อบต.ชีทวน ปั้นมัคคุเทศก์น้อยเป็นไกด์นำเที่ยวประวัติศาสตร์ชุมชน

ศูนย์ข่าวประชาสังคม อุบลฯ

 

 

นายสุวิทย์ ธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน กล่าวถึงการส่งเสริมอาชีพและการบูรณะโบราณสถานโบราณวัตถุ ว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวนได้มีการหารือกับผู้นำชุมชนถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของการปรับปรุงและการบูรณะโบราณวัตถุที่ยังหลงเหลืออยู่ในชุมชน โดยเฉพาะที่วัดพระธาตุสวนตาลทางองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการที่จะนำระบบไฟฟ้าไปติดตั้งด้านในของพระธาตุสวนตาล ประกอบกับก่อสร้างกำแพงปูนเพื่อความสะดวกแก่ผู้คนที่เดินทางมาเยี่ยมชมพระธาตุสวนตาลซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนหากไม่มีการบูรณะให้ดีขึ้น พระธาตุสวนตาลอาจจะได้รับความนิยมจากบุคคลภายนอกน้อยลง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวนต้องเร่งเข้าไปพัฒนาและปรับปรุงให้คงอยู่คู่กับชุมชนโดยคงความเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเอาไว้เช่นเดิม

 

นอกจากที่ชุมชนบ้านชีทวนมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาแล้ว ที่ชุมชนดังกล่าวยังมีไกด์ ซึ่งเป็นผู้อาวุโสในชุมชนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนดีจำนวน 3 คน ในการแนะนำและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมโบราณสถานและโบราณวัตถุในชุมชนด้วย ในขณะเดียวกันทางองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีโครงการที่จะดึงเอาเยาวชนรุ่นประถมศึกษามาเป็นมัคคุเทศก์ในชุมชนเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งที่ผ่านมาเริ่มมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาเรื่องราวของชุมชนที่เชื่อว่าก่อตั้งมาก่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นลักษณะกลุ่มคณะในการเข้ามาเก็บข้อมูลและเรียนรู้วิถีชีวิตด้วย ขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนด้านต่าง ๆ เข้ามาดำเนินการภายในชุมขนด้วยซึ่งถือว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความตื่นตัวในเรื่องของการเป็นผู้ต้อนรับที่ดี ประกอบกับที่ชุมชนชีทวนแห่งนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีหมู่บ้านทั้งหมดในตำบลจำนวน 3 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร และเวลาว่างจากการทำนาจะนิยมหาอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ โดยการหาปลา และอาชีพทางด้านหัตถกรรม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีโครงการเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของอาชีพในการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อให้มีงานทำ

 

ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่างบประมาณในแต่ละปีนั้นมีเข้ามาอย่างจำกัดต้องบริหารงบประมาณดังกล่าวนั้นให้มีความทั่วถึงกันในทุกชุมชน เพราะถ้าหากพัฒนาเฉพาะชุมชนใดชุมชนหนึ่งเพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้บางชุมชนด้อยการพัฒนาได้ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของที่ชุมชนชีทวนมีความสามัคคีกันทำให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และคิดว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไป

 

ด้านนายโกศล ธานี ผู้ช่วยพนักงานชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวใน ต.ชีทวน ว่า ชุมชนบ้านชีทวนถือเป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่หาชมได้ยากและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมีเจ้าหน้าที่เข้าไปศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและจัดทำเผยแพร่ออกสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลจากภายนอกได้รับทราบและหากมีโอกาสอาจที่จะได้แวะเข้ามาเยี่ยมชมด้วยตนเอง ซึ่งที่บ้านชีทวนมีไกด์ที่เป็นผู้รู้ในชุมชนรวมทั้งไกด์ที่เป็นเยาวชนซึ่งมีการอบรมไปแล้วในรุ่นแรกจำนวน 50 คน เพื่อเป็นการศึกษาวิถีชุมชนของตนเองในอีกด้านหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็มีโครงการอบรมเยาวชนรุ่นจิ๋ว หรือมัคคุเทศก์น้อยในชุมชนเพื่อเป็นการฝึกให้เยาวชนได้เรียนรู่วิถีชุมชนไปด้วย แต่ถ้าหากใครมีข้อสงสัยที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถติดต่อเข้ามาทางองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวนได้ที่หมายเลข 045 - 232089

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์