ภาคประชาชนชายแดนตีฆ้อง ตั้งพรรคการเมืองดับไฟใต้

ประชาไท - 8 มิ.ย. 50 นายมันโซร์ สาและ แกนนำภาคประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ขณะกลุ่มภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยหลายองค์กรและภาคส่วนมีแนวคิดที่จะตั้งพรรคการเมืองขึ้น โดยมีนโยบายสถาปนาความยุติธรรมและการสร้างประชาธิปไตยขึ้น ซึ่งแกนนำดังกล่าวได้มีการเคลื่อนไหวในการร่วมกันแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้วิธีทางการเมืองมาตลอด


นายมันโซร์ กล่าวว่า พรรคการเมืองดังกล่าวจะไม่เป็นพรรคการเมืองท้องถิ่นแต่เป็นพรรคที่สนองความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะไม่จำแนกว่าเป็นพรรคของมุสลิมหรือไทย แต่จะสนับสนุนการใช้ศาสนาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในการดำเนินการ


นายมันโซร์ กล่าวอีกว่า การตั้งพรรคการเมืองดังกล่าว มีเงื่อนไขที่จะสร้างนักการเมืองที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ของตัวเอง สร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีหัวใจในการบริการ และเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนอย่างแท้จริง


ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ประชุมแกนนำภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนกว่า 20 คน เช่น พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม นายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน ได้ร่วมประชุมกันในเรื่องดังกล่าว โดยมีการหารือถึงแนวทางเคลื่อนไหวทางการเมือง เนื่องจากที่ฝ่ายมาประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่สามารถหวังพึ่งนักการเมืองที่มีอยู่ได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อีกทั้งยังใช้อำนาจหน้าที่ทางการเมือง ในการแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง


โดยที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่าง จนกระทั่งมีมติในเบื้องต้นที่จะตั้งพรรคการเมืองขึ้น


นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีข้อเสนอที่หลายหลาย เช่น นายอิสลามแอ อาลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา เสนอว่า การตั้งพรรคการเมืองหรือการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นนักการเมือง ต้องเป็นคนที่ประชาชนยอมรับ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมองข้ามความเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มวาฮาบีย์ หรือกลุ่มสายเก่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้


"เท่าที่ทราบ กลุ่มก่อความไม่สงบ ยังจะก่อเหตุไปเรื่อยๆ ถ้าเรามีแนวทางที่ชัดเจน พวกเขาก็อาจจะมาสมทบได้ แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย เขาก็จะไม่เลิกก่อเหตุ" นายอิสลามแอ กล่าว


ขณะที่นายสุริยะ สะนิวา อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ได้เสนอรูปแบบการตั้งพรรคการเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ชื่อว่า MCD เป็นพรรคการเมืองที่ผสมกันระหว่างชาวมุสลิมและคริสต์ ซึ่งได้รับความนิยมมาก


ส่วนนายมันโซร์ ได้เสริมว่า พรรคการเมืองผสมระหว่างมุสลิมกับคริสต์ที่ตั้งขึ้นนั้น ก็เพื่อผลักดันการปฏิบัติตามสัญญาสงบศึกระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ เพราะหลังการลงนามในสัญญาแล้ว ผู้ที่ผิดสัญญาก่อนก็คือรัฐบาลนั่นเอง

Makkiess

Goot I dee [emo1.gif][emo1.gif][emo1.gif][emo1.gif][emo29.gif][emo29.gif]

นักศึกษา

เป็นแนวคิดที่ดีมากขอสนับสนุนถ้าจัดตั้งพรรคเมื่อไรพร้อมที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรค