จะถึงเทศกาลตรุษจีน เพื่อที่จะทำลายเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความเชื่อมั่นของรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยข่าวความมั่นคงยังเปิดเผยอีกว่า ในขณะนี้ นายไพศอล หะยีสะมะแอ และนายมะแอ อภิบาลแบ หัวโจกคนสำคัญของขบวนการที่มีความชำนาญด้านการก่อวินาศกรรม โดยได้มีการระดมแนวร่วมที่ผ่านการฝึกการก่อวินาศกรรมเข้าพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ที่เป็นเมืองเศรษฐกิจพร้อมแกนนำหลักของกลุ่ม RKK โดยได้รับคำสั่งจากนายมะแซ อุเซ็ง ให้แยกกันปฏิบัติการโดยให้กลุ่มของ นายไพศอล หะยีสะมะแอ ปฏิบัติการด้านคาร์บอมบ์ หรือการวางระเบิดไว้ในรถยนต์ที่โจรกรรมมาปฏิบัติการในพื้นที่ จ.สงขลา จ.ภูเก็ต ส่วน นายมะแอ อภิบาลแบ รับผิดชอบในการปฏิบัติ จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส โดยใช้วิธีในการปฏิบัติการในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากเป็นยุทธวิธีที่ง่ายต่อการตบตาของเจ้าหน้าที่และเป็นการเคลื่อนย้ายสะดวก ถ้ามีการหละหลวมของเจ้าหน้าที่

พร้อมทั้งให้แนวร่วมแต่ละพื้นที่ลอบวางเพลิง เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเจ้าหน้าที่อีกด้วยส่วนทางด้านกลุ่ม RKK รับหน้าที่ในการปฏิบัติการซุ่มโจมตี เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและยิงกราดเข้าไปในกลุ่มผู้คนที่อยู่ตามร้านน้ำชา หรือร้านขายอาหารเพื่อสร้างความสับสนให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางให้กลุ่มปฏิบัติการ มีโอกาสเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดในการที่จะลอบก่อวินาศกรรมในแต่ละพื้นที่ต่อไป

 

 

 

 

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์