ภาคีคนฮักเจียงใหม่ จี้ ก.เกษตรฯ ชี้แจงผลการสอบทุจริตโครงการพืชสวนโลก


ภาคีคนฮักเจียงใหม่จี้ รมว.เกษตรฯ ผ่านผวจ.เชียงใหม่ชี้แจงผลการสอบทุจริตโครงการพืชสวนโลกพร้อมทั้งชี้แจงผลสรุปจากการจัดงานพืชสวนโลกในทุกๆ ด้าน พร้อมประเมินผลกระทบของการจัดงานพืชสวนโลกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและย้ำให้ปชช.เข้ามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางทุกภาคส่วนอย่างโปร่งใส


 


 


เมื่อวันที่ 20 มี.ค.นี้ ภาคีคนฮักเจียงใหม่ได้มีหนังสือถึงนายธีระ สูตะบุตร รมว.เกษตรฯ ผ่าน ผวจ.เชียงใหม่ โดยนางกนกวรรณ อุโฆษกิจ กองประสานงานกลาง ภาคีคนฮักเจียงใหม่ เปิดเผยถึงการเข้ายื่นหนังสือในครั้งนี้ว่า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา สังคมในวงกว้างให้ความสนใจต่อประเด็นการทุจริตในโครงการพืชสวนโลก และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ผ่านมากว่า 5 เดือน กระทรวงเกษตรฯ ยังไม่ให้ประชาชนได้รับทราบผลการสอบสวนการทุจริตดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่รัฐบาลนี้ ประกาศนโยบายความโปร่งใส สุจริต เป็นหลัก


 


"และแม้โครงการฯดังกล่าวจะเสร็จสิ้นไปกว่าเดือนแล้ว กลับยังไม่มีการชี้แจงผลสรุปการจัดงานในทุกๆ ด้านโดยละเอียดแต่อย่างใด สร้างความเคลือบแคลงสงสัยกับประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนชาวเชียงใหม่ ว่า โครงการดังกล่าวสร้างประโยชน์หรือสร้างผลกระทบต่อคนเชียงใหม่อย่างไร ในขณะที่การดำเนินการสอบสวนและดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายกับผู้ทุจริตยังไม่มีความคืบหน้า"


 


ตัวแทนภาคีคนฮักเจียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนั้น ผลสรุปการจัดงานก็ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ  กระทรวงเกษตรฯ กลับกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวต่อไปโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จึงทำให้เกิดข้อสงสัยต่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และแนวโน้มของการสร้างความแตกแยกระหว่างประชาชนกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เช่น ประชาชนโดยรอบโครงการฯเริ่มได้รับผลกระทบจากปริมาณแหล่งน้ำธรรมชาติลดลง ประชาชนบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก ผลกระทบจากปัญหาการจราจรและมลพิษทางอากาศ เป็นต้น


 


ทั้งนี้ ในหนังสือที่ภาคีคนฮักเจียงใหม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เรียกร้องให้ กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว ดำเนินการให้ข้อกังวลและสงสัยทั้งหลายเหล่านี้ได้เปิดเผยต่อสังคมในวงกว้าง ดังนี้


 


1.ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดเวทีชี้แจงผลการดำเนินการสอบสวนการทุจริตโครงการพืชสวนโลกต่อสาธารณะ พร้อมทั้งชี้แจงผลสรุปจากการจัดงานพืชสวนโลกในทุกๆด้าน เช่น ชี้แจงบัญชีรายรับ-รายจ่าย, สถิติจำนวนผู้เข้าชม, วิธีการจัดการด้านแหล่งน้ำ, การจัดการขยะ-ของเสีย เป็นต้น


 


2.ขอให้ดำเนินการศึกษาประเมินผลกระทบของการจัดงานพืชสวนโลกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เช่น  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำหลาก ผลกระทบจากการแย่งชิงน้ำใช้ทั้งจากแหล่งน้ำบนดินและจากแหล่งน้ำใต้ดิน  ผลกระทบจากขยะ-ของเสียจำนวนมากที่มากับนักท่องเที่ยว  ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจากการจราจรแออัดในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นต้น  ทั้งนี้ควรให้มีการดำเนินการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เชื่อถือได้


 


3.การจะดำเนินการใดๆต่อไปในพื้นที่ดังกล่าวนั้น ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ ข้าราชการ สื่อมวลชน ตัวแทนประชาชนจาก 3 ตำบล (แม่เหียะ หนองควาย บ้านปง) องค์กรภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักธุรกิจ เป็นต้น เพื่อเข้าไปมีส่วนกำหนดทิศทางการจัดการในพื้นที่ดังกล่าวร่วมกัน อย่างโปร่งใส และประสานประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน


 


ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้น ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตโครงการมหกรรมพืชสวนโลก จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 4 โดยมีนายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เรียกอดีตผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร มาให้ข้อมูลในการเป็นผู้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ตรวจสอบโครงการนี้ แต่มหาวิทยาลัยกลับจ้างบริษัทอื่นต่อ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ผิดสัญญา และเตรียมสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อส่งให้ นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ซึ่ง รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้ พิจารณาใน 3 ประเด็นสำคัญ คือการอนุมัติงบประมาณว่าถูกต้องหรือไม่ และกรณีที่มีการตัดบ้างบางราย ออกจากข้อตกลงในโครงการ รวมไปถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ้างบริษัทลูกช่วงมาดำเนินการ โดยได้เรียกผูเกี่ยวข้องมาสอบถาม 6 คนแล้ว และพร้อมจะเร่งรัดสอบสวนให้เร็วที่สุด โดยย้ำว่า หลังจากมีข้อสรุปจะเร่งประสานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่พิจารณาเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ส่วนการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัย จะดำเนินการหลังงานมหกรรมพืชสวนโลกเสร็จสิ้นลง

เมือง

ปอเต๊อะครับ ขอเต๊อะ มาอู้อะหยังบ่าเดี่ยวนี้ เปิ้นปอไปไหน ไปเบ่าแล้ว ก้าหามาอู้บะเดี่ยว เลี่ยม.

td21

พวกคุณรักเชียงใหม่จริงหรือ เห็นตามล้างตามเช็ดนายกทักษิณตลอด พวกคุณไม่เห็นหรืองานพืชสวนโลกดึงเม็ดเงินและชื่อเสียงมาสู่ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงขนาดไหน มือไม่พาย อย่าเอาเท้าราน้ำเลยครับ ถ้ามีการทุจริตดังพวกคุณว่าป่านนี้ พวกยึดอำนาจคงเล่นงานไปตั้งนานแล้ว

8owm

คนพวกนี้แย่มากๆ ไม่พัฒนา ไม่ได้รักเชียงใหม่ตามชื่อ หรือไม่ได้กิ๋น จะเอาให้ได้ตามสันดานอยู่บ่าสุก ออกไป ออกไป อยู่ที่อื่นเสียปะ

ว้า

โห เนี่ยนะความคิดเห็น