ข่าวมอนิเตอร์ วันที่ 6 เมษายน 2550

'ป๋าเปรม'บอกเตือนพวกสร้างความวุ่นวายแล้วหลายครั้ง

เว็บไซต์สำนักข่าวเนชั่น -  "ป๋าเปรม" บอกเตือนกลุ่มสร้างความวุ่นวายแล้วหลายครั้ง ขอยืนยันตามเดิม ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันแก้

         

เมื่อเวลา 14.00 น.หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพิธีมอบรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2550 โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนักกฎหมายดีเด่นแก่นายปัญญา ถนอมรอด ประธานศาลฎีกา และนักศึกษากฎหมายดีเด่น แก่นางสาวพัชยา น้ำเงิน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          

พล.อ.เปรม กล่าวแสดงความยินดี ว่า รางวัลดังกล่าวเป็นการย้ำเตือนนักกฎหมายทั้งหลาย ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้ยึดมั่นในการปฏิบัติวิชาชีพกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ยุติธรรม แน่วแน่ จริงใจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ความผาสุกต่อประชาชน และความมั่นคงของชาติโดยรวม ทั้งนี้ในภาวะบ้านเมืองเผชิญปัญหาหลายด้านทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

         

โดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงของแห่งชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกฝ่ายต้องยึดถือแนวทางอย่างนายสัญญา ธรรมศักดิ์ คือ ซื่อสัตย์ สุจริต บริสุทธิ์ยุติธรรม ประพฤติตนโดยยึดหลักธรรม ทำความดี ในการปฏิบัติเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

         

ภายหลังการเป็นประธานในพิธี พล.อ.เปรม ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่มีความวุ่นวายจะเตือนอะไรหรือไม่ ว่า "เตือนกันเสมอหลายครั้งหลายหนแล้ว ขอยืนยันตามเดิม ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันแก้"

         

ผู้สื่อข่าวถามถึงความไม่สบายใจเกี่ยวกับผู้ชุมนุมต่อต้าน พล.อ.เปรม ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์โดยขึ้นรถยนต์ส่วนตัวออกไปทันที

 

 

'ทักษิณ'อ้างคมช.ฉีกรัฐธรรมนูญ ปปช.เอาผิดซื้อที่ดินไม่ได้

เว็บไซต์สำนักข่าวเนชั่น - "ทักษิณ-พจมาน"ขว้างงูไม่พ้นคอ อ้างคมช.ฉีกรธน.กม.ปปช.เอาผิดซื้อที่ดินไม่ได้ อัดคตส.วางแผนสกัดไม่ให้เข้าประเทศ จบชีวิตการเมือง

         

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอกสารคำชี้แจงข้อกล่าวหา และนำสืบพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาในกรณีการซื้อขายที่ดินย่านรัชดา ของพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ที่นายพิชิต ชื่นบาน ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจ ส่งให้กับอนุกรรมการไต่สวน ที่มีนายอุดม เฟื่องฟุ้ง กรรมการ คตส. เป็นประธาน ตอนหนึ่งระบุว่า การกระทำของพ.ต.ท.ทักษิณ ในการให้ความยินยอมให้คุณหญิงพจมาน ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นความยินยอมในฐานะสามีเป็นการส่วนตัว เพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยสุจริต และเชื่อมั่นในข้อกฎหมาย เพราะได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วว่า ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ หรือดำเนินคดีในกองทุนพัฒนาเพื่อการฟื้นฟูสถาบันการเงิน

         

คำชี้แจงยังระบุด้วยว่า การที่คณะอนุกรรมการไต่สวน วินิจฉัยว่ากองทุนฟื้นฟูฯ มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ อยู่ในความดูแลของธปท. และกระทรวงการคลัง กองทุนฟื้นฟูฯ จึงเป็นหน่วยงานรัฐ ที่สังกัดราชการส่วนกลางนั้น ขอชี้แจงว่า คณะอนุกรรมการไต่สวน คงคิดอย่างเดียวว่า ทำอย่างไรจึงจะดึงเอาพ.ต.ท.ทักษิณ ที่อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เข้ามาเกี่ยวข้องให้ได้ เพราะกองทุนฟื้นฟูไม่ได้สังกัดอยู่ในราชการส่วนกลาง แต่เป็นองค์การของรัฐประเภทที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ในการตั้งข้อกล่าวหาอื่นๆ เอกสารคำชี้แจงได้ระบุว่า เป็นการตั้งข้อกล่าวหาเคลือบคลุม ไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมขัดต่อหลักนิติธรรม

         

