ชีวิตในกาลเวลา

ลมป่าพัดโชยมาเบา ๆ ผู้เฒ่าลีซูร้องทักทาย นานแล้วไม่ได้เจอกัน ใช่,นานเหลือเกิน ที่ไม่ได้ยินเสียงชีวิต...ดนตรีแห่งป่า เสียงแคนน้ำเต้าดังขับขานกังวานอีกครั้ง...

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์