ธา (1)

มอถ่า หรือบ้านแจ่มหลวง เป็นชุมชนหนึ่งในชุมชน มูเจ่คีเพียงไม่กี่หมู่บ้านที่แม่น้ำแจ่มไหลผ่านหมู่บ้านชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของผมในวัยเด็ก เป็นชุมชนที่แม่ของผมเติบโตและเป็นชุมชนที่ตาของผมฝังรกผมไว้ที่นี่

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์