" ที่สำคัญเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2549 มีประกาศคปค. ฉบับที่ 3 ให้รัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 สิ้นสุดลง จึงมีผลโดยตรงทำให้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษทางอาญาสิ้นสุดลงด้วย ดังนั้นการกระทำต่าง ๆ ที่เป็นความผิดตามพ.ร.บ.ดังกล่าว จึงเป็นอันสิ้นสุดลง เพราะถูกยกเลิกโดยประกาศคปค.เสียแล้ว แม้จะมีการออกประกาศ คปค.ฉบับที่ 19 ให้นำพ.ร.บ.ป.ป.ช.มามีผลบังคับใช้ต่อไปอีกครั้ง ในวันที่ 22 ก.ย. 2549 แต่ก็จะใช้บังคับกับผู้กระทำผิดเฉพาะกรณีที่มีความผิดเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีประกาศคปค.ฉบับที่ 19 จึงไม่สามารถนำพ.ร.บ.ป.ป.ช.มาบังคับใช้ในกรณีการซื้อที่ดินดังกล่าวได้ ดังนั้นการแจ้งข้อกล่าวหาของอนุกรรมการไต่สวน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จงใจบิดเบือนเพื่อนำมาเป็นเหตุในการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา และมีเจตนาพิเศษ เพื่อสกัดกั้นมิให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 กลับเข้าประเทศเพื่อดำเนินงานทางการเมืองต่อไป" เอกสารคำชี้แจงระบุ

 

รุมติงสรรหาส.ว.หนีเสือปะจระเข้

ผู้จัดการ-  รองประธาน ส.ส.ร. เตือนเปลี่ยนที่มา ส.ว.ระวังหนีเสือปะจระเข้ ระบุหากมาจากการสรรหา ต้องลดอำนาจตรวจสอบ และกก.สรรหา ต้องปลอดจากอำนาจอย่างแท้จริง ด้าน "เจิมศักดิ์-รสนา" ก็ห่วงจะเกิดการแทรกแซงในการสรรหา ชี้ที่ผ่านมาการสรรหาองค์กรอิสระยังถูกการเมืองควบคุม ย้ำ ส.ว.ควรมาจากการเลือกตั้ง

 

 

อัยการเตรียมสั่งคดีฟ้อง"ทักษิณ"โทษฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ผู้จัดการ - "ทักษิณ" กระอักอีก อัยการเตรียมสั่งคดี หมิ่นเบื้องสูงก่อนหรือหลังสงกรานต์นี้ หลังพนักงานสอบสวนส่งผลสอบเพิ่ม-ถอดเทปคำพูดอดีตนายกฯ อย่างละเอียดกลับมาให้แล้ว อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา เผย จะสั่งฟ้องหรือไม่เป็นไปตามพยานหลักฐาน อัยการจะไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก

 

 

กทม.ยังไม่อนุญาตให้ม็อบพีทีวีใช้สนามหลวงชุมนุม

เว็บไซต์แนวหน้า - นายวัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุ ยังไม่อนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุมของพีทีวี เข้าใช้พื้นที่ท้องสนามหลวงในวันที่ 8 เม.ย.นี้ เนื่องจากต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ว่า การเข้าใช้พื้นที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือไม่ ประกอบด้วยการห้ามตั้งเวทีเด็ดขาด โดยอนุญาตให้ตั้งเวทีบนรถกระบะเพียงคันเดียวเท่านั้น โดยมีการจดหมายเลขทะเบียนไว้ ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงกำลังขยายสูง ต้องกำหนดระยะเวลาเข้าออกอย่างชัดเจน ห้ามจัดชุมนุมข้ามคืน ห้ามหมิ่นประมาทบุคคลอื่น ต้องระบุวัตถุประสงค์การชุมนุม และมีผู้รับผิดชอบการขอใช้พื้นที่--จบ--

 

 

IMFชี้ศก.สหรัฐฯชะลอตัวส่งผลลบต่อโลกไม่มาก

ผู้จัดการออนไลน์ - ไอเอ็มเอฟชี้ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในอัตราเล็กน้อยเท่านั้น หากภาวะซบเซาที่เกิดขึ้นจำกัดวงเพียงแค่ภายในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของแดนอินทรี

 

อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เตือนว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกอาจทวีความรุนแรงได้ หากภาวะขาลงนี้ส่งผลกระเทือนไปถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนภาคธุรกิจอเมริกัน

 

เนื้อหาในรายงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกรอบครึ่งปีของไอเอ็มเอฟ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่รายงานฉบับเต็มในสัปดาห์หน้า

 

ไอเอ็มเอฟกล่าวว่า การชะลอฝีเท้าลงของเศรษฐกิจแดนอินทรี มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงทั้งชาติกำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับสหรัฐฯด้านการค้าอย่างใกล้ชิด

 

พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศอื่นๆจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าระดับความรุนแรงของการชะลอตัวนั้นได้แผ่ขยายออกมาเกินจากขอบเขตของตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯมากน้อยเพียงใด

 

"สุรยุทธ์"แจงลงนาม"เจเทปป้า"ราบรื่น-มั่นใจบรรยากาศการลงทุนดี

ผู้จัดการออนไลน์ -  นายกรัฐมนตรี แจงเยือนญี่ปุ่นราบรื่น พร้อมระบุการลงนามเจเทปป้าต้องรอให้รัฐสภาญี่ปุนให้สัตยาบันใน 3-6 เดือน มั่นใจบรรยากาศการลงทุนดี

 

 

ประกาศผลโอเน็ตฉลุยเวบฯไม่ล่ม นร.โวยข้อสอบภาษาไทย-สังคมผิด

เว็บไซต์คมชัดลึก - ประกาศผลโอเน็ตฉลุยไม่มีปัญหาเวบฯล่ม  ขณะที่นักเรียนบุกสทศ.ร้องข้อสอบโอเน็ตภาษาไทย -สังคมศึกษาเฉลยผิดรวม 11 ข้อ ระบุอาจารย์โรงเรียนกวดวิชาชื่อดังนำข้อสอบไปเฉลย   วอนหากพบผิดพลาดจริงให้คะแนนทุกข้อ     ผอ.สทศ.เผยชี้แจงแล้วเด็กไม่ฟัง   ทางออกร้องศาลปกครอง  ขู่เชือดอาจารย์โรงเรียนกวดวิชาเหตุละเมิดลิขสิทธิ์นำข้อสอบไปเฉลย

 

อินโดนีเซียพบผู้ป่วยไข้หวัดนกรายที่ 93

ศูนย์ข่าวแปซิฟิค - โฆษกศูนย์ข้อมูลไข้หวัดนกอินโดนีเซีย เปิดเผยวันนี้ ระบุว่าผลการตรวจตัวอย่างเด็กหญิงวัย 15 ปี ชาวกรุงจาการ์ตา ที่ปัจจุบันรักษาอาการป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในกรุงจาการ์ตา ยืนยันว่าป่วยเป็นไข้หวัดนกจากไวรัสสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1  โดย เจ้าหน้าที่นำตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้ทดสอบ 2 ครั้ง ผลยืนยันการติดเชื้อไวรัสเอช 5 เอ็น 1  ทั้ง 2 ครั้ง ทำให้จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดนกในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็น 93  คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 72 คน มากที่สุดในโลก นับตั้งแต่ไข้หวัดนกแพร่ระบาดทั่วเอเชียรอบแรกเมื่อปี 2546    นอกจากนี้ แพทย์จากโรงพยาบาลในเมืองโซโล ที่อยู่ห่างจากกรุงจาการ์ตา ประมาณ 500 กม. เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดนกเสียชีวิต ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจตัวอย่างว่าเสียชีวิตจากไข้หวัดนกหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จัดการกับศพผู้เสียชีวิตรายนี้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

 

 

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นยืนยันแล้วว่า ยาต้านไข้หวัดนกอาจทำให้ผู้ใช้มีพฤติกรรมรุนแรง

ศูนย์ข่าวแปซิฟิค - กรณีผลข้างเคียงของผู้ใช้ยาต้านไข้หวัดนกหรือทามิลฟลูของผู้ใช้ในญี่ปุ่นจำนวนมาก ที่ส่งผลให้ผู้เสียไปเป็นจำนวนมากและทางกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นได้มีทำการตรวจสอบนั้น ในวันนี้ได้มีการเปิดเผยการตรวจสอบแล้ว โดยจากการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต ของผู้ที่อาจเสียชีวิตจากการใช้ยาทามิลฟลูตั้งแต่ปี 2544 ทั้ง 1,079 คนปรากฏว่ามี 128 คนที่ยืนยันแล้วว่าเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาทามิลฟลูจริง ซึ่งในจำนวนนี้มีถึง 100 คนที่เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สำหรับผลข้างเคียงของยาทามิลฟลู รายงานของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น ระบุว่า อาจทำให้ผู้ใช้เกิดพฤติกรรมรุนแรงที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น การกระโดดลงมาจากอาคารสูงหรือวิ่งไปให้รถชน เป็นต้น ด้านบริษัทโรช ของสวิสเซอร์แลนด์ที่ผลิตยาทามิลฟลู ยังไม่ความเคลื่อนไหวใดๆต่อรายงานของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น สำหรับญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มียาทามิลฟลูสำรองไว้สำหรับต่อต้านการระบาดของไข้หวัดนกอยู่ในปริมาณมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก และการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผู้ที่ใช้ยาทามิลฟลู ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก ทำให้ทางการญี่ปุ่นได้ออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้แพทย์ออกใบสั่งยาดังกล่าวแก่เด็กไปเมื่อเดือนที่แล้ว 

 

 

โชห่วยบุรีรัมย์รณรงค์ต้านค้าปลีกข้ามชาติ หลังบิ๊กซีจ่อเปิด

เว็บไซต์สำนักข่าวเนชั่น - ผู้ประกอบการ-ห้างร้านในบุรีรัมย์ จับมือองค์กรเครือข่าย ออกรณรงค์ต้านสร้างห้างค้าปลีกต่างชาติ พร้อมกรอกแบบสอบถามพ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภคก่อนเปิดเวทีถกปัญหาร้านโชห่วย

 

 

'ทหารอังกฤษ'บินจากอิหร่านถึงบ้าน

ผู้จัดการออนไลน์/เอเอฟพี/รอยเตอร์ - ทหารอังกฤษ 15 คนกลับถึงบ้านแล้ววานนี้(5) ท่ามกลางความปีติยินดีกันทั่วถ้วน หลังจากประธานาธิบดีอิหร่านประกาศปล่อยตัวแบบเซอร์ไพรส์คนทั่วโลก ขณะที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างว่าได้รับชัยชนะ ในสมรภูมิการทูตซึ่งยืดเยื้ออยู่ถึง 2 สัปดาห์คราวนี้

 

 

ชาวโคลัมเบีย ถูกสังหารไปกว่า 4 หมื่นคน จากสงครามกลางเมือง

ศูนย์ข่าวแปซิฟิค - การสู้รบระหว่างกองกำลังโคลอมเบียที่ยกเข้าปราบปรามและยึดพื้นที่จากกบฏกองกำลังปฏิวัติโคลอมเบียหรือฟาร์ค ใช้ในการผลิตโคเคนในภาคตะวันตกเฉียงใต้ เพียงสองสัปดาห์ส่งผลให้ชาวบ้านต้องละทิ้งบ้านเรือนหนีภัยสู้รบไปยังพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า 7,000 คน  นางกลอเรีย พาเรเดซ เจ้าหน้าที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นเอชซีอาร์ ประจำเมืองเอล ชาร์โก ในจังหวัดนาริโน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลโคลอมเบียเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่สู้รบ หลังพบว่า ชาวบ้านเกรงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือและตกเป็นเหยื่อการสู้รบทำให้ต้องอพยพ ขณะที่ชุมชนใกล้เคียงต่างก็พยายามร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถทำได้

 

สำหรับการสู้รบในโคลอมเบียตามรายงานของสหประชาชาติ ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40,000 ราย ตั้งแต่ปี 2533 ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน มีผู้อพยพทิ้งที่อยู่อาศัยหนีความรุนแรงมากกว่า 3 ล้านคน นับเป็นพื้นที่วิกฤติด้านมนุษยธรรมมากที่สุดของโลกนอกเหนือทวีปแอฟริกา/10.20.164R--จบ--

 

 

สหรัฐขอให้เวียดนามปล่อยตัวกับผู้ที่มีความเห็นขัดแย้ง

กรมประชาสัมพันธ์   - นายไมเคิล มารีน ทูตสหรัฐประจำเวียดนามเรียกร้องวันนี้ให้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามปล่อยตัวผู้มีความคิดเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลจากเรือนจำและทำให้ระบบการเมืองของเวียดนามเปิดกว้างมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม นายมารีน กล่าวว่าการตัดสินจำคุกบาทหลวงเหงียน วาน ลี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในสังคมเวียดนามนาน 8 ปี เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นการกักกันตัวชาวเวียดนามที่ได้ก่ออาชญกรรมด้วยการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติ และขอให้เวียดนามทบทวนหรือแก้ไขกฏหมายให้ถูกต้องในเรื่องการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประชาชน ขณะเดียวกันก็ได้กล่าวสรรเสริญเวียดนามว่ามีความเจริญทางเศรษฐกิจจนได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเมื่อไม่นานมานี้

 

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์